Кафедра математичного аналізу

Торбін Григорій Мирославович,

завідувач кафедри математичного аналізу та диференціальних рівнянь, заступник проректора з наукової роботи університету

професор, доктор фізико-математичних наук

 

Основні навчальні дисципліни, які викладає: Математичний аналіз, Теорія ймовірностей та математична статистика

 

Наукові інтереси: мультифрактальний аналізу сингулярних ймовірнісних мір,  теорія чисел, спектральна теорія самоспряжених операторів, теорія динамічних системфрактальна геометрія та аналіз

 

 

Народився 20 січня 1971 р. у м. Прилуки Чернігівської області.

1993 року закінчив з відзнакою Київський державний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

1999 року захистив кандидатську дисертацію на тему: "Випадкові величини типу Джессена-Вінтнера та їх фрактальні властивості" зі спеціальності 01.01.05 - теорія ймовірностей та математична статистика.

2008 року захистив докторську дисертацію на тему: "Фрактальні розподіли ймовірностей і перетворення, що зберігають розмірність Хаусдорфа-Безиковича" (зі спеціальності 01.01.05).

З 2011 року - завідувач кафедри математичного аналізу та диференціальних рівнянь.

Нагороди:

2011 р. - Срібна медаль «Михайло Петрович Драгоманов 1841-1895 рр.»  (за особливі досягнення на освітянській ниві); Орден Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого III-го ступеня (за заслуги з відродження духовності в Україні)

2009 р. - Почесна Грамота Президії Національної академії наук України (за вагомі заслуги у підготовці висококваліфікованих спеціалістів, зміцнення творчої інтеграції вищої школи і науки); Медаль імені М.П.Кравчука  «За наукові досягнення» (в галузі фізико-математичних наук); Медаль імені М.М.Боголюбова «За високий рівень наукових результатів в галузі математичної науки»

2005 -2007 рр. - Стипендія Олександра Гумбольдта (для проведення наукових досліджень в німецьких  університетах);

2005 р. - Премія Президента України для молодих вчених (за цикл робіт «Фрактальний аналіз сингулярних розподілів ймовірностей та перетворення, що зберігають розмірність Хаусдорфа-Безиковича»);

2001 -2002 рр. - Стипендія DAAD  (для проведення наукових досліджень в Боннському університеті);

1999 - 2000 рр. - Стипендія Кабінету Міністрів України для молодих  вчених;

1999 р. - Премія Українського математичного товариства за кращу кандидатську дисертацію 1999 року.

 
  Микола Іванович Шкіль

народився 13 грудня 1932 року в с. Бурбене
Семенівського району Полтавської області в селянській родині.

1951 р. – закінчив Худоліївську середню школу

1951-1955 рр. – студент Київського державного педагогічного інституту імені       

                            О.М.Горького. Закінчив з відзнакою фізико-математичний

                            факультет за спеціальністю “ Вчитель математики середньої

                            школи ”

1955р. – учитель математики Розкішанської середньої школи

1955-1958 рр. – аспірант кафедри математичного аналізу КДПІ імені

                            О.М. Горького

1959 р. –кандидат фізико-математичних наук

1961р. – заступник декана фізико-математичного факультету

1962 р. –присвоєно вчене звання доцента

1964р. – декан загальнонаукового факультету

1969р. – присуджено науковий ступінь доктора фізико-математичних наук

1970 р. – присвоєно вчене звання професора;

                декан фізико-математичного факультету;

                нагороджено медаллю “За доблесну працю”             

1971 р. - проректор з наукової роботи;

              нагороджено орденом “Знак пошани”

1972р. – завідувач кафедри алгебри і геометрії

1973р. – ректор Київського державного педагогічного інституту імені

               О.М. Горького

1976р. – нагороджено орденом Трудового Червоного прапора

1977-1980 рр. – завідувач кафедри вищої математики

1980 р. –нагороджено орденом Дружби народів

1982 р. – обрано членом-кореспондентом АПН СРСР;

                  нагороджено медаллю “В пам'ять 1500 років Києву”; нагороджено                       

                  Почесною грамотою Президії Верховної Ради УРСР;

1984 р. – нагороджено медаллю “Ветеран праці”

1985-1989 рр. – завідувач кафедри основ інформатики та обчислювальної

                            техніки

1986 р. – нагороджено орденом Жовтневої революції

1989р. – завідувач кафедри математичного аналізу

1990 р. –обрано дійсним членом АПН СРСР; присуджено Премію НАН України імені академіка М.М.Крилова

1992 р. – дійсний член АПН України; присуджено почесне звання “заслужений  

                діяч науки і техніки України”

1995 р. –іноземний член Російської академії освіти; нагороджено Почесною

               відзнакою Президента України

1996 р. – присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки за

                комплект підручників з вищої математики: “Вища математика” у     

                трьох книгах (К.: Либідь, 1994), “Математичний аналіз” у двох

                частинах  (К.: Вища школа, 1978 (1 ч.), 1981 (2 ч.));

1997 р. – академік Академії наук вищої школи України;

                Президент Товариства “Україна - Казахстан”;

                 нагороджено орденом “за заслуги” ІІ ступеня

1999 р. – Американський біографічний інститут поіменував М.І. Шкіля

                почесним титулом Людина 1999 року;

                нагороджено Почесною грамотою Кабінету Міністрів України

2000 р. –  орден “за заслуги” І ступеня

2001 р. –  нагороджено Медаллю “200 років від дня народження М.В.

                 Остроградського”

2002 р. – нагороджено орденом князя Ярослава Mудрого V ст.

2003 р. –  радник ректора НПУ імені М.П. Драгоманова;

                   присуджено премію імені В.Вернадського - премія присуджена
                   фондом інтелектуальної співпраці України ХХІ століття.

2004 р. - присуджено премію НАН України імені М.В. Остроградського

 

                 читає лекційні курси “Математичний аналіз” та “Диференціальні рівняння”
для студентів фізико-математичного факультету, керує написанням курсових,
магістерських, кваліфікаційних робіт, науковими дослідженнями аспірантів, докторантів,
член Державної екзаменаційної комісії.

Наукові дослідження М.І. Шкіля присвячені розробці асимптотичних методів інтегрування
диференціальних рівнянь та їх систем. Він вперше всебічно дослідив досить складні
випадки внутрішніх і зовнішніх резонансів, які мають важливе теоретичне і прикладне значення.

Успішно працює над розв’язанням досить складної математичної проблеми, пов’язаної
з наявністю точок повороту в системах диференціальних рівнянь. Керівник наукової
школи “Проблеми наближених методів розв’язання диференціальних та інтегральних рівнянь”.
Серед його учнів 25 кандидатів і 4 доктори наук. Результати досліджень М.І. Шкіля представлено
у більш ніж 350 наукових працях, зокрема в 10 монографіях, 22 підручниках та посібниках.
Монографія "Асимптотические методы в теории линейных дифференциальных уравнений",
написана М.І. Шкілем у співавторстві з ФещенкоС.Ф., Ніколенко Л.Д. в 1967 р. була перевидана в США.


Список підготовлених під керівництвом М.І. Шкіля кадидатів та докторів наук

 Кандидати фізико-математичних наук

1.     Старун І.І.

2.     Григоренко В.К.

3.     Підченко Ю.П.

4.     Божко В.О.

5.     Терлецький В.В.

6.     Вороний О.М.

7.     Домницький В.М.

8.     Мейлієв Т.К.

9.     Шаманов З.

10.   Ковтонюк М.М.

11.   Конет І.М.

12.    Кушнір В.А.

13.    Дічик Н.

14.   Алікулов Т.А.

15.   Радченко С.П.

16.    Карпенко Ю.І.

17.    Рашевський М.О.

18.   Коваленко С.М.

19.    Самусенко П.Ф.

20.   Кондакова С.В.

21.    Стара О.В.

 

Доктори педагогічних наук

1.     Жалдак М.І.

2.     Слєпкань З.І.

3.     Романовський О.О.

4.     Лейфура В.М.

5.     Завізіон Г.В.

6.     Бевз В.Г.

 Список основних наукових праць М.І.Шкіля

 

1.                 Асимптотические методы в теории линейных дифференциальних уравнений. –К.: Наук. думка, 1966. -252 c. (С.Ф. Фещенко, Л.Д. Николенко).

2.                 Asymptotic methods in the of linear differential equations. – New York, 1967. -267 c. (S.F. Feschenko, L.D. Nikolenko).

3.                 Асимптотичні методи в диференціальних рівняннях. – К.: Вища школа, 1971. – 226 с.

4.                 Курс обыкновенных дифференциальных уравнений. (Учеб. пособие для студ. ун-тов и вузов). – К.: Вища школа, 1974.-472 с. (Н.П. Еругин и др.).

5.                 Асимптотические методы в теории линейных дифференциальных уравнений с отклоняющимся аргументом. – К.: Наук. думка, 1981. – 294 с. (С.Ф. Фещенко, Ю.П. Підченко, Н.А. Сотниченко).                                                                                                                                        

6.                 Асимптотические методы в дифференциальных и интегро-дифференциальных уравнениях: Учеб. пособие для физ.-мат. фак. пед. ин-тов. – К.: Вища шк., 1985. – 247 с. (А.Н. Вороной, В.Н. Лейфура).

7.                 Алгебра і початки аналізу: Навч. Посібник для серед. проф.-техн. училищ. – К.: Вища школа, 1992.- 479 с. (З.І. Слєпкань, О.С. Дубинчук).

8.                 Звичайні диференціальні рівняння: Навч.посібник. – К.: Вища школа, 1992. – 302 с. (М.А. Сотниченко).

9.                Вища математика. Підручник у 3-х кн. Кн. 1: Аналітична геометрія з елементами алгебри. Вступ до математичного аналізу. – К.: Либідь, 1994. – 280 с. (Т.В. Колесник, В.М. Котлова).

10.           Вища математика. Підручник у 3-х кн. Кн. 2: Диференціальне та інтегральне числення функцій однієї змінної. Ряди – К.: Либідь, 1994. – 352 с. (Т.В. Колесник).

11.           Вища математика. Підручник у 3-х кн. Кн. 3: Диференціальне та інтегральне числення функцій багатьох змінних. Диференціальні рівняння. – К.: Либідь, 1994. – 352 с. (Т.В. Колесник).

12.            Математичний аналіз: Підручник для студ. педагогічних навчальних закладів: у 2-х ч. 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Вища школа, Ч. І. 1994. – 423 с.; Ч. 2. - 1995. – 509 с.

13.            Недовезені соняшники. Автобіографічна повість. – К.: Школяр, 1998. – 62 с.

14.            Лінійні системи диференціальних рівнянь з виродженнями: Навч. посібник для студентів математичних спеціальностей вищих закладів освіти. – К.: Вища школа, 2000. – 294 с. (А.М. Самойленко, В.П. Яковець).

15.           Алгебра і початки аналізу: Підручник для 10-11 кл. загальноосвітніх шкіл. – К.: Зодіак-ЕКО, 2001. – 608 с. (З.І. Слєпкань, О.С. Дубинчук).

16.            Алгебра і початки аналізу. Підруч. для учнів 10 кл. з поглибленим вивч. математики в серед. навч. зак. освіти. – К.: Освіта, 2000. – 318 с. (Т.В. Колесник, Т.М. Хмара).

17.       Алгебра і початки аналізу. Підручник для 11 кл. шкіл з поглибленим вивченням математики в серед. зак. освіти. – К.: Освіта, 2001. – 360 с. (Т.В. Колесник, Т.М. Хмара).

18.            Диференціальні рівняння: посібник для студ. математ. спец. вузів. – К.: Техніка, 2002. – 320 с. (В.М. Лейфура, П.Ф. Самусенко).

19.            Математичний аналіз у задачах і прикладах: У 2 ч.: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 2002. –Ч. 1. – 462 с. (Л.І. Дюженкова, Т.В. Колесник, М.Я. Ляшенко, Г.О. Михалін).

20.             Математичний аналіз у задачах і прикладах: У 2 ч.: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 2003. –Ч. 2. – 470 с. (Л.І. Дюженкова, Т.В. Колесник, М.Я. Ляшенко, Г.О. Михалін).

21.            Асимптотическое интегрирование линейных систем обыкновенных дифференциальных уравнений, Навч. посіб. для студентів математиних спеціальностей педагогічних інститутів, К.: Вища шк. 1989. -287 с.(І.І. Старун, В.П. Яковець).

22.            Асимптотическое интегрирование линейных систем обыкновенных дифференциальных уравнений, - К.: Вища шк. 1991. -207 с.(І.І. Старун, В.П. Яковець).

23.            Об асимптотических методах в теории линейных дифференциальных уравнений и их применения. - К. -КСУ. -1996, часть І.,  -с. 198.

24.            Об асимптотических методах в теории линейных дифференциальных уравнений и их применения. - К. -КСУ. -1997, часть ІІ.,  -с. 226.

 

Публікації про М.І.Шкіля

 

1.     История математического образования в СССР. – К.: Наук. думка, 1975. –С.237.

2.     Новомінський І. Епіцентри вузівської лекції: М.І. Шкіль // Радянська освіта. – 1975. – 6 вересня.

3.     Заремба В. Студент починається зі школи. Професор КДПІ  ім. О.М. Горького М.І. Шкіль // Знання та праця. – 1978. - № 5. – С.18.

4.     Указ Президії Верховної Ради УРСР про нагородження члена-кореспондента АПН СРСР // Радянська освіта. –1982. – 17 грудня; Прапор комунізму. – 1982.- 14 грудня.

5.     М.І. Шкіль // Українська радянська енциклопедія. 2-ге вид. – К., 1985. – Т. 12. – С.350.

6.     Новомінський А. У вузі особливого призначення. Ректор КДПІ ім. О.М.Горького М.І.Шкіль // Радянська освіта. – 1986. – 30 вересня.

7.     М.І. Шкіль // Український радянський енциклопедичний словник: у 3-х т. – К., 1987. – Т.3. – С. 350.

8.     Коноваленко О. Екзаменуємо авторитетність. ректор КДПІ ім. О.М. Горького М.І. Шкіль // Радянська освіта. – 1988. – 26 січня.

9.     Шибик Т. Подбаймо про наше завтра. Про голову відділення Радянського дитячого фонду ім. В.І.Леніна, ректора КДПІ ім. О.М. Горького М.І. Шкіля // Прапор комунізму. – 1988. – 27 квітня.

10.            Коноваленко О. Академік-90: М.І. Шкіль // Радянська освіта. – 1990. – 1 травня.

11.            Премія імені М.М. Крилова. Присуджена М.І. Шкілю, В.Г. Кадишевському, А.Ю. Лучці за цикл робіт “Розвиток аналітичних і асимптотичних методів розв’язання диференціальних, інтегральних та інтегро-диференціальних рівнянь та теоретичної фізики ” // Вісник АН УРСР . –1990. – №8. – С. 92-93.

12.            Коноваленко О. Що довірила “Довіра”. Експеримент в КДПІ  ім. О.М.Горького з ініціативи ректора // Освіта. – 1991. – 19 березня.

13.            Хропко П.П. Зрілість. Слово про колегу (М.І. Шкіля) // Педагогічні кадри. – 1992. - № 19-20.

14.            Кузьмінець О.В. З когорти мужніх і витривалих: М.І. Шкіль // Рідна школа. – 1993. - № 2. – С. 2 (обкл.)

15.            М.І. Шкіль: до 60-річчя від дня народження // Укр. матем. журн. – 1993. – Т. 45. - № 2. С.303-304.

16.            М.І. Шкіль – 60 років // Асимптотичні методи в диференціальних рівняннях: зб. наук. пр. – К.: Вища школа . – 1993. – С. 3-5.

17.            Заслуги в педагогіці педагогів: про нагородження М.І. Шкіля Почесною відзнакою Президента України // Вечірній Київ. – 1995. – 14 жовтня.

18.             Коноваленко О. Під добрим вітрилом – щаслива путь. Про ректора УДПУ ім. М. П.Драгоманова М.І. Шкіля // Освіта. – 1995. – 11 жовтня. – С. 2.

19.            Про нагородження М.І. Шкіля Почесною відзнакою Президента України. Указ Президента України від 10 жовтня 1995 р. № 938 // Урядовий кур’єр. –1995. – 12 жовтня. – С. 3.

20.            Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 1996 року М.І. Шкілю, Т.В. Колесник, В.М. Котловій //  Урядовий кур’єр. –1996. – 2 

Детальніше можна прочитати тут

{jcomments off}

 

 

 

   Тамара Всеволодівна Колесник


4 грудня 1938 року народження

Україна м. Єнакієве Донецької області.


Професор кафедри математичного аналізу та диференціальних рівнянь, фізико-математичні науки.
1961 р. - Київський державний педагогічний інститут імені О.М. Горького.

1967 р. – кандидат фізико-математичних наук, 1972 р. – доцент, 1994 р.- професор.

1996 р. – Присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки за комплект підручників з вищої математики: Вища математика у трьох книгах (К.: Либідь, 1994), Математичний аналіз у двох частинах (К.: Вища школа, 1978 (1 ч.), 1981 (2 ч.));

Відмінник народної освіти України.

1961 – 2004 рр. – аспірант кафедри вищої математики; асистент; ст. викладач; доцент кафедри вищої математики; доцент; професор кафедри математичного аналізу НПУ імені М.П. Драгоманова.

читає лекційні курси “Математичний аналіз” та “Диференціальні рівняння” для студентів фізико-математичного факультету, керує написанням курсових, магістерських і кваліфікаційних робіт, член Державної екзаменаційної комісії фізико-математичного факультету. У своїй педагогічній діяльності значну увагу приділяє впровадженню нових технологій навчання (модульно-рейтингова система, проблемне навчання тощо).

Наукові дослідження Колесник Т.В. присвячені методам розв’язання задач математичної фізики, пов’язаних з теорією потенціала. Успішно працює над питаннями наукового та методичного забезпечення вивчення математики у вищій та загальноосвітній школі. автор вузівських підручників з вищої математики, підручників з алгебри і початків аналізу для шкіл з поглибленим вивченням математики. У складі авторського колективу взяла участь у створенні  програм з математичного аналізу, диференціальних рівнянь для педагогічних університетів України, а також програм з математики для шкіл і класів з поглибленим вивченням математики. Наукові роботи студентів, виконані під керівництвом Колесник Т.В., відзначалися дипломами на конкурсах студентських робіт, деякі були опубліковані в наукових збірниках.

Науковий та методичний доробок Колесник Т.В. - 120 наукових праць, з них:

2 монографії, 7 підручників, 4 навчальні посібники, 6 навчально-методичних посібників.

Основні друковані праці:

1.                  Методы расчета катодной защиты металлических сооружений от коррозии. Монография. Наукова думка, К., 1966. – 239 с. (В.Н. Остапенко, В.В. Лукович,         И.Н. Кохановский).

2.                  Методы расчета электрических полей при электрохимической защите металлических сооружений от коррозии. Наукова думка, К., 1980. – 251 с. (В.Н. Остапенко,           Ф.Н. Жапакова, В.В. Лукович).

3.                  Вища математика. Підручник у 3-х кн. Кн. 1: Аналітична геометрія з елементами алгебри. Вступ до математичного аналізу. – К.: Либідь, 1994. – 280 с. (В.М. Котлова,      М.І. Шкіль).

4.                  Вища математика. Підручник у 3-х кн. Кн. 2: Диференціальне та інтегральне числення функцій однієї змінної. Ряди – К.: Либідь, 1994. – 352 с. (М.І. Шкіль).

5.                  Вища математика. Підручник у 3-х кн. Кн. 3: Диференціальне та інтегральне числення функцій багатьох змінних. Диференціальні рівняння. – К.: Либідь, 1994. – 352 с.    (М.І. Шкіль).

6.                  Алгебра і початки аналізу. Підруч. для учнів 10 кл. з поглибленим вивч. математики в серед. навч. зак. освіти. – К.: Освіта, 2000. – 318 с. (М.І. Шкіль, Т.М. Хмара).

7.               Алгебра і початки аналізу. Підручник для 11 кл. шкіл з поглибленим вивченням математики в серед. зак. освіти. – К.: Освіта, 2001. – 360 с. (М.І. Шкіль, Т.М. Хмара).

8.               Математичний аналіз у задачах і прикладах: У 2 ч.: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 2002. –Ч. 1. – 462 с. (Л.І. Дюженкова, М.Я. Лященко, Г.О. Михалін, М.І. Шкіль).

9.               Математичний аналіз у задачах і прикладах: У 2 ч.: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 2003. –Ч. 2. – 470 с. (Л.І. Дюженкова, М.Я. Лященко, Г.О. Михалін, М.І. Шкіль).

 Підченко Юрій Петрович

6 липня 1940 року народження

Україна м. Павлоград Дніпропетровської області.

Професор кафедри математичного аналізу та диференціальних рівнянь, фізико-математичні науки.
1964 р. – Полтавський державний педагогічний інститут імені В.Г. Короленка.

1974 р. – кандидат фізико-математичних наук, 1978 р. – доцент, 2007 р. – професор.

1970 – 2007 рр. – аспірант кафедри вищої математики; асистент; ст. викладач; доцент кафедри вищої математики; доцент; професор кафедри математичного аналізу НПУ імені М.П. Драгоманова.

читає лекційні курси “Математичний аналіз” та “Диференціальні рівняння” для студентів фізико-математичного факультету, керує написанням курсових, магістерських і кваліфікаційних робіт.

Наукові дослідження Підченка Ю.П. присвячені системам лінійних диференціальних рівнянь із змінними коефіцієнтами. Автор вузівських підручників з вищої математики.

Науковий та методичний доробок Підченка Ю.П. –  наукових праць, з них:  монографії,  підручників,   навчальні посібники,  навчально-методичних посібників.

Основні друковані праці:

1.     Про асимптотичний розв’язок системи лінійних диференціальних рівнянь з повільно змінними коефіцієнтами нейтрального типу. Тези доповіді АН УРСР серія 3 1973 рік.0,25 др. арк. (Шкіль М. І.).

2.     До питання про асимптотичний розв’язок системи лінійних диференціальних рівнянь з повільно змінними коефіцієнтами. Доповідь АН УРСР серія А в. 9, 1973 рік.0,5 др. арк.( Шкіль М. І. ).

3.     Об асимптотическом решении систем линейных дифференциальных уравнений нейтрального типа с медленно меняющимися коэффициентами.// Сб. работ аспиран. « Приближенные решения дифференциальных и интегральных уравнений»., 1973 год 1 др. арк. ( Шкиль Н. И. ).

4.     Побудова формальних розв’язків системи лінійних диференціальних рівнянь нейтрального типу.// ДАН УРСР, серія “А”, № 12, 1973 рік. 0,3 др. арк.

5.     Об асимптотическом решении систем линейных дифференциальных уравнений нейтрального типа с медленно меняющимися коэффициентами.// Сб. работ аспиран. « Приближенные решения дифференциальных и интегральных уравнений»., 1973 год 1 др. арк. ( Шкиль Н. И. ).

6.     О приближенном решении системы линейных дифференциальных уравнений нейтрального типа с медленно меняющимися коэффициентами.// Сб. «Вычислительная и прикладная математика» в. 22, 1974 рік 1 др. арк.(Шкиль Н. И. )

7.     К вопросу о построении асимптотических решений уравнений нейтрального типа. Доклад научной конференции «Научно-технический прогресс», Канев., 26-27 сентября 1974 г. 0,25 др. арк. (Шкиль Н.И.)

8.     О построении асимптотических решений уравнений нейтрального типа.// Сб. «Приближенные методы мат. анализа» КГПИ, 1974 г. 0,75.( Шкиль Н. И. ).

9.     Тезисы доклада IV Всесоюзной Конференции по теории и приложениям дифференциальных уравнений с отклоняющимся аргументом, 1975 г. 0,25 др. арк. ( Шкиль Н. И. )

10.           О построении формальных решений систем линейных дифференциальных уравнений нейтрального типа. // Сб. «Приближенные методы математического анализа» КГПИ, 1976 год. 0,25 др. арк.

11.           К вопросу о построении формальных решений неоднородных систем уравнений нейтрального типа. // Сб. «Приближенные методы мат. анализа», 1977 год, 0,5 др. арк. (Шкиль Н. И.)

12.           Вычисление объемов растровых элементов в глубокой автотипии // Сб. «Приближенные методы мат. анализа», 1978 год, 0,25 др. арк. (Рамский Ю. С)

13.           Определение объема печатающихся элементов в глубокой автотипии. // Труды ВНИИПП «Специальные виды печати» т.27 в. 3., 1979 г. 0,31 др. арк. (Королева Н. И. и др.)

14.           Решение некоторых систем дифференциальных уравнений с малым параметром. // Сб. «Приближенные методы мат. анализа», 1979 год, 0,25 др. арк.

15.           Пидченко Ю. П., Асимптотические методы в теории линейных дифференциальных уравнений с отклоняющимся аргументом (монография) «Наукова думка», 1981 г., 18,5 др. арк. (Шкиль Н. И., Фещенко С. Ф., Сотниченко Н. А.)

16.           Об асимптотическом решении некоторых систем дифференциально-разностных уравнений с малым параметром. // Сб. «Приближенные методы мат. анализа», 1982 г. 0,5 др. арк.

17.           К вопросу о решении некоторых систем дифференциально-разностных уравнений с малым параметром // Кн. «Теоремы тауберова типа и дифференциальных уравнений с малым параметром»., 1983 г. 0,5 др. арк.

18.           О построении формальных систем дифференциальных уравнений с переменным отклонением аргумента. // Сб. «Суммирование расходящихся рядов и дифференциального уравнения с малым параметром»., 1985 г., 0,5 др. арк.

19.           Асимптотическое решение некоторых систем дифференциальных уравнений с малым параметром при старшей производной. Тезисы доклада II Всесоюзной конференции « Лаврентьевские чтения по математике, механике, физике», Киев 1986 г. 0,5 др. арк.

20.           Асимптотическое решение систем дифференциальных уравнений второго порядка с отклоняющимся аргументом и малым параметром. // Сборник КГПИ 1986 г. 0,5 др. арк. (Старая Е. В.).

21.           Решение некоторых систем дифференциальных уравнений с отклоняющимся аргументом и малым параметром. Тезисы доклада Всесоюзного Совещания по методам малого параметра 1987 г. 0,06 др. арк. (Шкиль Н. И.)

22.            О построении асимптотических решений систем линейных дифференциальных уравнений второго порядка с отклоняющимся аргументом. // Сб. «Асимптотические методы решений дифференциальных и интегро-дифференциальных уравнений» КГПИ, 1987г 0,2 др. арк. (Старая Е. В.).

23.           Построения асимптотического решения для системы линейных дифференциальных уравнений нейтрального типа с медленно меняющимися коэффициентами. Тезисы доклада IX научной конференции. Москва Университет Дружбы народов имени П. Лумумбы. 1973г. 0,1 др. арк. (Шкиль Н. И.)

24.           Об асимптотических разложениях решений систем линейных дифференциальных уравнений нейтрального типа с медленно меняющимися коэффициентами. Автореферат кандидатской диссертации. Киев, 1973 г. 1 др. арк.

25.            Розв’язування і дослідження рівнянь і нерівностей, що містять параметри. // Зб. “Вибрані питання математики”, Київ КДПУ, 1989 р. 0,45 др. арк. (Можарівська Л. С.).

26.           Решение нелинейных систем дифференциально-разностных уравнений с медленно меняющимися коэффициентами. // Сб. «Методы исследования алгебраических и топологических структур». Киев, КГПИ., 1989 г. 0,45 др. арк.

27.           Использование информационной технологии в учебном процессе», Киев: «Радянська школа», 1990 г. 0,1 др. арк. (Коваленко С. Н.)

28.           Решение некоторых систем дифференциальных уравнений, содержащих точки поворота. Тезисы доклада конференции « Нелинейные проблемы дифференциальных уравнений и мат. физики – Вторые Боголюбовские чтения», Киев., 1992 г. 0,1 др. арк.

29.           Асимптотическое решение некоторых нелинейных дифференциально-разностных систем. // Дифференциально-функциональные уравнения. – К.: КГПИ., 1991 г.0,4 др. арк.

30.           Решение некоторых систем дифференциальных уравнений, содержащих точки поворота. Тезисы доклада конференции «Нелинейные проблемы дифференциальных уравнений и математической физики. Вторые Боголюбовские чтения», Киев.1992 г. 0,05 др. арк.

31.           Розв’язування систем диференціальних рівнянь , що містять точки повороту. Тези доповіді // Асимптотичні методи в диференціальних рівняннях. – К.: Вища школа,1993 р. 0,6 др. арк.

32.           Знаходження розв’язків лінійних систем диференціальних рівнянь із змінними коефіцієнтами. Тези доповіді Всеукраїнської конференції “Диференціально-функціональні рівняння та їх застосування”, Чернівці, 15-16 травня 1996 р. 0,05 др. арк.

33.           До питання про розв’язування у квадратурах систем лінійних диференціальних рівнянь з матрицею другого порядку. Тези доповіді “Асимптотичні та якісні методи і теорії нелінійних коливань , Треті Боголюбівські читання (Київ, 18-23 серпня 1997р.) 0,05 др. арк.

34.           Знаходження точних розв’язків лінійної системи диференціальних рівнянь з матрицею другого порядку. Наукові записки НПУ імені М. П. Драгоманова Фізико-математичні науки .- Київ НПУ імені М. П. Драгоманова, 1999 р. 0,6 др. арк.

35.           Знаходження точних розв’язків систем лінійних диференціальних рівнянь із змінною матрицею другого порядку. Теорія еволюційних рівнянь. – Міжнародна конференція. П2яті Боголюбівські читання (Кам’янець - Подільський, 22-24 травня 2002р.): Тези доповіді. – Кам’янець – Подільський : Абетка-Нова, 2002. 0,05 др. арк.

36.           До питання у квадратурах систем лінійних диференціальних рівнянь із змінними коефіцієнтами. // Наукові записки , Вип.XLI, Київ НПУ імені М. П. Драгоманова, 2001р. 0,2 др. арк.

37.           Знаходження асимптотичних розв’язків деяких нелінійних диференціально-різницевих систем рівнянь. // Нелінійні коливання . –Т.5. - №4, 2002 р. 0,7 др. арк.

38.           Знаходження точних розв’язків лінійних систем диференціальних рівнянь з матрицею другого порядку // Наукові записки, НПУ імені М. П. Драгоманова. - №2., 2001 0,6др. арк.

39.           До питання про розв’язування систем лінійних диференціальних рівнянь. // Наукові записки НПУ імені М. П. Драгоманова.- №3., 2002 0,4 др. арк.

40.           Асимптотичні методи в теорії лінійних диференціальних рівнянь нейтрального типу. Тези доповіді Міжнародної конференції. присвяченої 70-річчю акад. М І. Шкіля. – Київ: НПУ імені М. П. Драгома-нова. 2002р. 0,1 др. арк.

41.           Обчислення визначників малого порядку. // У світі математики. -№1, 2003.0,2 др. арк.

42.           Асимптотика розв’язку системи лінійних диференціальних рівнянь нейтрального типу. Тези доповіді Міжнародної конференції, присвяченої 200-річчю з дня народження М. В. Остро-градського, 27-28 вересня 2001 р. 0,1 др. арк.(Рашевський М. О.).

43.           Вища математика. Довідник для студентів вищих навчальних закладів. “Діал”, 1999 р. 10,6 др. арк. (Пастушенко С. М.)

44.           Использование компьютерной графики в контроле знаний студентов при изучении курса «Алгебра и геометрия». // Использование информационной технологии в учебном процессе. Материалы межвузовской научно-практической конференции., 1990г. 0,1 др. арк. (Коваленко С. Н.).

45.            Вища математика. Довідник для студентів вищих навчальних закладів. Видання друге перероблене і доповнене “Діал”, 2003 р. 14,5 др. арк. (Пастушенко С. М.).

46.           Вища математика. Основні поняття, формули, зразки розв’язування задач. Перша частина. “Діал”, 2000, 2003 р. 11,0 др. арк. (Пастушенко С. М.).

47.           Розв’язування систем лінійних диференціальних рівнянь із змінною матрицею другого порядку у замкненій формі. // наукові записки НПУ ім. М.П. Драгоманова, т. 4, 2003 р., стор. 201-207. 0,6 др. арк.

48.           Вища математика. Основні поняття, формули, зразки розв’язування задач. Перша частина. Видання третє, доповнене “Діал”, 2004 р. 12,0 др. арк. (Пастушенко С. М.).

49.           Вища математика. Основні поняття, формули, зразки розв’язування задач. Друга частина. “Діал”, 2004 р. 12,0 др. арк. (Пастушенко С. М.).

50.           Про інтегрування у квадратурах системи лінійних диференціальних рівнянь із змінною матрицею другого порядку. Тези доповіді з матеріалів міжнародної математичної конференції В. І Скоробагатька. М. Дрогобич. – Львів 2004, с. 174., 2005р. 0,1 др. арк.

51.           До питання про знаходження точних розв’язків систем диференціальних рівнянь. Тези Міжнародної конференції: “Диференціальні рівняння та їх застосування”. КДУ, 2005р. 0,1 др. арк.

52.           Інтегрування у квадратурах лінійної системи диференціальних рівнянь з матрицею другого порядку. Київ, НПУ імені М.П. Драгоманова. 2006 р. – С. 78.

{jcomments off}
 

Білоцький Микола Миколайович

 

25 серпня 1947 року народження

Україна с. Лазерівка Коростишенського району, Житомирської області.

Доцент кафедри математичного аналізу та диференціальних рівнянь, фізико-математичні науки.


1972 р. – Київський державний педагогічний інститут ім. М.О. Горького

1990 р. – кандидат фізико-математичних наук, 1996 р. – доцент.

1972 р. – аспірант; асистент; ст. викладач; доцент кафедри математичного аналізу НПУ ім. М.П. Драгоманова.

читає лекційні курси “Математичний аналіз” та “Основи векторного і тензорного аналізу” для студентів фізико-математичного факультету, керує написанням курсових, магістерських і кваліфікаційних робіт.

Наукові дослідження Білоцького М.М. присвячені деяким теоремам тауберового типу для узагальнених методів Вороного-Нерлунда. Автор вузівських підручників.

Науковий та методичний доробок Білоцького М.М. –  наукових праць, з них:  монографії,  підручники,  навчальні посібники, навчально-методичні посібники.

Основні друковані праці:

1.     Матричные методы суммирования рядов, равномерно транслятивные справа и одно их свойство // Укр. мат. журн. ‑ 1978.‑30,№5.‑С.586‑593.

2.     Сходимость по отрезкам и теоремы тауберового типа. ‑В сб. “Приближённые методы математического анализа”.‑Киев:КГПИ,1978.‑С.3 -11.

3.     О теоремах тауберового типа для FА-суммируемых функций. ‑В сб.”Приближённые методы математического анализа”.‑Киев:КГПИ,1982.‑С.14 –34.

4.     Теоремы таберового типа для матричных методов суммирования рядов, равномерно транслятивных справа//Теория функций, функциональный анализ и их приложения.‑ Харьков :Харьк. ун-т.‑1982,‑38.‑С.12 - 15.

5.     Сходимость по отрезкам и теоремы о выпуклости//Укр.мат.журн.‑1989.‑41, №10.‑ С.1407 – 1411.

6.     Методическое пособие по математике для слушателей факультета будущего учите-ля.КГПИ,1986, 36 с.(разом з Науменко Г. Г.).

7.     Некоторые свойства FA-суммируемых последовательностей и теоремы тауберового типа. ‑В сб.” Дифференциально-функциональные уравнения”.‑Киев:КГПИ,1982.‑С.3- ‑10.

8.     Вокруг теоремы Фату//Теория функций, функциональный анализ и их приложения.— Харьков:Харьк.ун-т.‑1991.‑55.‑С.124 – 130.

9.     Про зв’язок між властивостями нескінченних груп і підгруп нескінченного індексу.‑ Тези доповідей на науковій конференції викладачів.КДПІ.1992.-С.314-315.

10.           Збіжність за відрізками і теореми тауберового типу для ітерацій матричних методів підсумовування рядів.‑Тези доповідей на науковій конференції викладачів. КДПІ. 1993. –С.271-272.

11.           (С)-властивість регулярних додатних методів підсумовування Вороного-Нерлунда з раціональними твірними функціями. Тези доповідей на науковій конференції викладачів. КДПІ.1992.С.34-35.

12.           Програма з еслементів вищої математики для політехнічного ліцею НТУУ  “КПІ”, яка використовується в цьому ліцеї з 1994 р.

13.           Деякі узагальнення теорем Вінера і Пітта.‑Тези доповідей на науковій конференції викладачів.КДПІ.1995.С.72.

14.           Про теореми включення для методів підсумовування Вороного-Нерлунда, що визначаються раціональними твірними функціями.‑ V міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука. Тези доповідей. Київ‑1996, С.33.

15.           (C)-property of Voronoi regular positive summation methods with rational generetings functions. ‑ Voronoi conference on analytic number theory and space tilings. Kyiv, September 7-14,1998.Abstracts.p.15 -16.

16.           Про зв’язок між властивостями нескінченних груп з властивостями підгруп нескінченного індексу.‑Сьома міжнародна наукова конференція ім. академіка М.Кравчука. Тези доповідей.Київ‑1998,С.44.

17.           An algorithmic approach to the notion of an elementary functions.‑International Congress of Mathematicians .Berlin, August 18-27,1998.Abstracts of Short Communications and Pocter Sessions.p.360 (разом з Khilchenko L., Yavneh Academy, USA).

18.           Алгоритмічний підхід до поняття елементарної функції.‑Математика в школі,№4 1998 С.6 – 9. (разом з Субботіним І. Я. та Хільченко Л. О.).

19.           Тауберові теореми із залишком для методів підсумовування Вороного з раціональною твірною функцією. ‑В зб. .”Фрактальний аналіз та суміжні питання”,Київ‑1998,№2,  С.178 – 189.(разом з Декановим С.Я. та МихалінимГ.О.).

20.           Математичний аналіз .(дидактичні матеріали для систематизації, узагальнення і повторення).(разом з Шкіль М.І.,Колесник Т.В. ,МіхалінимГ.О., Трофімчук С.Ю. ) ‑. Міністерство освіти України, НПУ ім. М.П.Драгоманова. Київ‑1999.150 с.

21.           Про організацію самостійної роботи при викладанні математики (з досвіду викладання математики в політехнічному ліцеї національного технічсного  університету України “Київський політехнічний інститут”).‑ Матеріали всеукраїнської конференції  ”Актуальні проблеми вивчення природничо-математичних дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах України”.  Київський ун-т імені Тараса Шевченка,12-14 травня 1999р.,Київ‑1999,С.33 – 34.

22.           Методичні особливості поглибленого вивчення математики в політехнічному ліцеї. (разом з Шмигевським М.В., завідувачем кафедри математики політехічного ліцею).‑ Матеріали всеукраїнської конференції  ”Актуальні проблеми вивчення природничо-математичних дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах України”. Київський ун-т  ім. Тараса Шевченка,12-14 травня 1999р.,Київ‑1999,С.34 – 35.

23.           Про викладання математики в школах США.‑Математика в школі,№3(11) 2000 С.37 –-39. (разом з Субботіним І.Я. та Хільченко Л.О.).

24.           Про групи, у яких всі підгрупи нескінченного індексу абелеві. ‑VIII міжнародна наукова конференція імені академіка М.Кравчука.Матеріали конференції.Київ‑2000,С.237.

25.           Про зміст викладання “Основ векторного і тензорного аналізу” для фізичних спеціальностей педагогічних вузів. V Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна підготовка фахівців з фізики”. Тези доповідей.Київ2000,С.231.

26.           Програмне забезпечення викладання предмета “Комп’ютерне діловедення” у коледжі. ‑Педагог професійної школи.—Зб. наукових праць.—К.: Науковий світ,2001- ISBN 966-7820-93-9.-Випуск I.-354 с. - ISBN 966-7820-94-7. Стор. 302-308. (разом з Сергієнко О. М.)

27.           Дидактичні матеріали до державного екзамену з математики. — К. Вид. НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2001.---64с.(разом з колективом авторів).

28.           Микола Олексійович Давидов – видатний вчений і викладач. Рік 2000 – Всесвітній рік Математики: Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції.- Чернігів, 2000.Вид.Чернігівського державного пед. університету ім. Т.Г.Шевченка.—2001. ISBN 966-7743-12-8, стор. 26—29. (разом з Міхаліним Г. О.)

29.           Одна рівність для середніх Вороного-Нерлунда-Борвайна. IX міжнародна наукова конференція ім. академіка М.Кравчука. Матеріали конференції.Київ‑2002,С.225.

30.           Повторення і міжтемні звязки в процесі вивчення математики в середніх навчальних закладах. IX міжнародна наукова конференція ім. академіка М.Кравчука.Матеріали конференції.Київ‑2002,С.471.

31.           Міжтемні зв’язки в процесі навчання математики в середніх навчальних закладах. Міжнародна  конференція, присвячена 70-річчю з дня народження і 45-річчя науково-педагогічної діяльності академіка АПН і АНВШ України М.І.Шкіля. Тези доповідей. Київ-2002,С.65.

32.           Про умови скінченності для нескінченних груп. Наукові записки НПУ імені М. П. Драгоманова. Фізико-математичні науки. - Київ. НПУ імені М.П.Драгоманова. 2002.-3.С. 256-259.

33.           About the theorems of inclusion for Voronoї methods of summation. Voronoї Conference on Analytic Number Theory and Spatial Tessellation’s: Abstracts.-Kyiv: Institute Of Mathematics of the National Academy of Sciences of Ukraine,2003.-p.15.

34.           Математика. На допомогу вступникам до КДАВТ. — Київ.: КДАВТ, 2004 — 55 с. (разом з Самойленко М. В., Хасіневич С. Б.).

35.           Щодо програми з курсу математичного аналізу для педагогічних університетів. Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: Збірник наукових праць. Вип.4; В 3-х томах. — Кривий Ріг: Видавничий відділ НметАУ, 2004.— Т.1:Теорія та методика навчання математики.— С.15 - 20.

36.           Щодо програми з курсу основ векторного і тензорного аналізу для фізичних спеціальностей педагогічних університетів.  X міжнародна наукова конференція ім. академіка М.Кравчука. Матеріали конференції. Київ‑2004, С 655.

37.           Про умови скінченності в теорії груп. X міжнародна наукова конференція ім. академіка М.Кравчука. Матеріали конференції. Київ‑2004, С 311.

38.           Про програму з комплексного аналізу. (разом з Л.І.Дюженковою ). X міжнародна наукова конференція ім. академіка М.Кравчука. Матеріали конференції. Київ‑2004, С.673.

39.           AN ALGORITHMIC APPROACH TO ELEMENTARY FUNCTIONS. ( разом з Subbotin, Igor Ya. (National University, USA, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), Hill, Milla (Yavneh Hebrew. Academy, USA, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.). ICME-10. The 10th International Congress on Mathematics Education will be held in Copenhagen, Denmark, on July 4-11, 2004. ( http://www.icme-organizers.dk/tsg12/papers/subbotin-tsg12.pdf ).

40.           Міжтемні зв’язки як засіб реалізації внутрішньо предметних зв’язків у процесі викладання математики в середніх навчальних закладах. Всеукраїнська науково-практична конференція,  присвячена 170-й річниці НПУ імені М.П. Драгоманова, 125-й річниці з дня народження О.М. Астряба, 70-й річниці фізико-математичного факультету . НПУ імені М.П.Драгоманова. Київ‑2004, С.15-16.

41.           Application of fuzzy logic to learning assessmentю Разом з Dr. Igor Ya. Subbotin, Professor, Department of Mathematics, School of Arts and Sciences,National University, 9920 S. La Cienega Blvd, Inglewood, CA 90301 і Dr. Hassan Badkoobehi, Associate Professor,Department of Applied Engineering, School of Engineering and Technology,National University, 11355 N. Torrey Pines Road. Дидактика математики: проблеми і дослідження .— 2004.— Вип.22.— Донецьк., с.38-41. 

42.           К доказательству теоремы о замене переменных в двойном интеграле. Разом з Баришовець П. П. V Всеукраїнська науково-практична конференція: Гуманітарна освіта в технічних навчальних закладах: проблеми та перспективи. Національний авіаційний університет, гуманітарний інститут. Зб. тез.  Київ‑2004, С.95.

43.           Властивості функцій дійсної змінної, що визначаються групою рухів числової прямої. (Разом з Subbotin I., Hill M.). // DIDACTICS  of  MATHEMATICS: Problems and Investigations:International Collection of  Scientific Works.- Donetsk: TEAN, 2005.- No23.- p.60-70.

44.           Математика. На допомогу вступникам до КДАВТ. — Київ.: КДАВТ, 2005 — 55 с. (разом з Самойленко М.В., Хасіневич С.Б.).

45.           Міжтемні зв’язки як засіб реалізації внутрішньо предметних зв’язків (застосування похідної і розв’язування рівнянь). ‑Математика в школі, №2 2005 С.35 – 40.

46.           О замене переменных в двойном интеграле. Разом з Баришовець П.П.// Математична культура інженера.: Матеріали  міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю з дня народження професора, доктора технічних наук Пака В.В., 31 травня – 3 червня 2005 р. – Донецьк, 2005. – С.21-22.

47.           Державний екзамен з математики і методики математики. Дидактичні матеріали.—Київ: Вид. НПУ імені М.П.Драгоманова, 2005.---88 с.(разом з колективом авторів).

48.           Міжтемні зв’язки як засіб реалізації внутрішньо предметних зв’язків (тригонометричні тотожності та розв’язування трикутників, перетворення тригонометричних виразів та метричні співвідношення в трикутнику). ‑Математика в школі, №7 2005 С.27 – 32

49.           Міжтемні зв’язки як засіб реалізації внутрішньо предметних зв’язків (група рухів числової прямої та властивості функцій однієї дійсної змінної). (разом з І. Я. Субботін, професор кафедри математики, Національний Університет, Лос-Анджелес, США, М. Хілл, координатор математичної програми, Явно Академія, Лос-Анджелес, США )-- Математика в школі, №9 2005, стор.38-45.

50.           Implementation of Fuzzy logic ideas to the learning assessment (разом з Dr. Igor Ya. Subbotin). “Еврістичне навчання математики” // Тези доповідей міжнародної науково-методичної конференції. (15-17 листопада 2005р..) - Донецьк: Вид-во ДонНУ. , 2005. - стор.296-297.

51.           Fuzzy logic and learning assessment (Нечітка логіка і оцінка результатів навчання). (Разом з Subbotin I., Badkoobehi H.). // DIDACTICS  of  MATHEMATICS: Problems and Investigations:International Collection of  Scientific Works.- Donetsk: DonNU, 2005.- No24.- p.116-121.

52.           Fuzzy logic and learning assessment (Нечітка логіка і оцінка результатів навчання). (Разом з Subbotin I., .). // DIDACTICS  of  MATHEMATICS: Problems and Investigations:International Collection of  Scientific Works.- Donetsk: DonNU, 2006.- No25.- p.221-227.

53.           Щодо означень поняття похідної за напрямом. XI міжнародна наукова конференція ім. академіка М.Кравчука. Матеріали конференції. Київ‑2006, С. 780.

54.           Про кількість нескінченних підгруп нескінченного індексу в нескінченній групі. - Тези наукової конференції пам‘яті доктора фіз.-мат. наук, проф.. С. С. Левіщенка. - НПУ ім.. М.П. Драгоманова, 7жовтня 2006 р., Київ - 29006, с.22-23.

55.           О реализации внутри предметных связей вузовского курса высшей математики при изложении темы “Замена переменной в двойном интеграле” (Разом з Баришовець П.П., доцентом кафедри вищої математики НАУ). / DIDACTICS  of  MATHEMATICS: Problems and Investigations:International Collection of  Scientific Works.- Donetsk: DonNU, 2006. - No26.- p.113 - 120.

56.           Mathematics teachers’ development in California (USA) and Ukraine.  Brief comparative analysis. (Разом з Dr. Igor Ya. Subbotin, Professor, Lead Mathematics Faculty, Department of Mathematics and Natural Sciences, College of Letters and Sciences, National University and Milla Hill, Mathematics Coordinator, Yavneh Academy, Los Angeles, Los Angeles, USA) / DIDACTICS of MATHEMATICS: Problems and Investigations: International Collection of Scientific Works. - Donetsk: DonNU, 2006.- No26.- p.79 - 85.

57.           Про поняття векторного простору в шкільному курсі математики. (разом з Барешовець П. П., доцентом кафедри вищої математики НАУ). Технологічні підходи до організації навчального процесу. Матеріали другого міжрегіонального семінару. 15 – 16 березня. 2007 — К...НАУ, 2007 — 199 стор. (с.78 – 83.

58.           Mathematics teachers’ development in California (USA): California subjects examinations for teachers. (Разом з Dr. Igor Ya. Subbotin, Professor, Lead Mathematics Faculty, Department of Mathematics and Natural Sciences, College of Letters and Sciences, National University and Milla Hill, Mathematics Coordinator, Yavneh Academy, Los Angeles, Los Angeles, USA) / DIDACTICS of MATHEMATICS: Problems and Investigations:International Collection of  Scientific Works.- Donetsk: DonNU, 2007.- No27.- p.63 - 68.

59.           Методика використовування математичного аналізу в шкільному курсі фізики (Разом з Т. Г. Січкар, К.В. Шостак). Тези доповідей ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми природничих наук та підготовка фахівців», 20-22 вересня, 2007, с. 75-76.

60.           Підготовка вчителів математики в Каліфорнії (США) і Україні. Короткий порівняльний аналіз. (разом з І.Я. Субботіним, М.Е. Хілл). Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Математична освіта в Україні: минуле, сьогодення, майбутнє».(16-18 жовтня 2007 р. Київ).- К. НПУ імені М.П. Драгоманова, 2007 – 375 С., с. 7-8.

61.           Про означення похідної в курсах математичного аналізу. Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Математична освіта в Україні: минуле, сьогодення, майбутнє».(16-18 жовтня 2007 р. Київ).- К. НПУ імені М.П. Драгоманова, 2007 – 375 С., с.136-138

   

Розклад  

Електронний розклад (осінь 2021)    
   

Авторизація  

   

Вакансії в закладах освіти