Кафедра експериментальної і теоретичної фізики та астрономії

Деталі

Співробітники

Співробітники кафедри

Изображение 0021

Завідувач кафедри - професор Грищенко Геннадій Опанасович,

кандидат фізико-математичних наук, професор

33 Кафедра 2

37 групова 18.09.13

Історія

Кафедра експериментальної і теоретичної фізики розпочала діяльність з першого вересня 1983 року. На кафедру було покладено викладання теоретичної фізики, астрономічних навчальних дисциплін і спеціального лабораторного практикуму з фізики. Викладачами кафедри були призначені к.ф.-м.н. доцент Тичина І.І., к.п.н. доцент Мєняйлов М.Є., к.ф.-м.н. доцент Сандакова Є.В., к.ф.-м.н. доцент Коршак Н.М., к.ф.-м.н. ст..викл. Грищенко Г.О., асист. Чешков О.А. Навчально-виховний процес і наукові дослідження в той час забезпечували дванадцять працівників допоміжного складу.

З вересня 1983 року і до виходу на наукову пенсію у листопаді 1999 року кафедрою завідувала професор Ірина Іллівна Тичина. І.І.Тичина закінчила фізико-математичний факультет у 1953 році і пройшла на ньому шлях від асистента до завідуючого кафедрою, доктора фізико-математичних наук (1984 р.), професора (1985 р.). Вона читала лекції з курсу теоретичної фізики,керувала роботою науково-дослідної лабораторії напівпровідників, в якій багато студентів розпочали свій науковий шлях,виконали наукові дослідження і захистили кандидатські дисертації понад п’ятдесят аспірантів. І.І. Тичина створила наукову школу фізики складних напівпровідникових фосфідів, опублікувала понад 330 наукових праць і одержала 13 авторських свідоцтв, шістнадцять її учнів стали кандидатами наук, освітянські і наукові досягнення були відзначені почесним званням «Заслужений діяч науки і техніки України».

З листопада 1999 року кафедрою завідує професор Геннадій Опанасович Грищенко. Він закінчив фізико-математичний факультет у 1971 році. Г.О. Грищенко розпочав свою педагогічну діяльність у 1971 році викладачем фізики сільської школи в Київській області, навчався в аспірантурі при кафедрі фізики КДПІ імені О.М. Горького, кандидат фізико-математичних наук (1976 р.), професор (2002 р.).Заслужений працівник освіти України (2004 р.).

3 1975 року Г.О. Грищенко працює університеті на наукових і викладацьких посадах. З червня 1982 року по лютий 2008 року він працював деканом фізико-математичного факультету, а потім директором Інституту фізико-математичної та інформатичної освіти і науки.

Г.О. Грищенко був ініціатором і учасником створення програм навчальних дисциплін для фізико-математичних факультетів вищих навчальних закладів незалежної України. Такі програми були створені у 1991-1992 роках і тривалий час використовувались для підготовки вчителів фізики, математики, інформатики та астрономії. Він брав активну участь у розробці українських стандартів вищої освіти першого покоління  (1994р.).  Під керівництвом Г.О. Грищенка створені галузеві стандарти вищої освіти другого покоління для підготовки бакалаврів педагогічної освіти - вчителів фізики і математики (2002р.). 

На кафедрі працює ветеран фізико-математичного інституту доцент Микола Єгорович Мєняйлов. Він закінчив фізико-математичний факультет у 1955 році, навчався в аспірантурі, кандидат педагогічних наук (1964 р.), доцент (1965 р.). М.Є Мєняйлов засновник лабораторії спеціального фізичного практикуму, автор навчальних посібників для педінститутів “Спеціальний фізичний практикум”, “Лабораторний практикум з фізики”, “Загальна фізика. Електрика і магнетизм”.

З часом склад кафедри змінювався. Залишили роботу в зв’язку з переходом на пенсію Є.В. Сандакова (1986 р.) і Н.М. Коршак (2006 р.); перейшов на іншу роботу О.А. Чешков (1989 р.).

З 1985 року на викладацьких посадах кафедри працює випускниця астрономічного відділення фізичного факультету КДУ ім. Т.Г.Шевченка Олена Петрівна Ващенко. Вона викладає астрономічні дисципліни, підготувала ряд навчальних посібників.

У 1992 році на замовлення Міністерства освіти України викладачі кафедри уклали навчальні програми з теоретичної фізики (професори Тичина І.І., Баранський П.П.; доценти Грищенко Г.О., Коршак Н.М., Мєняйлов М.Є.) і з астрономічних дисциплін (доцент Г.О.Грищенко і старший викладач О.А.Чешков) для педінститутів України. В цих навчальних програмах вперше визначено результати навчання студентів і подано методичні вказівки щодо необхідних для цього педагогічних технологій.

  З 1987 року на викладацьких посадах кафедри працює випускник фізико-математичного факультету Кудін Анатолій Петрович, кандидат фізико-математичних наук (1986 р.), доктор фізико-математичних наук (2005 р.), професор кафедри (2005 р.). за сумісництвом.

Під керівництвом Г.О. Грищенка на кафедрі виконуються наукові дослідження в галузі дидактики фізики вищої школи. Ряд його учнів захистили дисертації: Горносталь П. М.(1994р), Козеренко С. І.(1995р.), Солуха І. В.(1999р), Бойко Г.М. (2010р), Ніжегородцев В.О. (2014р).

У 1990-2005 р.р. на кафедрі працював випускник фізичного факультету КНУ ім. Тараса Шевченка кандидат фізико-математичних наук, доцент Пацкун Іван Іванович. Під його керівництвом захистили дисертації з фізики напівпровідників і діелектриків Сліпухіна І.А.(1998р), РибалкоА.В.(2002р.), Павлова Н.Ю.(2009р).

У дев’яностих роках обслуговували обладнання і забезпечували проведення лабораторних занять та астрономічних спостережень завідуюча лабораторіями О.О. Макосій; старші лаборанти та інженери Коваленко Н.П., Корнієнко В.В., Павлова Н.Ю., Рибалко А.В., Савченко В.В., лаборант Чайковська О.В.

З 1991 року на кафедрі працює учень І.І.Тичини Вернидуб Роман Михайлович, кандидат фізико-математичних наук  (1996 р.), доцент кафедри (1999р.), нині проректор з навчально-методичної роботи. 

З 1998 року на кафедрі викладає астрономічні дисципліни Бойко Григорій Миколайович, кандидат педагогічних наук (2010 р.), доцент кафедри (2012 р.).

З 2000 року на кафедрі викладає квантову механіку та астрономічні дисципліни Павлова Наталія Юріївна, кандидат фізико-математичних наук (2009 р.)доцент кафедри (2012 р.).

У 2002-2014 роках на викладацьких посадах кафедри працювала Рибалко Алла Вікторівна кандидат фізико-математичних наук(2002р.) доцент (2008р.).

З 2004 року на кафедрі викладає електродинаміку і астрономічні дисципліни випускник фізико-математичного факультету (1983р.) Микола Євгенійович Чумак. У червні 2013 року він переведений на посаду доцента кафедри ЕТФА.

  З 2008 року на кафедрі працює Філоненко Михайло Миколайович. Він закінчив магістратуру фізико-математичного факультету у 1999 році (перший випуск), кандидат фізико-математичних наук (2004р.), доцент кафедри (2014р.), викладає класичну механіку, математичні методи фізики, спецкурси з нанотехнологій. З 2011 р. він секретар кафедри.

Викладачі кафедри підготували ряд навчальних посібників для студентів:

-  Мєняйлов М.Є. «Елементи фізики твердого тіла» (частина І-2001 р., частина ІІ-2002р.); «Фізика конденсованих систем» (Напівпровідники – 2008 р.; Метали – 2009 р.; Надпровідність – 2010 р.) – всього 250 сторінок;

-  Грищенко Г.О., Коршак Н.М., Чумак М.Є., «Курс теоретичної фізики: збірник задач з класичної механіки», 2005 р. (навчальний посібник з грифом МОНУ);

-  Грищенко Г.О., «Курс теоретичної фізики: основні поняття статистичної фізики», 2005 р.;

-  Бойко Г.М., Грищенко Г.О., «Курс астрономії: лабораторний практикум з практичної астрофізики», 2009 р. (навчальний посібник з грифом МОНУ);

-  Грищенко Г.О., «Курс астрономії; лекції з теоретичної астрофізики», 2011р.

-  Філоненко М.М. «Курс теоретичної фізики: класична механіка», 2013 р.;

-  Чумак М.Є. «Курс теоретичної фізики: збірник задач з електродинаміки», 2014 р.;

У 2012-2013 роках в університеті була розпочата підготовка бакалаврів і магістрів за напрямом «Астрономія».  Викладачі кафедри для забезпечення цієї діяльності   розробили  Галузеві стандарти вищої освіти, навчальні плани, програми державних екзаменів та робочі програми з відповідних дисциплін. 

Контакти

Адреса: 01601, м. Київ-30, вул.. Пирогова, 9, ауд. 457,

Телефон: (044) 239-30-71

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

   

Всього відвідувань

10830793

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ