Нормативно-правові акти, що регулюють організацію і проведення наукової і науково-технічної діяльності в Україні

Деталі

Законодавчо-нормативне регулювання науки в Україні складається як із законодавчих, так і підзаконних актів, а також включає внутрішні нормативні документи суб’єктів наукової діяльності.

Конституція України

прийнята на V сесії ВРУ 28.06.96 р. В ній визначено, що кожен має право на освіту (ст.53); громадянам гарантується свобода наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв’язку з різними видами інтелектуальної діяльності; держава сприяє розвиткові науки, встановленню наукових зв’язків України зі світовим співтовариством (ст.54).

Закони України:

 1. Про вищу освіту
  Верховна Рада України; Закон від 01.07.2014 № 1556-VII (Документ 1556-18, чинний, поточна редакція — Редакція від 16.04.2017, підстава 1958-19)
  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page

В Законі розкриваються засади підготовки наукових та науково-педагогічних працівників, зокрема, в аспірантурі, асистентурі-стажуванні та докторантурі; наукової та науково-технічна діяльність у вузі.

 1.       Про наукову і науково-технічну діяльність
  Верховна Рада України; Закон від 26.11.2015 № 848-VIII (Документ 848-19, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2017, підстава 1774-19, 1801-19)
  http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/848-19

 Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку науково-технічної сфери, створює умови для наукової і науково-технічної діяльності, забезпечення потреб суспільства і держави у технологічному розвитку.

 1. Про наукову і науково-технічну експертизу
  Верховна Рада України; Закон від 10.02.1995 № 51/95-ВР (Документ 51/95-вр, чинний, поточна редакція — Редакція від 05.12.2012, підстава 5460-17)
  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/51/95-%D0%B2%D1%80
 2.       Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки
  Верховна Рада України; Закон від 11.07.2001 № 2623-III (Документ 2623-14, чинний, поточна редакція — Редакція від 16.01.2016, підстава 848-19)
  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2623-14
 3. Про наукові парки
  Верховна Рада України; Закон від 25.06.2009 № 1563-VI (Документ 1563-17, чинний, поточна редакція — Редакція від 05.12.2012, підстава 5460-17)
  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1563-17
 4. Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій
  Верховна Рада України; Закон від 14.09.2006 № 143-V (Документ 143-16, чинний, поточна редакція — Редакція від 05.12.2012, підстава 5460-17)
  http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/143-16
 5.       Про інноваційну діяльність 
 6.   Верховна Рада України; Закон від 04.07.200240-IV (Документ 40-15, чинний, поточна редакція — Редакція від 05.12.2012, підстава 5460
 7.   http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/40-15

8. Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні 

Верховна Рада України; Закон від 08.09.20113715-VI (Документ 3715-17, чинний, поточна редакція — Редакція від 05.12.2012, підстава 5460-17).

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3715-17

9. Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків 

Верховна Рада України; Закон від 16.07.1999991-XIV (Документ 991-14, чинний,

поточна редакція — Редакція від 05.12.2012, підстава 5460-17)

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/991-14

10. Про Загальнодержавну комплексну програму розвитку високих наукоємних технологій  

Верховна Рада України; Закон, Програма від 09.04.20041676-IV (документ 1676-15, чинний

поточна редакція — Прийняття від 09.04.2004).

 http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1676-15


11. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі
Верховна Рада України; Закон від 15.12.19933687-XII (Документ 3687-12, чинний, 
поточна редакція — Редакція від 05.12.2012, підстава 5460-17)
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3687-12
 
12. Про інвестиційну діяльність 
Верховна Рада України; Закон від 18.09.19911560-XII (Документ 1560-12, чинний,
поточна редакція — Редакція від 20.04.2017, підстава 1981-19)
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1560-12
 

Постанови Верховної ради України

 1.       Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених
  Верховна Рада України; Постанова, Положення від 16.03.2007 № 774-V (Документ 774-16, чинний, поточна редакція — Редакція від 18.09.2008, підстава 519-17)
  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/774-16
 2.       Про Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок
  Верховна Рада України; Постанова, Положення, Опис від 16.03.2007 № 775-V (Документ 775-16, чинний, поточна редакція — Редакція від 14.06.2012, підстава 4898-17)
  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/775-16

Укази Президента України

 1.       Про затвердження Положення про Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації [...]
  Президент України; Указ, Положення від 08.04.2011 № 437/2011 (Документ 437/2011, чинний, поточна редакція — Редакція від 21.01.2014, підстава 22/2014)
  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/437/2011
 2.       Про Положення про щорічні гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень
  Президент України; Указ, Положення від 17.06.2009 № 446/2009 (Документ 446/2009, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.06.2009)
  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/446/2009
 3.       Про гранти Президента України для обдарованої молоді
  Президент України; Указ, Положення від 02.08.2000 № 945/2000 (Документ 945/2000, поточна редакція — Редакція від 16.07.2013, підстава 377/2013)
  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/945/2000
 4.       Питання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки
  Президент України; Указ, Положення від 14.06.2000 № 800/2000 (Документ 800/2000, поточна редакція — Редакція від 08.06.2016, підстава 230/2016)
  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/800/2000

Постанови Кабінету Міністрів України

 1.       Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2015 року (із змінами)

Кабінет Міністрів України; Постанова, Перелік від 07.09.2011 № 942 (Документ 942-2011-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 06.09.2016, підстава 556-2016-п).

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/942-2011-%D0%BF

2.Деякі питання визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня на 2012-2016 роки

Кабінет Міністрів України; Постанова від 12.03.2012294 (Документ 294-2012-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 16.10.2015, підстава 781-2015-п)

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/294-2012-%D0%BF

 1.   3. Про затвердження Порядку виплати надбавки за стаж наукової роботи
  Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок від 14.04.2004 № 494 (Документ 494-2004-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.04.2004)
  http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/494-2004-%D0%BF
 2.   4. Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів
  Кабінет Міністрів України; Постанова, Положення від 01.03.1999 № 309 (Документ 309-99-п, поточна редакція — Редакція від 21.08.2013, підстава 538-2013-п)
  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/309-99-%D0%BF
 3. Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового [...]
  Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок, Перелік від 24.07.2013 № 567 (Документ 567-2013-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 24.07.2013. 
  Втрата чинності відбудеться 01.01.2019, підстава 261-2016-п)

        http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/567-2013-%D0%BF

 

     4. Деякі питання реалізації статті 54 Закону України “Про вищу освіту” (про затвердження Порядку затвердження рішень про присвоєння вчених звань) Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок, Зразок [...] від 19.08.2015 № 656 (Документ 656-2015-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 26.03.2016, підстава 173-2016-п (Редакція відбудеться 31.12.2019, підстава 567-2016-п )

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/656-2015-%D0%BF#n17

 1.       Про затвердження Державної цільової науково-технічної програми "Нанотехнології та наноматеріали" на [...]
  Кабінет Міністрів України; Постанова, Програма, Паспорт [...] від 28.10.2009 № 1231 (Документ 1231-2009-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 21.08.2013, підстава 538-2013-п)
  http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1231-2009-%D0%BF
 2. Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами [...]
  Кабінет Міністрів України; Постанова, Перелік від 27.08.2010 № 796 (Документ 796-2010-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 05.06.2015, підстава 305-2015-п)
  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/796-2010-%D0%BF
 3. Про затвердження Положення про атестацію наукових працівників
  Кабінет Міністрів України; Постанова, Положення від 13.08.1999 № 1475 (Документ 1475-99-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 21.08.2014, підстава 330-2014-п)
  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1475-99-%D0%BF?test=XNLMf5x.qwJg.RYwZiDPXfpCHI45ks80msh8Ie6
 4. Про затвердження Положення про порядок призначення академічних стипендій Президента України студентам [...]
  Кабінет Міністрів України; Постанова, Положення від 28.10.1994 № 744 (Документ 744-94-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 21.08.2013, підстава 538-2013-п)
  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/744-94-%D0%BF
 5. Питання навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників у [...]
  Кабінет Міністрів України; Постанова, Положення від 13.04.2011 № 411 (Документ 411-2011-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 18.04.2017, підстава 227-2017-п)
  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/411-2011-%D0%BF
 6. Деякі питання реалізації Закону України "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу [...]
  Кабінет Міністрів України; Постанова, Положення від 01.08.2007 № 995 (Документ 995-2007-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 16.10.2015, підстава 781-2015-п)
  http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995-2007-%D0%BF
 7. Про затвердження мінімальних ставок винагороди авторам технологій і особам, які здійснюють їх [...]
  Кабінет Міністрів України; Постанова, Ставки від 04.06.2008 № 520 (Документ 520-2008-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 04.04.2013, підстава 205-2013-п)
  http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/520-2008-%D0%BF
 8. Про затвердження Положення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ
  Кабінет Міністрів України; Постанова, Положення від 07.04.1998 № 469 (Документ 469-98-п, поточна редакція — Редакція від 09.10.2015, підстава 741-2015-п)
  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/469-98-%D0%BF
 9. Про затвердження Положення про порядок визначення наукових об’єктів, що становлять національне надбання, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України
  Кабінет Міністрів України; Постанова, Положення, Перелік від 19.10.2016723 (поточна редакція — Прийняття від 19.10.2016 )
  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/174-97-%D0%BF
 10. Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України, № 227 — редакция от 05.04.2017

http://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=249891634

Нормативно-правові документи МОН України та НАН України

1.      Щодо Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації 
МОН України; Наказ, Положення від 01.06.2006 № 422 (Документ z1197-06, чинний, поточна редакція — Прийняття від 01.06.2006).
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1197-06
2.      Щодо затвердження Положення про проведення конкурсного відбору Міністерством освіти і науки України наукових проектів, які виконуються підвідомчими вищими навчальними закладами III-IV рівнів акредитації     та науковими установами Міністерства за рахунок коштів загального фонду державного бюджету МОН України; Наказ, Положення від 01.06.2006 № 423 (Документ z1196-06, чинний, поточна редакція — Прийняття від 01.06.2006).http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1196-06
3.      Етичний кодекс ученого України
(ЗАТВЕРДЖЕНО Загальними зборами Національної академії наук України 15 квітня 2009 р.).
https://www.znu.edu.ua/pidrozdily/ndch/etychnyj-kodex-uchenogo-Ukrajiny.pdf
4.      Про затвердження порядку присвоєння вчених звань науковим і науко-педагогічним працівникам, Наказ №13 від 14.01.2016
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0183-16
5.      Про внесення змін до Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам (Наказ МОНУ № 174 від 06.02.2017 року)

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0245-17

 1. 6.Деякі питання присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань

МОНмолодьспорт України; Наказ, Положення, Перелік від 14.09.2011 № 1059 (Документ z1169-11, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.09.2011)
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1169-11

 1. Деякі питання експертних рад з питань проведення експертизи дисертаційних робіт Міністерства освіти і [...]
  МОНмолодьспорт України; Наказ, Положення, Перелік від 14.09.2011 № 1058 (Документ z1167-11, чинний, поточна редакція — Редакція від 13.07.2012, підстава z1053-12)
  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1167-11
 2. Про затвердження Переліку наукових спеціальностей
  МОНмолодьспорт України; Наказ, Перелік від 14.09.2011 № 1057 (Документ z1133-11, чинний, поточна редакція — Редакція від 15.05.2015, підстава z0409-15)
  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1133-11
 3. Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ №535 від 07 червня 2011 року
  http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/19199/
 4. Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок
  № 590 від 12.04.2017

https://kis.mon.gov.ua/node/133

 1. Про затвердження Положення про студентські професійні творчі конкурси, турніри (Наказ МОН України № 1150 від 27.09.2016 року)

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1358-16

 1. Про затвердження Положення про Конкурсну комісію по відбору на навчання студентів та стажування [...]
  МОНмолодьспорт України; Наказ, Положення від 10.05.2011 № 426 (Документ z0619-11, чинний, поточна редакція — Прийняття від 10.05.2011)
  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0619-11
 2. Про затвердження паспортів секцій за фаховими напрямами Наукової ради МОН України

Наказ МОН України від 01.09.2016 №1060. http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-09-08/6161/nmo-1060-2.pdf

 1. Про затвердження персонального складу Науково-технічної ради Міністерства освіти і науки України з питань формування та виконання державного замовлення на науково-технічну продукцію та Секцій Ради за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки» Наказ Міністерства № 93 від 04.02.2015

http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/NMO-93-1.pdf

 1. Про затвердження Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструктор [...]
  МОН України; Наказ, Порядок, Форма типового документа [...] від 27.10.2008 № 977 (Редакція від 20.01.2017, підстава z1521-16)
  Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України
  МОН України; Наказ, Положення, Опис [...] від 30.07.2013 № 1047
  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1427-13
 2. Щодо затвердження Положення про проведення конкурсного відбору Міністерством освіти і науки України [...]
  МОН України; Наказ, Положення від 01.06.2006 № 423
  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1196-06
 3. Про затвердження Порядку надання відомостей про основні результати наукової, науково-технічної, [...]
  МОНмолодьспорт України; Наказ, Порядок, Форма [...] від 11.01.2012 № 10 (Документ z0146-12, чинний, поточна редакція — Редакція від 14.04.2017, підстава z0359-17)
  http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0146-12
 4. Про опублікування результатів дисертацій у періодичних виданнях МОН України Лист №1/9-586 від 04.12.2015
  http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/4688-
 5. Про атестаційні справи здобувачів вчених звань МОН України Лист № 1/9-621 від 24.12. 2015
 6. Про підсумки наукової та науково-технічної діяльності за 2016 рік

https://kis.mon.gov.ua/info/nakaz_26_10-01-2017.pdf

 

   

Всього відвідувань

10831718

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ