Кудін Анатолій Петрович, випускник 1980 року

доктор фізико-математичних наук, проректор з дистанційної освіти та інноваційних технологій навчання НПУ імені М.П. Драгоманова

Народився 2 січня 1959 року в с. Рудня Броварського району Київської області. У 1980 році закінчив Київський державний педагогічний інститут імені О.М. Горького з відзнакою, 1980-1983 аспірантура КДПІ імені М.Горького. З 1983 року працює у КДПІ імені М.П.Драгоманова, нині НПУ імені М.П.Драгоманова.

З 1980 по 1983 р.р. Кудін А. П. навчається в аспірантурі КДПІ імені М. Горького. З 1984 р. –– зарахований на посаду асистента кафедри експериментальної і теоретичної фізики та астрономії КДПІ імені М. Горького.

У 1986 р. А.П. Кудін захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності «фізика напівпровідників і діелектриків» (Спеціалізована Вчена рада Інституту прикладної фізики АН МРСР, м. Кишинів) та 2 липня 1986 р одержав диплом кандидата фізико-математичних наук.

У 2005 р. –– захистив докторську дисертацію «Фізичні властивості і дефекти структури в бінарних фосфідах А2В5 і А3В5» зі спеціальності «фізика напівпровідників і діелектриків» (Спеціалізована вчена рада Інституту фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України) та 9 лютого 2005 р. одержав диплом доктора фізико-математичних наук.

Нині завідувач кафедрою інформаційно-комунікаційних технологій навчання Інституту дистанційного навчання НПУ імені М. П. Драгоманова (з 2007 р.), професор кафедри експериментальної і теоретичної фізики та астрономії, академік АН Вищої Школи України (з 2007 р.), член спеціалізованої вченої ради Д 26.053.038 (13.00.02. – теорія і методика навчання (фізика)), член спеціалізованої вченої ради К 26.053.05 (13.00.02 – теорія і методика трудового навчання), член редколегії Енциклопедії сучасної України, НАН України, м. Київ.

Анатолій Петрович здійснює успішну викладацьку діяльність: на кафедрі експериментальної і теоретичної фізики та астрономії НПУ імені М.П. Драгоманова читає лекційні курси з теоретичної фізики (класична механіка, електродинаміка, термодинаміка, квантова механіка, ядерна фізика, фізика елементарних частинок), астрономії, астрофізики, експериментальної фізики, ведення лабораторних практикумів з астрономії і спеціального практикуму з фізики твердого тіла; на кафедрі інформаційно-комунікаційних технологій і електронних засобів навчання ІДН НПУ імені М.П. Драгоманова –– лекційний курс «Інформаційно-комунікаційні технології у вищій школі», «Цифрові освітні ресурси».

До наукових здобутків Кудіна А.П. слід віднести: створення технології керування фізичними властивостями бінарних напівпровідників і розробка ряду приладів на їх основі; розробка лабораторного практикуму з фізики твердого тіла для студентів фізико-математичного інституту; наукову концепцію і реалізацію проекту «Електронна педагогіка», що має на меті створення інформаційно-освітнього середовища НПУ імені М.П. Драгоманова на основі комп’ютерних технологій.

   

Авторизація  

   

Вакансії в закладах освіти