Педагогічна практика

  • Спеціальності: 111 Математика, 014 Середня освіта (математика)
  • Спеціальність 104 Фізика та астрономія
  • Спеціальність 014 Середня освіта (фізика)

Науково-педагогічна практика

 Науково-дослідна практика

   

Розклад  

Електронний розклад (осінь 2021)    
   

Авторизація  

   

Вакансії в закладах освіти