У зв’язку зі змінами в організаційній структурі університету та
відповідно до рішення Вченої ради університету від 03 вересня 2021 року
(протокол №1) оновлення відомостей на сайті не здійснюється!
Переглянути відомості про оновлені структурні підрозділи можна за посиланням:

fmif.npu.edu.ua

   

Аспіранту

На кафедрах Фізико-математичного факультету працює аспірантура з наступних спеціальностей:

Код та найменування галузі знань Шифр та найменування спеціальності
1. 01 Освіта

014 Середня освіта (Математика)

2. 01 Освіта

014 Середня освіта (Фізика)

3. 10 Природничі науки 104 Фізика та астрономія
4. 11 Математика та статистика 111 Математика

 

Список документів, які подаються до аспірантури
 за адресою: 01601, Київ-30, вул. Пирогова, 9 кім. 249

                       Відділ аспірантури і докторантури, (тел. 239-30-69)

 

1. Заява на ім‘я ректора університету (візується вступником у завідувача кафедри, голови проектної групи відповідної спеціальності).

2. Копія паспорта.

3. Особовий листок з обліку кадрів, завірений печаткою за місцем роботи або навчання,  три фотокартки 3х4.

4. Копія диплому про закінчення вищого навчального закладу з копією залікової відомості.

5. Характеристика з місця роботи.

6. Реферат з обраної наукової спеціальності.

7. Список та ксерокопії опублікованих наукових праць та винаходів.

8. Виписка з протоколу засідання вченої ради вузу (факультету) для осіб, рекомендованих до аспірантури безпосередньо після закінчення вузу.

9. Медична довідка (форма 086-о).

10. Довідка з місця постійного проживання.

11. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру.

12. Витяг з трудової книжки, для осіб які працюють.

13. Згоду на збір та обробку персональних даних.

Повний комплект обов’язкових документів у картонному швидкозшивачі подається вступником особисто до відділу докторантури та аспірантури у встановлений термін.

Оригінал диплома про повну вищу освіту, паспорт пред’являються вступником. Без наявності оригіналів пакет документів не приймається.

 

 Правила прийому до аспірантури у 2017 р.

Правила прийому до аспірантури у 2018 р.

 

Програми вступних іспитів до аспірантури

Програма вступного іспиту з математики (програма 2017 р.) Завантажити
Програма вступного іспиту з філософії (орієнтовна, програма 2016 р.) Завантажити
Програма вступного іспиту з іноземної мови (орієнтовна, програма 2016 р.) Завантажити

Детальну інформацію можна дізнатись на офіційному сайт НПУ 

8756

Програма вступного іспиту до аспірантури з математики

   

Розклад  

   

Авторизація  

   

Вакансії в закладах освіти