У зв’язку зі змінами в організаційній структурі університету та
відповідно до рішення Вченої ради університету від 03 вересня 2021 року
(протокол №1) оновлення відомостей на сайті не здійснюється!
Переглянути відомості про оновлені структурні підрозділи можна за посиланням:

fmif.npu.edu.ua

   

Відповідно до Наказу Міністерства освіти та науки України від 12.01.2017 «Вимоги до оформлення дисертації» список використаних джерел у дисертації «формується здобувачем наукового ступеня за його вибором (опціонально - в кінці кожного розділу основної частини дисертації) одним із таких способів:

 • у порядку появи посилань у тексті;
 • в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків;
 • у хронологічному порядку.

Бібліографічний опис списку використаних джерел у дисертації може оформлятися здобувачем наукового ступеня за його вибором з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні  положення та правила складання» або одним зі стилів, віднесених до рекомендованого переліку стилів оформлення списку наукових публікацій.

 До цього рекомендованого переліку включено 11 міжнародних стилів, які відображають всі галузі наукових досліджень: MLA (Modern Language Association) style, APA1,2 (American Psychological Association) style, Chicago/Turabianstyle1, Harvard style1, ACS (American Chemical Society) style, AIP (American Institute of Physics) style, IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) style, Vancouver style1, OSCOLA, American Physics Society) style1-, Springer MathPhys Style-11.

________
-1. Springer Style http://resource-cms.springer.com/springer-cms/rest/v1/content/51958/data/v1/Guidelines+for+Contributions+to+Major+Reference+Works
-2. Elsevier Style https://www.elsevier.com/journals/learning-and-instruction/0959-4752/guide-for-authors#68000

Взагалі у науковому світі існує понад 6 тисяч різних стилів (правил) цитування джерел в наукових роботах залежно від галузі, місця, в якому публікується робота, тощо. Мати навички оформлення цитувань та посилань в наукових роботах за міжнародними стилями - важливо для українських дослідників та співробітників редакцій українських наукових журналів, які подають свої роботи в закордонні наукові журнали.

На сайті Української бібліотечної асоціації розміщено Методичні рекомендації щодо оформлення міжнародних стилів цитування та посилання в наукових роботах (2016), які містять набір рекомендацій з оформлення посилань в наукових роботах за десятьма міжнародними стилями:

 • Vancouver style, сфера застосування якого – медицина та фізичні науки;
 • Harvard Referencing Style, сфера застосування якого – гуманітарні науки та суспільні науки;
 • AIP Style, сфера застосування якого – фізика;
 • ACS style, сфера застосування якого – хімія та інші природничі науки;
 • APA style, сфера застосування якого – суспільні науки (соціологія, право, психологія, історія тощо);
 • MLA Style, сфера застосування якого – гуманітарні науки (мистецтво, література, філософія, релігія тощо); IEEE style, сфера застосування якого – інженерія, електроніка, телекомунікації, інформатика та інформаційні технології;
 • OSCOLA style, сфера застосування якого – юриспруденція;
 • Chicago style: Author-Date), сфера застосування якого – фізичні, природничі та суспільні науки;
 • Chicago style: Notes and Bibliography, сфера застосування якого – гуманітарні науки (мистецтво, література, філософія, релігія тощо.)

Рекомендації розроблені та обговорені робочою групою фахівців бібліотек ВНЗ в межах проекту Української бібліотечної асоціації «Культура академічної доброчесності: роль бібліотек» за підтримки Посольства США в Україні. Ці правила розроблялися фаховими науковими об’єднаннями (наприклад, стиль цитування Асоціації сучасної мови (MLA Citation Style), стиль цитування Американського хімічного товариства (ACS Citation Style) чи стиль цитування Інституту інженерів з електротехніки та електроніки (IEEE Citation Style)), університетами чи їх підрозділами (наприклад, Гарвардський стиль цитування (Harvard Citation Style) чи Стандарт Оксфордського університету для цитування юридичних документів (OSCOLA style)). Правила оформлення цитувань та посилань введено в систему міжнародних стандартів ISO17 та національного стандарту ДСТУ 8302:2015.

   

Розклад  

   

Авторизація  

   

Вакансії в закладах освіти