У зв’язку зі змінами в організаційній структурі університету та
відповідно до рішення Вченої ради університету від 03 вересня 2021 року
(протокол №1) оновлення відомостей на сайті не здійснюється!
Переглянути відомості про оновлені структурні підрозділи можна за посиланням:

fmif.npu.edu.ua

   

Анотація

 

 

 

Кафедра вищої математики

Назва дисципліни

Кількість годин

Семестр

Осв.ступінь

Шифр груп

Опис і анотація

Додаткові розділи алгебри

90

3, 4

бакалавр

Опис

Основи теорії Галуа

90

3, 4

бакалавр

Опис

Додаткові розділи геометрії

90

5, 6

бакалавр

Опис

Основи фрактальної геометрії

90

5, 6

бакалавр

Опис

Анотація

Методи обчислень

90

8

бакалавр

Опис

Анотація

Чисельні методи в математиці

90

8

бакалавр

Опис

Анотація

Основи фрактального аналізу

90

8

бакалавр

Опис

Метрична теорія чисел

90

8

бакалавр

Опис

Елементи криптографії

90

8

бакалавр

Опис

Теорія вибору та прийняття рішень

90

8

бакалавр

Опис

Прикладна алгебра

90

8

бакалавр

Опис

Варіаційне числення та методи оптимізації

90

8

бакалавр

Опис

Анотація

Математична логіка

90

7

бакалавр

3МСО

Опис

Теорія алгоритмів

90

7

бакалавр

3МСО

Опис

Методи обчислень

90

8

бакалавр

3МСО

Опис

Анотація

Чисельні методи в математиці

90

8

бакалавр

3МСО

Опис

Анотація

Вибрані питання алгебри та геометрії

90

8

бакалавр

3МСО

Опис

Вибрані питання геометрії

90

8

бакалавр

3МСО

Опис

Анотація

Вибрані питання теорії чисел

90

8

бакалавр

3МСО

Опис

Теорія ймовірностей і мат. статистика

90

4

бакалавр

1ФА, 1ФСО

Опис

Теорія ймовірностей фізичних процесів

90

4

бакалавр

1ФА, 1ФСО

Опис

Додаткові розділи ТЙМС

90

3

магістр

1 Ммп(1,4)

Опис

Додаткові розділи алгебри і теорії чисел

90

3

магістр

1 Ммп(1,4)

Анотація

Додаткові розділи геометрії і топології

90

3

магістр

1 Ммп(1,4)

1 Ммн (1,9)

Опис (1,4)

Опис (1,9)

Анотація (1,4)

Анотація (1,9)

Додаткові розділи ТЙМС

90

3

магістр

1 Ммн(1,9)

Опис

Додаткові розділи алгебри і теорії чисел

90

3

магістр

1 Ммн(1,9)

Анотація

Геометрія чисел

90

3

магістр

1 Ммн(1,9)

Опис

Конструктивна теорія функцій

90

3

магістр

1 Ммн(1,9)

Опис 

Алгоритмічна геометрія

90

3

магістр

1 ПМп(1,4)

Опис

Прикладна геометрія і топологія

90

3

магістр

1 ПМп(1,4)

Опис

Машинне числення

90

3

магістр

1 ПМп(1,4)

 Опис

Кафедра матеатичного аналізу та диференціальних рівнянь

Назва дисципліни Кількість годин Семестр Осв.ступінь Шифр груп Опис і анотація
Додаткові розділи математичного аналізу 90 3 магістр

1 Ммп (1,4),

1 Ммп (1,9)

Опис

Опис

Функціональний аналіз та інтегральні рівняння 90 8 бакалавр

Опис

Анотація

Додаткові розділи математичного аналізу 90 8 бакалавр

Опис

Анотація

Вибрані питання математичного аналізу 90 8 бакалавр 3МСО

Опис

Анотація

Вибрані питання диференціальних рівнянь 90 8 бакалавр 3МСО

Опис

Анотація

Вибрані питання комплексного аналізу 90 8 бакалавр 3МСО

Опис

Анотація

Додаткові розділи диференціальних та інтегральних рівнянь 90 3 магістр

1 Ммп (1,4)

1 Ммп (1,9)

Опис

Опис

Додаткові розділи ТЙМС 90 3 магістр

1 Ммп (1,4)

1 Ммп (1,9)

Опис

Опис

Елементи теорії випадкових процесів 90 3 магістр 1 Ммп (1,9)

Опис

Анотація

Елементи стохастичного аналізу 90 3 магістр 1 Ммп (1,9)

Опис

Анотація

Операційне числення та його застосування 90 3 магістр 1 ПМп (1,4)

Опис

Анотація

Рівняння математичної фізики 90 3 магістр 1 ПМп (1,4)

Опис

Анотація

Прикладний функціональний аналіз 90 3 магістр 1 ПМп (1,4)

Опис

Анотація

Прикладна теорія випадкових процесів 90 3 магістр 1 ПМп (1,4)

Опис

Анотація

Кафедра загальної та прикладної фізики

Назва дисципліни Кількість годин Семестр Осв.ступінь Шифр груп Опис і анотація
Фізичні дослідження в Україні 60 5 бакалавр 2 ФСО, 2 ФА

Опис

Наукові фізичні школи України 60 5 бакалавр 2 ФСО, 2 ФА

Опис

Практикум з прикладної фізики 90 8 бакалавр 3 ФСО
Фізичні властивості речовин 90 8 бакалавр 3 ФСО
Спецкурси і спецсемінари з фізики          
*«Синергетичні проблеми фізики» 90 2 магістр 1 ФКФн (1,9)

Кафедра експериментальної і теоретичної фізики та астрономії

Назва дисципліни Кількість годин Семестр Осв.ступінь Шифр груп Опис і анотація
Спецкурси і спецсемінари з фізики  90  3  магістр  1ФКФн(1,9)
Практичні семінари
"Європейський простір вищої освіти"
 90  3  магістр  1ФКФн(1,9)

Опис

Анотація

Вибрані питання теоретичної фізики
"Основи нерівноважної термодинаміки"
90 3 магістр 1 ФСОн (1,9)

Анотація

Вибрані питання астрономії 90 7 бакалавр 3 ФСО
Вибрані питання теоретичної фізики 90 7 бакалавр 3 ФСО

Кафедра математики і теорії та методики навчання математики

Назва дисципліни Кількість годин Семестр Осв.ступінь Шифр груп Опис і анотація
Елементарна математика 42 4 бакалавр
Вибрані питання шкільного курсу математики 42 4 бакалавр
Елементарна математика 84 5, 6 бакалавр
Вибрані питання шкільного курсу математики 84 5, 6 бакалавр
Елементарна математика 84 7, 8 бакалавр
Вибрані питання шкільного курсу математики 84 7, 8 бакалавр
Вибрані питання елементарної математики 90 3 магістр 1 МСОмп (1,4)
Сучасні технології навчання математичних дисциплін 90 3 магістр 1 МСОмп (1,4)
Основи професійної майстерності вчителя*         Опис
Практикум з розв’язування конкурсних та олімпіад них задач 90 3 магістр 1 МСОмп (1,4)
Методика створення тестових завдань 90 3 магістр 1 МСОмп (1,4)
Вибрані питання елементарної математики 90 3 магістр 1 МСОмп (1,9)
Практикум з розв’язування конкурсних та олімпіадних задач 90 3 магістр 1 МСОмп (1,9)
Наукові основи шкільного курсу математики 90 3 магістр 1 МСОмп (1,9)

Теоретичні основи шкільного курсу математики

90 3 магістр 1 МСОмп (1,9)

Анотація

Кафедра методології та методики навчання фізико-математичних дисциплін вищої школи

Назва дисципліни Кількість годин Семестр Осв.ступінь Шифр груп Опис і анотація
Історія математика 90 8 бакалавр   3МСО

Анотація

Математичне програмування 90 7 бакалавр 3М, 3МСО

Опис

Анотація

Дослідження операцій 90 7 бакалавр 3М, 3МСО

Опис

Анотація

Інформатика 180 7-8 бакалавр 3М, 3МСО

Опис

Анотація

Основи теоретичної і прикладної математики 180 7-8 бакалавр 3М, 3МСО

Опис

Анотація

Історія фізики 90 8 бакалавр 3МСО

Опис

Історія економічних вчень 90 8 бакалавр 3МСО

Опис

Анотація

Історія фізики 90 4 бакалавр 1фсо, 1фа
Фізика в історичних постатях 90 4 бакалавр 1фсо, 1фа
Математичні методи прогнозування часових рядів 90 3 магістр 1Ммп(1.4)
Математичні методи обробки результатів педагогічного експерименту 90 3 магістр 1 МСОм (1,9)

Анотація

Статистичні методи в психології і педагогіці 90 3 магістр 1 МСОм (1,9)

Анотація

Стохастична фінансова математика 90 3 магістр
1 ПМп (1,4)

Опис

Анотація

Прикладний статистичний аналіз 90 3 магістр
1 ПМп (1,4)

Опис

Анотація

Моніторинг навчальних досягнень з фізики учнів  та студентів 90 3 магістр
1 ФСОм (1,9)

Опис

Анотація

Методика організації науково-популяризаційної діяльності 90 3 магістр
1 ФСОм (1,9)

Опис

Анотація

Вибрані питання прикладної фізики 90 3 магістр
1 ФСОм (1,9)

Опис

Анотація

Наукові основи шкільного курсу фізики 90 3 магістр
1 ФСОм (1,9)

Опис

Анотація

Теоретичні основи шкільного курсу фізики 90 3 магістр
1 ФСОм (1,9)

Опис

Анотація

Онтологічні проблеми фізики 90 4 магістр
1 ФКФн (1,9)

Опис

Анотація

Проблема простору-часу 90 4 магістр
1 ФКФн (1,9)

Опис

Анотація

Фізика в системі наук 60 3 магістр
1 ФКФн (1,9)

Опис

Анотація

Статистичні методи опрацювання результатів педагогічного експерименту 90 3 магістр
1ФСОн (1,9)

Опис

Анотація

Методологія сучасної фізики 60 3 магістр 1 ФКФн (1,9)
Економіка освіти 90 3 магістр

1МСОмп(1.4),

1Ммп (1,4)

Анотація

Інформаційні технології у професійній діяльності 90 3 магістр

1ФСОмн(1.9),

1МСОн (1,9)

Анотація

Вибрані питання статистичних методів обробки результатів фізичного експерименту 90 3 магістр 1ФСОмн(1.9)

Опис

Анотація

Кафедра теорії та методики навчання фізики і астрономії

Назва дисципліни Кількість годин Семестр Осв.ступінь Шифр груп Опис і анотація
Вибрані питання методики навчання фізики 90 8 бакалавр 3ФСО

Опис

Анотація

Вибрані питання шкільного курсу фізики 90 8 бакалавр 3ФСО

Опис

Анотація

Практичні семінари 90 4 магістр 1ФКФн (1,9)

Опис

Анотація

Кафедра

Назва дисципліни Кількість годин Семестр Осв.ступінь Шифр груп Опис і анотація
Іноземна мова за професійним спрямуванням 90 3 магістр 1ПМп (1,4)

Опис

Анотація

Кафедра теоретичних основ інформатики

Назва дисципліни Кількість годин Семестр Осв.ступінь Шифр груп Опис і анотація
Інформаційні системи і технології в економіці 90 3 магістр 1Ммп (1,4)

Опис

Анотація

Кафедра інформаційних технологій і програмування

Назва дисципліни Кількість годин Семестр Осв.ступінь Шифр груп Опис і анотація
Основи робототехніки 90 3 магістр 1ПМп (1,4)

Анотація

         
 
Основи 3D-моделювання 90 3 магістр 1ПМп (1,4)

Опис

Анотація

Кафедра

Назва дисципліни Кількість годин Семестр Осв.ступінь Шифр груп Опис і анотація
Інформаційні технології у професійній діяльності 90 3 магістр

1МСОмп(1.4)

1Ммп(1.4)

Опис

Анотація

Кафедра

Назва дисципліни Кількість годин Семестр Осв.ступінь Шифр груп Опис і анотація
Хмаро орієнтовані технології в освіті і науці 90 3 магістр

1МСОн(1.9)

1Ммн(1.9)

1ФСОн(1.9)

Анотація

Хмаро орієнтовані технології в освіті і науці 90 3 магістр 1ПМп(1,4)

Опис

Анотація

Комп’ютерні мережі і хмарні обчислення 90 3 магістр 1ПМп(1,4)

Опис

Анотація

Кафедра

Назва дисципліни Кількість годин Семестр Осв.ступінь Шифр груп Опис і анотація
Соціологія 90 3 бакалавр 1ФА, 1ФСО

Опис

Анотація

Соціологія 90 7 бакалавр 3М, 3МСО

Опис

Анотація

Кафедра

Назва дисципліни Кількість годин Семестр Осв.ступінь Шифр груп Опис і анотація
Політологія 90 4 бакалавр 1ФА, 1ФСО

Опис

Анотація

Політологія 90 7 бакалавр 3М, 3МСО

Опис

Анотація

Кафедра

Назва дисципліни Кількість годин Семестр Осв.ступінь Шифр груп Опис і анотація
Культурологія 90 3 бакалавр 1ФА, 1ФСО

Опис

Анотація

Культурологія 90 7 бакалавр 3М, 3МСО

Опис

Анотація

Логіка 90 3 бакалавр 1ФА, 1ФСО

Опис

Анотація

Риторика 90 4 бакалавр 1ФА, 1ФСО

Опис

Анотація

Релігієзнавство 90 4 бакалавр 1ФА, 1ФСО

Опис

Анотація

Релігієзнавство 90 7 бакалавр

Опис

Анотація

Кафедра

Назва дисципліни Кількість годин Семестр Осв.ступінь Шифр груп Опис і анотація
Фінанси  90  3  магістр

 1Ммн (1,9),

1Ммп (1,4)

Фінанси підприємства  90  3  магістр

 1Ммн (1,9),

1Ммп (1,4)

Економіка освіти 90   3  магістр

1МСОмп (1,4),

1Ммп (1,4)

1Ммн (1,9)

1ФСОмн (1,9)

Основи економічної теорії  90  7  бакалавр  3м, 3 мсо

Опис

Анотація

Менеджмент та маркетинг  90  7  бакалавр  3м, 3 мсо

Опис

Анотація

Кафедра

Назва дисципліни Кількість годин Семестр Осв.ступінь Шифр груп Опис і анотація
Правознавство 90 4 бакалавр 1ФА, 1ФСО

Опис

Правознавство 90 7 бакалавр 3М, 3МСО

Опис

Анотація

Інтелектуальна власність 90 3 магістр

1МСОп(1.4)

1ПМп (1.4)

1Ммп(1.4)

1Ммн(1.9)

1ФСОмн(1,9)

Опис

Анотація

Кафедра педагогічної творчості

Назва дисципліни Кількість годин Семестр Осв.ступінь Шифр груп Опис і анотація
Андрогогіка 90 3 магістр

1МСОп(1,4)

1МСОн(1,9)

1Ммп(1,4)

1Ммн(1,9)

Опис

Акмеологія 90 3 магістр

1МСОп(1.4)

1МСОп(1.9)

1Ммп(1.4)

1Ммн(1.9)

Опис

Анотація

Інноваційні педагогічні технології 90 3 магістр

1МСОп(1.4)

1МСОп(1.9)

1Ммп(1.4)

1Ммн(1.9)

Опис

Анотація

Основи професіоналізму викладача вищої школи 90 3 магістр

1МСОп(1.4)

1МСОп(1.9)

1Ммп(1.4)

1Ммн(1.9)

Опис

Анотація

Кафедра

Назва дисципліни Кількість годин Семестр Осв.ступінь Шифр груп Опис і анотація
Освітня інноватика у вищій школі 90 3 магістр

1МСОп(1.4)

1МСОн(1.9)

1Ммп(1.4)

1Ммн(1.9)

1ФСОмн(1.9)

Опис

Анотація

Зарубіжні освітні системи 90 3 магістр

1МСОп(1.4)

1МСОн(1.9)

1Ммп(1.4)

1Ммн(1.9)

1ФСОмн(1.9)

Опис

Анотація

Кафедра анатомії, фізіології та шкільної гігієни

Назва дисципліни Кількість годин Семестр Осв.ступінь Шифр груп Опис і анотація
Вікова фізіологія і валеологія 90 5 бакалавр 2 М, 2 МСО, 2ФА, 2 ФСО

Опис

Анотація

Анатомія, фізіологія та шкільна гігієна 90 5 бакалавр 2 М, 2 МСО, 2 ФА, 2 ФСО

Опис

Анотація

Кафедра етики та естетики

Назва дисципліни Кількість годин Семестр Осв.ступінь Шифр груп Опис і анотація
Професійна етика 90 3 магістр

1 ФСОн (1,9),

1МСОн (1,9),

1 МСОп (1,4),

1 Ммн (1,9),

1 Ммп (1,4)

Опис

Анотація

Етика науковця 90 3 магістр

1 ФСОн (1,9),

1 МСОн (1,9),

1 Ммн (1,9) 

Опис

Анотація

Етика та естетика 90 3, 7 бакалавр 1фсо, 1фа, 
3м, 3мсо

Опис

Опис

Анотація

Кафедра філософської антропології

Назва дисципліни Кількість годин Семестр Осв.ступінь Шифр груп Опис і анотація
Лідерство і основи самореалізації особистості 90 3 магістр

1МСОн(1.9)

1ПМп (1.4)

1Ммн(1.9)

1ФСОмн(1,9)

Опис

Анотація

 Кафедра

Назва дисципліни Кількість годин Семестр Осв.ступінь Шифр груп Опис і анотація
Охорона праці в галузі і цивільний захист 90 3 магістр 1ФСОн (1,9)

Опис

Анотація