Кафедра вищої математики

Гончаренко1.jpg

Завідувач кафедри вищої математики,

професор кафедри методології та методики навчання фізико-математичних дисциплін вищої школи

 

Науковий ступінь: Кандидат фізико-математичних наук (2004), дисертація на тему «Згортки сингулярних розподілів» зі спеціальності 01.01.05 – теорія ймовірностей і математична статистика

Вчене звання: доцент

Дата і місце народження:  03.01.1974 р., м. Київ

Вища освіта: УДПУ імені М.П.Драгоманова (1996), спеціальність «математика»

Працює в НПУ імені М.П.Драгоманова: з 2001 р.

2001-2003 рр. – асистент кафедри вищої математики;

2003-2005 рр. – старший викладач кафедри вищої математики;

2006-2009 рр. – доцент кафедри вищої математики;

2009-2013 рр. – доцент кафедри методології та методики навчання фізико-математичних дисциплін вищої школи;

з 2014 р. – професор кафедри методології та методики навчання фізико-математичних дисциплін вищої школи;

з 2016 р. – завідувач кафедри вищої математики

Основні навчальні дисципліни, які викладає: теорія ймовірностей та математична статистика, математичне програмування, економетрія, стохастична фінансова математика, математичні методи дослідження операцій, основи фрактальної геометрії та динамічних систем, методика навчання математики у вищій школі

IMG_3392.JPG

доцент кафедри вищої математики

Науковий ступінь: Кандидат фізико-математичних наук (2009), дисертація на тему «Компактні екстремуми та компактно-аналітичні властивості основного варіаційного функціонала в просторі Соболєва W21» зі спеціальності 01.01.02 – диференціальні рівняння.

Вчене звання: доцент (кафедри алгебри та функціонального аналізу, 2012)

Дата і місце народження:  22.09.1979 р.

Вища освіта: Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського (2001), спеціальність «математика» (диплом з відзнакою)

Працює в НПУ імені М.П.Драгоманова: з 2014 р.

з 2014 р. – доцент кафедри вищої математики.

З 01.09.2006 р. по 24.03.2014 р. – викладач, доцент кафедри алгебри та функцiонального аналiзу Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, м. Сімферополь

Основні навчальні дисципліни, які викладає: методи обчислень, математична логіка і теорія алгоритмів, теорія чисел та основні математичні структури

доцент кафедри вищої математики

Науковий ступінь: Кандидат фізико-математичних наук (1996), дисертація на тему «Якісний аналіз обмежених сферично-симетричних розв’язків нелінійних рівнянь теорії поля» зі спеціальності 01.01.02 – диференціальні рівняння

Вчене звання: доцент

Дата і місце народження23.02.1957, м. Бровари

Вища освіта: КНУ імені Тараса Шевченка (1979), спеціальність «математика», кваліфікація: викладач математики

Працює в НПУ імені М.П.Драгоманова: з 1988 р.

1988-1989 рр. – старший науковий співробітник;

1989-1996 рр. – асистент кафедри вищої математики;

1996-1999 рр. – старший викладач кафедри вищої математики;

з 1999 р. – доцент кафедри вищої математики;

Основні навчальні дисципліни, які викладає: Математика для економістів; вища та прикладна математика; оптимізаційні методи і моделі

 

старший викладач кафедри вищої математики

Науковий ступінь: Кандидат фізико-математичних наук (2010), дисертація на тему «Використання фібоначчієвої системи числення для дослідження фрактальних властивостей математичних об’єктів зі складною локальною будовою» зі спеціальності 01.01.06 − алгебра і теорія чисел

Вчене звання: -

Дата народження:  24.11.1979 р.

Вища освіта: НПУ імені М.П.Драгоманова (2001), спеціальність «Математика»

Працює в НПУ імені М.П.Драгоманова: з 2001 р.

2001-2004 рр. – старший лаборант кафедри вищої математики;

2004-2007 р.р. – аспірантка кафедри вищої математики;

2007-2010 р.р. – провідний спеціаліст відділу фрактального аналізу подвійного підпорядкування (Інститут математики НАН України, НПУ імені М.П.Драгоманова);

2010-2011 р.р. – викладач кафедри вищої математики;

з 2011р. –старший викладач кафедри вищої математики

Основні навчальні дисципліни, які викладає: числові системи

 

 

Shkolnyi 2019

професор кафедри математики

і теорії та методики навчання математики

Науковий ступінь: Доктор педагогічних наук (2015), дисертація на тему«Теоретико-методичні засади оцінювання навчальних досягнень з математики учнів старшої школи» зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (математика);

Кандидат фізико-математичних наук (2000), дисертація на тему «Комплекснозначні випадкові величини типу Джессена-Вінтнера» зі спеціальності 01.01.05 – теорія ймовірностей і математична статистика

Вчене звання: доцент

Дата і місце народження:  03.02.1975, м. Кривий Ріг, Україна

Вища освіта: Український державний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова (1996), спеціальність «математика», кваліфікація: вчитель математики, інформатики і обчислювальної техніки

Працює в НПУ імені М.П.Драгоманова: з 2000 р.

2000-2003 рр. – асистент кафедри вищої математики;

2003-2006 рр. – старший викладач кафедри вищої математики;

2006-2018 рр. – доцент кафедри вищої математики;

з 2019 р - професор кафедри математики і теорії та методики навчання математики

Основні навчальні дисципліни, які викладає: Моніторинг навчальних досягнень з математики учнів та студентів, Комп'ютерно-орієнтовані ситеми навчання математики, Методика створення тестових завдань з математик, Аналітична геометрія та лінійна алгебра, Основні структури сучасної математики, Економетрія, Економічний ризик і методи його вимірювання, Теорія ймовірностей і математична статистика, Математичні методи в психології.

Одружений, виховує двох синів.

 

Сторінка у Вікіпедії 

Особиста сторінка на сайті фізмату

 

 

доцент кафедри вищої математики

Науковий ступінь: Кандидат педагогічних наук (2006), дисертація на тему «Формування вмінь математичного моделювання в процесі навчання майбутніх учителів математики» зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (математика)

Вчене звання: доцент

Дата і місце народження 18.07.1963, с. Зеленьки Черкаської області

Вища освіта: Київський педагогічний інститут імені О.М.Горького (1988), кваліфікація: вчитель математики та інформатики середньої школи

Працює в НПУ імені М.П.Драгоманова: з 1988 р.

1988-1990 рр. – асистент кафедри вищої математики;

1990-1994 рр. – аспірант кафедри;

1994-2008 рр. – старший викладач кафедри вищої математики;

з 2008  – доцент кафедри вищої математики;

Основні навчальні дисципліни, які викладає: Проективна геометрія і методи зображення; диференціальна геометрія і топологія; геометрія

 

 

 

 

 

 

 

 

доцент кафедри вищої математики, секретар кафедри, заступник декана з наукової та науково-методичної роботи 

Науковий ступінь: Кандидат фізико-математичних наук (2008), дисертація на тему «Групи із наддоповнюваними і С-сепаруючими підгрупами» зі спеціальності 01.01.06 – алгебра і теорія чисел

Вчене звання: доцент

Вища освіта: НПУ імені М.П.Драгоманова (2003), спеціальність «Математика»

Аспірантура: Інститут математики НАН України (2003-2006)

Працює в НПУ імені М.П.Драгоманова:

з 2009 р. доцент кафедри вищої математики, з 2017 р. заступник декана з наукової та науково-методичної роботи

Основні навчальні дисципліни, які викладає: алгебра і теорія чисел, лінійна алгебра, математична логіка і теорія алгоритмів, основні структури сучасної математики, методи сучасної математики, додаткові розділи алгебри, основи теорії Галуа  

 

Особиста сторінка

 

доцент кафедри вищої математики

Науковий ступінь: Кандидат фізико-математичних наук, дисертація на тему «Групи з деякими обмеженнями для системи неінваріантних підгруп» зі спеціальності 01.01.06 – алгебра і теорія чисел

Вчене звання: доцент

Вища освіта: НПУ імені М.П.Драгоманова (1982), спеціальність «Математика»

Працює в НПУ імені М.П.Драгоманова:

11.1978-06.1980 лаборант науково-дослідного центру

02.1989 – 12.1995   асистент, старший викладач кафедри вищої математики

З  12.1995   доцент кафедри вищої математики

   

Основнінавчальнідисципліни, які викладає: алгебра і теорія чисел, лінійна алгебра, числові системи, вибрані питання алгебри і геометрії

Особиста сторінка

 

доцент кафедри вищої математики

Науковий ступінь: Кандидат фізико-математичних наук (1997), дисертація на тему «Ряди Пуанкаре незвідних зображень алгебжри Лі sl(2,C)» зі спеціальності 01.01.03 – математична фізика

Вчене звання: доцент

Дата і місце народження:  18 серпня 1965 р.

Вища освіта: Київський державний педагогічний інститут імені О.М.Горького (1986), кваліфікація: вчитель математики

Працює в НПУ імені М.П.Драгоманова: з 1991 р.

1991-1994 рр. – асистент кафедри вищої математики;

1994-2003 рр. – старший викладач кафедри вищої математики;

з 2003  – доцент кафедри вищої математики;

Основні навчальні дисципліни, які викладає: Основи геометрії; Проективна геометрія і методи зображення; диференціальна геометрія і топологія.

DSC_2748_-_копия10.jpg

Науковий ступінь: Кандидат фізико-математичних наук (1998), дисертація на тему «Групи з узагальнено доповнюваними підгрупами» за спеціальністю 01.01.06. – алгебра і теорія чисел

Вчене звання: доцент (2003).

Відмінник освіти України

Дата і місце народження 10.12.1966, м. Москва

Вища освіта: Київський державний педагогічний інститут імені О.М.Горького (1989), за спеціальністю «Математика».

Працює в НПУ імені М.П.Драгоманова: з 1988 р.

1989 – 1994   – асистент кафедри вищої математики,

             1994 – 2001   – старший викладач кафедри вищої математики,

           з 2001             – доцент кафедри вищої математики

             2003 – 2007   – заступник декана фізико-математичного факультету,

                    з 2008    – завідувач відділу практичної підготовки Навчально-методичного центру

Основні навчальні дисципліни, які викладає: Лінійна алгебра, Алгебра і теорія чисел, Числові системи

 

   

Авторизація  

   

Вакансії в закладах освіти