Кондакова Світлана Віталіївна

 

13 листопада 1973 року народження

Україна смт. Дубов’язівка Конотопського району Сумської області.

Доцента кафедри математичного аналізу та диференціальних рівнянь, фізико-математичні науки.


1995 р. – Сумський державний педагогічний інститут імені А.С. Макаренка.

 2004 р. – кандидат фізико-математичних наук.

1995 –  аспірант, ст. викладач, в.о. доцента кафедри математичного аналізу НПУ імені М.П. Драгоманова.

читає лекційні курси “Математичний аналіз” та “Диференціальні рівняння” для студентів фізико-математичного факультету, керує написанням курсових і кваліфікаційних робіт.

Наукові дослідження Кондакової С.В. присвячені дослідженню сингулярно збурених систем лінійних диференціальних рівнянь.

Науковий та методичний доробок Кондакової С.В. –  наукових праць, з них:  монографії,  підручники,  навчальні посібники, навчально-методичні посібники.

Основні друковані праці:

1.     Асимптотичне інтегрування систем диференціальних рівнянь другого порядку // Доповіді НАН України. – 2000. – №9. – С. 44 – 49.(Шкіль М.І.).

2.     Asymptotic Integration of System of the Differential Equations of Third Order // Праці Інституту математики. – 2000. – т. 30, ч. 2. – С. 392 – 400.

3.     Про асимптотичні розвинення розв’язків систем лінійних диференціальних рівнянь у випадку збуреного характеристичного рівняння // Доповіді НАН України. – 2001. – №12. – С. 17 – 22.

4.     Systems of Linear Differential Equations of Rational Rank with Multiple Root of Characteristic Equation // Праці Інституту математики. – 2002. – т. 43, ч. 2. – С. 730 – 733.

5.     Побудова розв’язку системи лінійних диференціальних рівнянь раціонального рангу // Нелінійні коливання. – 2004.– т.7, №1. – С. 93-110.

6.     Асимптотичне інтегрування систем диференціальних рівнянь // Наукові записки НПУ імені М.П. Драгоманова. Фізико-математичні науки. – 1999. – №1. – С. 256 – 266.

7.     Про асимптотичні розв’язки системи лінійних диференціальних рівнянь, яка при похідній містить параметр з дробовим показником // Наукові записки НПУ імені М. П. Драгоманова. Фізико-математичні науки. – 2002. – Вип.2. – С. 262 – 272.

8.     Асимптотичне інтегрування систем диференціальних рівнянь другого порядку у випадку кратного кореня // Міжвузівська регіональна наукова конференція “Математика, її застосування та викладання”: Тези доповідей. – Кіровоград, 1999. – С. 34.(Шкіль М.І.).

9.     Про асимптотичні розв’язки систем диференціальних рівнянь з виродженою матрицею при похідних // Восьма міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука: Тези доповідей. – Київ, 2000. – С. 302.

10.           Про асимптотичні розв’язки системи лінійних диференціальних рівнянь, яка містить параметр з дробовим показником // Український математичний конгрес: Тези доповідей міжнародної конференції “Диференціальні рівняння і нелінійні коливання”, Чернівці, 2001. – С. 75.

11.           Побудова розв’язку систем лінійних диференціальних рівнянь раціонального рангу // Міжнародна наукова конференція “Асимптотичні методи в теорії диференціальних рівнянь”. – Київ, 2002. – С. 16.

12.           Системи лінійних диференціальних рівнянь цілого рангу з точками повороту // Четверта міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція “Сучасні проблеми науки і освіти”. – Ялта, 2003. – С. 29.

13.           Про асимптотичні розв’язки системи лінійних диференціальних рівнянь дробового рангу// Перша науково-практична конференція “Проблеми та перспективи розвитку транспортних систем: техніка, технологія, економіка і управління. –  Київ, 2003. – С. 219. 

14.           Асимптотичне розвинення розв’язків сингулярно збурених неоднорідних систем лінійних диференціальних рівнянь//Міжнародна математична конференціям ім. В. Я. Скоробагатька. - Дрогобич, 2004.–С. 105 

15.           Про асимптотичне розвинення сингулярно збурених систем лінійних диференціальних рівнянь // Шоста міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція “Сучасні проблеми науки і освіти”. – Алушта, 2005. – С. 27.( Орлов С. В. ).

16.           Періодичні розв’язки систем нелінійних сингулярно збурених інтегро-диференціальних рівнянь // XII всеукраїнська наукова конференція ”Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики”. – Львів, 2005. – С. 84-85.( Завізіон Г. О. ).

17.           Проблемы реализации и использования обучающей программы по курсу “Операционные системы” // П’ята міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція “Сучасні проблеми науки і освіти”. – Симеиз, 2006. – С. 262.( Орлов С. В. ).

18.           Про асимптотичну оцінку розв’язку системи лінійних диференціальних рівнянь //VIII Крымская международная математическая школа “Метод функций Ляпунова и его приложения”. – Алушта, 2006. – С.88

19.           Асимптотичне інтегрування неоднорідних сингулярно збурених систем лінійних диференціальних рівнянь// Науковий часопис НПУ імені М. М. Драгоманова. Серія 1. Фізико-математичні науки, К: НПУ ім. . П. Драгоманова. – 2007, №8. С. 106 – 116.

20.           Тестові завдання з розділу “Лінійна алгебра та векторне числення“для проведення тестового контролю з використанням компютерних технологій (підготовлено до друку)

21.           Методичні вказівки та завдання до контрольних робіт для студентів заочної форми навчання Київського економічного інституту менеджменту (у співавторстві з викладачами кафедри вищої математики) , 2006 р., 113 с. 
{jcomments off}

 

   

Розклад  

Електронний розклад (осінь 2021)    
   

Авторизація  

   

Вакансії в закладах освіти