У зв’язку зі змінами в організаційній структурі університету та
відповідно до рішення Вченої ради університету від 03 вересня 2021 року
(протокол №1) оновлення відомостей на сайті не здійснюється!
Переглянути відомості про оновлені структурні підрозділи можна за посиланням:

fmif.npu.edu.ua

   

Баштовий Володимир Іванович, випускник 1978 року

керівник відділу організації наукових досліджень університету

DSC 0109

  У 1973 році після закінчення 122 середньої школи м. Києва вступив до Київського педагогічного інституту імені О.М.Горького, який у 1978 році і закінчив, отримавши спеціальність вчителя фізики.

  Баштовий Володимир Іванович трудову діяльність в НПУ імені М.П. Драгоманова розпочав у 1978 році на посаді старшого лаборанта кафедри методики математики, а з 1979 року незмінно працює на кафедрі теорії та методики навчання фізики і астрономії спочатку завідувачем лабораторією, потім асистентом, старшим викладачем, доцентом, а з 2013 року професором. 

  З 1998 року по сьогоднішній день за суміщенням виконує обов’язки начальника відділу організації наукових досліджень НПУ імені М.П.Драгоманова.

  За час роботи підготував і захистив кандидатську дисертацію «Використання мисленого експерименту як засобу вивчення квантової фізики в загальноосвітніх навчальних закладах" (1995р.), а зараз завершує роботу по написанню докторської дисертації на тему «Теоретико-методичні засади створення і використання навчально-методичного комплексу «Природознавство» у навчанні учнів основної школи.   

  Під керівництвом В.І.Баштового було захищено 3 кандидатські дисертації за спеціальністю «теорія та методика навчання (фізика)».

  З початку своєї науково-педагогічної діяльності Баштовий В.І. за сумісництвом працював у різних середніх загальноосвітніх закладах м. Києва (ЗОШ № 58, ліцей бізнесу, приватний ЗОШ «Співтворчість»), де апробував свої науково-методичні розробки, займався навчально-виховною роботою з учнями, яка слугувала основою для подальшої співпраці із студентами-майбутніми педагогами.

  Основні наукові здобутки Баштового В.І. викладені у 80 наукових працях, присвячених проблемам фізики та методики викладання фізики, астрономії та природознавства. 

Серед них 16 підручників та 5 навчальних посібників (у співавторстві) з грифом МОН України, а саме: 

навчальні посібники «Сучасні технології навчання і технічні засоби їх реалізації» (2000р.) та «Розв’язання навчальних задач з фізики: питання теорії та методики» (2004р.), підручники «Природознавство 5» (2005р.) та «Природознавство 6» (2006р.) для 12-річної середньої школи видані українською, російською польською, румунською, угорською, кримсько-татарською мовами навчання та спеціальним накладом для дітей  зі зниженим зором; підручники «Фізика 10»(2010р.) та «Фізика 11»(2011р.), навчально-методичний комплекс для вивчення пропедевтичного курсу «Природознавство» в одинадцятирічній школі (2013р.), що складається з підручника, книжки для вчителя, робочого зошита та навчально-методичний посібник-альбом фотоматеріалів «Фізичні явища і процеси в природі й техніці»(2015р.). 

  У 2016 році вступив до докторантури НПУ імені М.П. Драгоманова.  

   

Розклад  

   

Авторизація  

   

Вакансії в закладах освіти