У зв’язку зі змінами в організаційній структурі університету та
відповідно до рішення Вченої ради університету від 03 вересня 2021 року
(протокол №1) оновлення відомостей на сайті не здійснюється!
Переглянути відомості про оновлені структурні підрозділи можна за посиланням:

fmif.npu.edu.ua

   

Ляшенко Олександр Іванович, випускник 1972 року

доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України

 

Ляшенко Олександр Іванович народився 16 березня 1950 року в м. Львові.

Захистив кандидатську дисертацію на тему «Система визначень та її функції в процесі формування понять шкільного курсу фізики» та докторську дисертацію «Взаємоз’язок теоретичного та емпіричного у навчанні фізики», доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, Заслужений діяч науки і техніки України.

Закінчив Київський державний педагогічний інститут імені О.М.Горького (1972) за спеціальністю «фізика і електротехніка», аспірантуру Науково-дослідного інституту педагогіки УРСР (1977), докторантуру Інституту педагогіки НАПН України (2005). Після закінчення педагогічного інституту працював учителем фізики, науковим співробітником НДІ педагогіки. З 1986 до 1992 року був заступником начальника управління педагогічних навчальних закладів Міносвіти УРСР. Після закінчення докторантури Інституту педагогіки АПН України (1992-1995) працював першим заступником директора Інституту системних досліджень (1995-1996), Інституту змісту і методів навчання (1996-1999), директором Науково-методичного центру середньої освіти Міносвіти України (1999-2001). У 1999 році обраний членом-кореспондентом НАПН України, у 2003 р. – дійсним членом НАПН України. У 2001-2002 рр. був деканом факультету вищих керівних кадрів Української академії державного управління при Президентові України. З 2002 року працює в Президії НАПН України спочатку головним ученим секретарем НАПН України, нині академіком-секретарем відділення дидактики, методики та інформаційних технологій в освіті.

Підготував 8 докторів наук і 11 кандидатів наук. Входить до складу спеціалізованих учених рад Інституту педагогіки НАПН України, Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Є членом редакційних колегій багатьох фахових наукових видань, зокрема журналів «Педагогіка і психологія», «Фізика і астрономія в школі», «Тестування і моніторинг в освіті» тощо.

Нагороджений нагрудними знаками Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України», «За наукові досягнення», знаком НАПН України «Ушинський К.Д.», медаллю імені М. Кравчука.

   

Розклад  

   

Авторизація  

   

Вакансії в закладах освіти