У зв’язку зі змінами в організаційній структурі університету та
відповідно до рішення Вченої ради університету від 03 вересня 2021 року
(протокол №1) оновлення відомостей на сайті не здійснюється!
Переглянути відомості про оновлені структурні підрозділи можна за посиланням:

fmif.npu.edu.ua

   

Закони України

Про вищу освіту

Про освіту

Указ президента України Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні

Нормативні документи Міністерства освіти і науки України

НАКАЗ Деякі питання поєднання напрямів (спеціальностей) з додатковими спеціальностями і спеціалізаціями, за якими здійснюється підготовка пед.працівників

ЛИСТ Міністерства № 19-616 від 28.11.2014 «Щодо оптимізації мережі вищих навчальних закладів»

НАКАЗ Щодо затвердження Примірного положення про академічну мобільність студентів ВНЗ України

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ

Наказ МОН України Про запровадження укладання тристоронніх угод вищий навчальний заклад-студент-роботодавець

Нормативні документи Кабінету Міністрів України

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 1210-р від 5 грудня 2014 року «Деякі питання організації освітнього процесу у вищих навчальних закладах»

Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у ВНЗ за ОКР бакалавра

Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у ВНЗ за ОКР спеціаліста і магістра

ПОСТАНОВА Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею

Постанова КМУ Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості

Постанова КМУ Про надання одноразової адресної грошової допомоги

нормативні документи НПУ імені М.П. Драгоманова

ПОЛОЖЕННЯ про планування навантаження ПВС НПУ імені М.П. Драгоманова

ПОЛОЖЕННЯ про порядок формування вибіркової частини роб. навч. планів

ПОЛОЖЕННЯ про організацію індивідуального навчання студентів 2015-2016 н.р.

ПОЛОЖЕННЯ про порядок ліквідації академічної заборгованості студентами Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

ПОЛОЖЕННЯ про організацію екстернату в НПУ імені М. П. Драгоманова

Порядок організації і проведення контролю та оцінювання знань студентів Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

ПОЛОЖЕННЯ про Індивідуальний навчальний план студента

ПОЛОЖЕННЯ про академічну мобільність студентів НПУ

Порядок формування, ведення та зберігання особових справ студентів НПУ

Порядок організації профорієнтаційної роботи в НПУ імені М. П. Драгоманова

ПОЛОЖЕННЯ про екзаменаційну комісію Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

ПОЛОЖЕННЯ про організацію фізичного виховання і масового спорту в НПУ імені М.П. Драгоманова

Порядок замовлення, виготовлення, видачі та обліку документів про вищу освіту в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова

ПОЛОЖЕННЯ про визнання іноземних документів про освіту в НПУ імені М. П. Драгоманова

ПОЛОЖЕННЯ про переведення, поновлення і відрахування студентів НПУ імені М. П. Драгоманова

ПОРЯДОК проходження атестації в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова для визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання в системі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території України

ПОРЯДОК обліку медичних довідок, що засвідчують тимчасову непрацездатність студентів (слухачів) Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

ПОЛОЖЕННЯ про стипендіальне забезпечення, виплати матеріальної допомоги та заохочень студентам, аспірантам і докторантам

ПОЛОЖЕННЯ про працевлаштування випускників НПУ імені М.П. Драгоманова

                    Додаток 1. Зразок клопотання

                    Додаток 2. Заява про самостійне працевлаштування

                    Додаток 3. Заява про сприяння

                    Додаток 4. Відомість результатів проведення Ярмарок

                    Додаток 5. Таблиця до звіту для МОН

                    Додаток 6. Інформація про випуск та працевлаштування

                    Додаток 7. Примірний договір

                    Додаток 8. Таблиця МОН виплата підйомних

                    Додаток 9. Заява на грошову допомогу

   

Розклад  

   

Авторизація  

   

Вакансії в закладах освіти