У зв’язку зі змінами в організаційній структурі університету та
відповідно до рішення Вченої ради університету від 03 вересня 2021 року
(протокол №1) оновлення відомостей на сайті не здійснюється!
Переглянути відомості про оновлені структурні підрозділи можна за посиланням:

fmif.npu.edu.ua

   

Положення "Про академічну доброчесність в НПУ імені М.П.Драгоманова"

Доповідь на засіданні Вченої ради ФМФ "Про реалізацію системи забезпечення академічної доброчесності  в НПУімені М.П.Драгоманова"  (28.01.2019, Требенко О.О.)

"Порядок розгляду та рекомендації до захисту магістерських робіт  на фізико-математичному факультеті  Національного педагогічного університету імені М.П.Драгомановарозгляду та рекомендації до захисту магістерських робіт  на фізико-математичному факультеті  Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова - 2018"

"Порядок розгляду та рекомендації до захисту кваліфікаційних робіт  на фізико-математичному факультеті  Національного педагогічного університету імені М.П.Драгомановарозгляду та рекомендації до захисту магістерських робіт  на фізико-математичному факультеті  Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова - 2020"

Доповідь на засіданні семінару "Актуальні проблеми методики навчання математики" (19.02.2020, Р.О.Нікіфоров, голова комісії з академічної етики ФМФ)

 

 Публікації і ресурси, присвячені питанням академічної доброчесності

Матеріали, підготовлені в рамках проекту сприяння академічній доброчесності В Україні (SAIUP: https://academiq.org.ua/resursy/):

Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах  (Лист МОН від 15.08.2018 р.) 

 Рекомендації та Глосарій з академічної доброчесності (Лист МОН від 23.10.2018 р.)

Офіційний сайту проекту сприяння академічній доброчесності в Україні (SAIUP): link. Матеріали сайту:

Книги:

Онлайн-ресурси:

Публікації в мережі:

Інструментарій для перевірки на наявність  текстових запозичень:

Програмне забезпечення: Anti-Plagiarism, eTXT Антиплагиат, Advego Plagiatus, Double Content Finder, Praide Unique Content Analyser, Viper

Онлайн-ресурси: DupliChecker, PaperRater, Plagiarisma.net, PlagiarismChecker, Plagium, PlagTracker, SeeSources, PlagScan, Plagiarism Detector, FindCopy, Miratools, Grammarly, Docoloc, Text.ru, Антиплагиат, Unicheck

   

Розклад  

   

Авторизація  

   

Вакансії в закладах освіти