У зв’язку зі змінами в організаційній структурі університету та
відповідно до рішення Вченої ради університету від 03 вересня 2021 року
(протокол №1) оновлення відомостей на сайті не здійснюється!
Переглянути відомості про оновлені структурні підрозділи можна за посиланням:

fmif.npu.edu.ua

   

Програми випускних екзаменів

1. Програма кваліфікаційного екзамену. Освітня програма "Середня освіта (Математика)" зі спеціальності 014 Середня освіта (Математика), бакалаврат

2. Програма кваліфікаційного екзамену. Освітня програма "Математика" зі спеціальності 111 Математика, бакалаврат

3. Програма кваліфікаційного екзамену. Освітня програма "Комп'ютерні науки" спеціальності 122 Комп'ютерні науки, бакалаврат

4. Програма кваліфікаційного екзамену. Освітня програма "Середня освіта (Інформатика)" спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика), бакалаврат

5. Програма кваліфікаційного екзамену. Освітня програма "Середня освіта (Фізика)", бакалаврат 

6. Програма кваліфікаційного екзамену. Освітньо-наукова програма "Теорія та методика навчання математики" зі спеціальності 014 Середня освіта (Математика),  магістратура  

7. Програма кваліфікаційного екзамену. Освітньо-наукова програма "Фінансова та актуарна математика" зі спеціальності 111 Математика,  магістратура

8. Програма кваліфікаційного екзамену. Освітньо-наукова програма "Комп'ютерна фізика" зі спеціальності 111 Математика,  магістратура

1. Програма комплексного кваліфікаційного екзамену для спеціальності 111 Математика, освітньо-наукова програма "Фінансова математика", термін навчання 1 р. 9 міс.

2. Програма комплексного кваліфікаційного екзамену для спеціальності 104 Фізика та астрономія, освітньо-наукова програма "Комп'ютерна фізика", термін навчання 1 р. 9 міс.

3.Програма комплексного кваліфікаційного екзамену для спеціальності 014 Середня освіта (Математика), освітньо-наукова програма "Теорія та методика навчання математики", термін навчання 1 р. 9 міс.

4. Програма кваліфікаційного екзамену для спеціальності 014 Середня освіта (Математика), бакалаврат

5. Програма кваліфікаційного екзамену для спеціальності 111 Математика, бакалаврат

6. Програма кваліфікаційного екзамену для спеціальності 104 Фізика та астрономія і 014 Середня освіта (фізика) бакалаврат

1. Програма комплексного кваліфікаційного екзамену для спеціальності 014 Середня освіта (Математика), освітньо-наукова програма "Теорія та методика навчання математики", термін навчання 1 р. 9 міс.

2. Програма комплексного кваліфікаційного екзамену для спеціальності 111 Математика, освітньо-наукова програма "Фінансова математика", термін навчання 1 р. 9 міс.

3. Програма комплексного кваліфікаційного екзамену для спеціальності 111 Математика, освітньо-наукова програма "Математика", термін навчання: 1р. 9 міс.

4. Програма комплексного кваліфікаційного екзамену для спеціальності 014 Середня освіта (Фізика), освітньо-наукова програма "Методологія та методика навчання фізики", термін навчання 1 р. 9 міс.

5. Програма комплексного кваліфікаційного екзамену для спеціальності 104 Фізика та астрономія, освітньо-наукова програма "Комп'ютерна фізика", термін навчання 1 р. 9 міс

6. Програма кваліфікаційного екзамену для спеціальності 014 Середня освіта (фізика). Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр. Галузь знань 01 Освіта.

7. Програма кваліфікаційного екзамену для спеціальності 014 Середня освіта (Математика), освітній ступінь: бакалавр

8. Програма кваліфікаційного екзамену для спеціальності 111 Математика, освітній ступінь: бакалавр

 

 

1. Програма комплексного кваліфікаційного екзамену для спеціальності 014 Середня освіта (Фізика), (дод. спеціалізація: середня освіта (математика, інформатика) та дод. спеціалізація: середня освіта (інформатика, астрономія)), денна форма навчання, 1р. та 4 міс. 

2. Програма комплексного кваліфікаційного екзамену для спеціальності 014 Середня освіта (Фізика), (дод. спеціалізація: середня освіта (математика, інформатика) та дод. спеціалізація: середня освіта (інформатика, астрономія)), заочна форма навчання, 1р. та 4 міс.

3. Програма комплексного кваліфікаційного екзамену для спеціальності 014 Середня освіта (Математика), дод. спеціалізація: середня освіта (фізика, інформатика), денна та заочна ф.н., 1 р. та 4 міс.

4. Програма комплексного кваліфікаційного екзамену для спеціальності 014 Середня освіта (Математика), дод. спеціалізація: середня освіта (економіка, інформатика), денна та заочна ф.н., 1 р. та 4 міс.

5. Програма комплексного кваліфікаційного екзамену для спеціальності 111 Математика, дод. спеціалізація: фінансова математика, денна та заочна ф.н., 1 р. та 4 міс.

6. Програма комплексного кваліфікаційного екзамену для спеціальності 111 Математика, дод. спеціалізація: математична фізика, денна та заочна ф.н., 1 р. та 4 міс.

7. Програма комплексного кваліфікаційного екзамену для спеціальності 113 Прикладна математика, денна ф.н., 1 р. та 4 міс.

   

Розклад  

   

Авторизація  

   

Вакансії в закладах освіти