У зв’язку зі змінами в організаційній структурі університету та
відповідно до рішення Вченої ради університету від 03 вересня 2021 року
(протокол №1) оновлення відомостей на сайті не здійснюється!
Переглянути відомості про оновлені структурні підрозділи можна за посиланням:

fmif.npu.edu.ua

   

Випускники

 Микола Іванович Шкіль, випускник 1955 року

ректор університету
Народився 13 грудня 1932 року в с. Бурбене
Семенівського району Полтавської області в селянській родині.

1951 р. – закінчив Худоліївську середню школу

1951-1955 рр. – студент Київського державного педагогічного інституту імені       

                            О.М.Горького. Закінчив з відзнакою фізико-математичний

                            факультет за спеціальністю “ Вчитель математики середньої

                            школи ”

1955р. – учитель математики Розкішанської середньої школи

1955-1958 рр. – аспірант кафедри математичного аналізу КДПІ імені

                            О.М. Горького

1959 р. –кандидат фізико-математичних наук

1961р. – заступник декана фізико-математичного факультету

1962 р. –присвоєно вчене звання доцента

1964р. – декан загальнонаукового факультету

1969р. – присуджено науковий ступінь доктора фізико-математичних наук

1970 р. – присвоєно вчене звання професора;

                декан фізико-математичного факультету;

                нагороджено медаллю “За доблесну працю”             

1971 р. - проректор з наукової роботи;

              нагороджено орденом “Знак пошани”

1972р. – завідувач кафедри алгебри і геометрії

1973р. – ректор Київського державного педагогічного інституту імені

               О.М. Горького

1976р. – нагороджено орденом Трудового Червоного прапора

1977-1980 рр. – завідувач кафедри вищої математики

1980 р. –нагороджено орденом Дружби народів

1982 р. – обрано членом-кореспондентом АПН СРСР;

                  нагороджено медаллю “В пам'ять 1500 років Києву”; нагороджено                       

                  Почесною грамотою Президії Верховної Ради УРСР;

1984 р. – нагороджено медаллю “Ветеран праці”

1985-1989 рр. – завідувач кафедри основ інформатики та обчислювальної

                            техніки

1986 р. – нагороджено орденом Жовтневої революції

1989р. – завідувач кафедри математичного аналізу

1990 р. –обрано дійсним членом АПН СРСР; присуджено Премію НАН України імені академіка М.М.Крилова

1992 р. – дійсний член АПН України; присуджено почесне звання “заслужений  

                діяч науки і техніки України”

1995 р. –іноземний член Російської академії освіти; нагороджено Почесною

               відзнакою Президента України

1996 р. – присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки за

                комплект підручників з вищої математики: “Вища математика” у     

                трьох книгах (К.: Либідь, 1994), “Математичний аналіз” у двох

                частинах  (К.: Вища школа, 1978 (1 ч.), 1981 (2 ч.));

1997 р. – академік Академії наук вищої школи України;

                Президент Товариства “Україна - Казахстан”;

                 нагороджено орденом “за заслуги” ІІ ступеня

1999 р. – Американський біографічний інститут поіменував М.І. Шкіля

                почесним титулом Людина 1999 року;

                нагороджено Почесною грамотою Кабінету Міністрів України

2000 р. –  орден “за заслуги” І ступеня

2001 р. –  нагороджено Медаллю “200 років від дня народження М.В.

                 Остроградського”

2002 р. – нагороджено орденом князя Ярослава Mудрого V ст.

2003 р. –  радник ректора НПУ імені М.П. Драгоманова;

                   присуджено премію імені В.Вернадського - премія присуджена
                   фондом інтелектуальної співпраці України ХХІ століття.

2004 р. - присуджено премію НАН України імені М.В. Остроградського

 

                 читає лекційні курси “Математичний аналіз” та “Диференціальні рівняння”
для студентів фізико-математичного факультету, керує написанням курсових,
магістерських, кваліфікаційних робіт, науковими дослідженнями аспірантів, докторантів,
член Державної екзаменаційної комісії.

Наукові дослідження М.І. Шкіля присвячені розробці асимптотичних методів інтегрування
диференціальних рівнянь та їх систем. Він вперше всебічно дослідив досить складні
випадки внутрішніх і зовнішніх резонансів, які мають важливе теоретичне і прикладне значення.

Успішно працює над розв’язанням досить складної математичної проблеми, пов’язаної
з наявністю точок повороту в системах диференціальних рівнянь. Керівник наукової
школи “Проблеми наближених методів розв’язання диференціальних та інтегральних рівнянь”.
Серед його учнів 25 кандидатів і 4 доктори наук. Результати досліджень М.І. Шкіля представлено
у більш ніж 350 наукових працях, зокрема в 10 монографіях, 22 підручниках та посібниках.
Монографія "Асимптотические методы в теории линейных дифференциальных уравнений",
написана М.І. Шкілем у співавторстві з ФещенкоС.Ф., Ніколенко Л.Д. в 1967 р. була перевидана в США.


Список підготовлених під керівництвом М.І. Шкіля кадидатів та докторів наук

 Кандидати фізико-математичних наук

1.     Старун І.І.

2.     Григоренко В.К.

3.     Підченко Ю.П.

4.     Божко В.О.

5.     Терлецький В.В.

6.     Вороний О.М.

7.     Домницький В.М.

8.     Мейлієв Т.К.

9.     Шаманов З.

10.   Ковтонюк М.М.

11.   Конет І.М.

12.    Кушнір В.А.

13.    Дічик Н.

14.   Алікулов Т.А.

15.   Радченко С.П.

16.    Карпенко Ю.І.

17.    Рашевський М.О.

18.   Коваленко С.М.

19.    Самусенко П.Ф.

20.   Кондакова С.В.

21.    Стара О.В.

 

Доктори педагогічних наук

1.     Жалдак М.І.

2.     Слєпкань З.І.

3.     Романовський О.О.

4.     Лейфура В.М.

5.     Завізіон Г.В.

6.     Бевз В.Г.

 Список основних наукових праць М.І.Шкіля

 

1.                 Асимптотические методы в теории линейных дифференциальних уравнений. –К.: Наук. думка, 1966. -252 c. (С.Ф. Фещенко, Л.Д. Николенко).

2.                 Asymptotic methods in the of linear differential equations. – New York, 1967. -267 c. (S.F. Feschenko, L.D. Nikolenko).

3.                 Асимптотичні методи в диференціальних рівняннях. – К.: Вища школа, 1971. – 226 с.

4.                 Курс обыкновенных дифференциальных уравнений. (Учеб. пособие для студ. ун-тов и вузов). – К.: Вища школа, 1974.-472 с. (Н.П. Еругин и др.).

5.                 Асимптотические методы в теории линейных дифференциальных уравнений с отклоняющимся аргументом. – К.: Наук. думка, 1981. – 294 с. (С.Ф. Фещенко, Ю.П. Підченко, Н.А. Сотниченко).                                                                                                                                        

6.                 Асимптотические методы в дифференциальных и интегро-дифференциальных уравнениях: Учеб. пособие для физ.-мат. фак. пед. ин-тов. – К.: Вища шк., 1985. – 247 с. (А.Н. Вороной, В.Н. Лейфура).

7.                 Алгебра і початки аналізу: Навч. Посібник для серед. проф.-техн. училищ. – К.: Вища школа, 1992.- 479 с. (З.І. Слєпкань, О.С. Дубинчук).

8.                 Звичайні диференціальні рівняння: Навч.посібник. – К.: Вища школа, 1992. – 302 с. (М.А. Сотниченко).

9.                Вища математика. Підручник у 3-х кн. Кн. 1: Аналітична геометрія з елементами алгебри. Вступ до математичного аналізу. – К.: Либідь, 1994. – 280 с. (Т.В. Колесник, В.М. Котлова).

10.           Вища математика. Підручник у 3-х кн. Кн. 2: Диференціальне та інтегральне числення функцій однієї змінної. Ряди – К.: Либідь, 1994. – 352 с. (Т.В. Колесник).

11.           Вища математика. Підручник у 3-х кн. Кн. 3: Диференціальне та інтегральне числення функцій багатьох змінних. Диференціальні рівняння. – К.: Либідь, 1994. – 352 с. (Т.В. Колесник).

12.            Математичний аналіз: Підручник для студ. педагогічних навчальних закладів: у 2-х ч. 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Вища школа, Ч. І. 1994. – 423 с.; Ч. 2. - 1995. – 509 с.

13.            Недовезені соняшники. Автобіографічна повість. – К.: Школяр, 1998. – 62 с.

14.            Лінійні системи диференціальних рівнянь з виродженнями: Навч. посібник для студентів математичних спеціальностей вищих закладів освіти. – К.: Вища школа, 2000. – 294 с. (А.М. Самойленко, В.П. Яковець).

15.           Алгебра і початки аналізу: Підручник для 10-11 кл. загальноосвітніх шкіл. – К.: Зодіак-ЕКО, 2001. – 608 с. (З.І. Слєпкань, О.С. Дубинчук).

16.            Алгебра і початки аналізу. Підруч. для учнів 10 кл. з поглибленим вивч. математики в серед. навч. зак. освіти. – К.: Освіта, 2000. – 318 с. (Т.В. Колесник, Т.М. Хмара).

17.       Алгебра і початки аналізу. Підручник для 11 кл. шкіл з поглибленим вивченням математики в серед. зак. освіти. – К.: Освіта, 2001. – 360 с. (Т.В. Колесник, Т.М. Хмара).

18.            Диференціальні рівняння: посібник для студ. математ. спец. вузів. – К.: Техніка, 2002. – 320 с. (В.М. Лейфура, П.Ф. Самусенко).

19.            Математичний аналіз у задачах і прикладах: У 2 ч.: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 2002. –Ч. 1. – 462 с. (Л.І. Дюженкова, Т.В. Колесник, М.Я. Ляшенко, Г.О. Михалін).

20.             Математичний аналіз у задачах і прикладах: У 2 ч.: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 2003. –Ч. 2. – 470 с. (Л.І. Дюженкова, Т.В. Колесник, М.Я. Ляшенко, Г.О. Михалін).

21.            Асимптотическое интегрирование линейных систем обыкновенных дифференциальных уравнений, Навч. посіб. для студентів математиних спеціальностей педагогічних інститутів, К.: Вища шк. 1989. -287 с.(І.І. Старун, В.П. Яковець).

22.            Асимптотическое интегрирование линейных систем обыкновенных дифференциальных уравнений, - К.: Вища шк. 1991. -207 с.(І.І. Старун, В.П. Яковець).

23.            Об асимптотических методах в теории линейных дифференциальных уравнений и их применения. - К. -КСУ. -1996, часть І.,  -с. 198.

24.            Об асимптотических методах в теории линейных дифференциальных уравнений и их применения. - К. -КСУ. -1997, часть ІІ.,  -с. 226.

 

Публікації про М.І.Шкіля

 

1.     История математического образования в СССР. – К.: Наук. думка, 1975. –С.237.

2.     Новомінський І. Епіцентри вузівської лекції: М.І. Шкіль // Радянська освіта. – 1975. – 6 вересня.

3.     Заремба В. Студент починається зі школи. Професор КДПІ  ім. О.М. Горького М.І. Шкіль // Знання та праця. – 1978. - № 5. – С.18.

4.     Указ Президії Верховної Ради УРСР про нагородження члена-кореспондента АПН СРСР // Радянська освіта. –1982. – 17 грудня; Прапор комунізму. – 1982.- 14 грудня.

5.     М.І. Шкіль // Українська радянська енциклопедія. 2-ге вид. – К., 1985. – Т. 12. – С.350.

6.     Новомінський А. У вузі особливого призначення. Ректор КДПІ ім. О.М.Горького М.І.Шкіль // Радянська освіта. – 1986. – 30 вересня.

7.     М.І. Шкіль // Український радянський енциклопедичний словник: у 3-х т. – К., 1987. – Т.3. – С. 350.

8.     Коноваленко О. Екзаменуємо авторитетність. ректор КДПІ ім. О.М. Горького М.І. Шкіль // Радянська освіта. – 1988. – 26 січня.

9.     Шибик Т. Подбаймо про наше завтра. Про голову відділення Радянського дитячого фонду ім. В.І.Леніна, ректора КДПІ ім. О.М. Горького М.І. Шкіля // Прапор комунізму. – 1988. – 27 квітня.

10.            Коноваленко О. Академік-90: М.І. Шкіль // Радянська освіта. – 1990. – 1 травня.

11.            Премія імені М.М. Крилова. Присуджена М.І. Шкілю, В.Г. Кадишевському, А.Ю. Лучці за цикл робіт “Розвиток аналітичних і асимптотичних методів розв’язання диференціальних, інтегральних та інтегро-диференціальних рівнянь та теоретичної фізики ” // Вісник АН УРСР . –1990. – №8. – С. 92-93.

12.            Коноваленко О. Що довірила “Довіра”. Експеримент в КДПІ  ім. О.М.Горького з ініціативи ректора // Освіта. – 1991. – 19 березня.

13.            Хропко П.П. Зрілість. Слово про колегу (М.І. Шкіля) // Педагогічні кадри. – 1992. - № 19-20.

14.            Кузьмінець О.В. З когорти мужніх і витривалих: М.І. Шкіль // Рідна школа. – 1993. - № 2. – С. 2 (обкл.)

15.            М.І. Шкіль: до 60-річчя від дня народження // Укр. матем. журн. – 1993. – Т. 45. - № 2. С.303-304.

16.            М.І. Шкіль – 60 років // Асимптотичні методи в диференціальних рівняннях: зб. наук. пр. – К.: Вища школа . – 1993. – С. 3-5.

17.            Заслуги в педагогіці педагогів: про нагородження М.І. Шкіля Почесною відзнакою Президента України // Вечірній Київ. – 1995. – 14 жовтня.

18.             Коноваленко О. Під добрим вітрилом – щаслива путь. Про ректора УДПУ ім. М. П.Драгоманова М.І. Шкіля // Освіта. – 1995. – 11 жовтня. – С. 2.

19.            Про нагородження М.І. Шкіля Почесною відзнакою Президента України. Указ Президента України від 10 жовтня 1995 р. № 938 // Урядовий кур’єр. –1995. – 12 жовтня. – С. 3.

20.            Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 1996 року М.І. Шкілю, Т.В. Колесник, В.М. Котловій //  Урядовий кур’єр. –1996. – 2 

Детальніше можна прочитати тут.

 

 

 

   

Розклад  

   

Авторизація  

   

Вакансії в закладах освіти