У зв’язку зі змінами в організаційній структурі університету та
відповідно до рішення Вченої ради університету від 03 вересня 2021 року
(протокол №1) оновлення відомостей на сайті не здійснюється!
Переглянути відомості про оновлені структурні підрозділи можна за посиланням:

fmif.npu.edu.ua

   

До Збірника увійшли матеріали круглого столу «Фізика і математика: вчора, сьогодні, завтра», який проходив 5 грудня 2017 року в Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова і був присвячений актуальним проблемам фізики, математики, їх історії і методики навчання, а також перспективам розвитку фізико-математичних наук.

 

 Титульна сторінка

  Зміст

Артемчук О.Р.

Euclidea та Euclidea: Sketches як сучасні засоби вивчення шкільної геометрії

Баблюх М.П.

Використання властивостей тридіан при розв’язуванні прикладних задач

 

Б ерезинець О.Ю., Коломієць В.О., Полудненко Т.В.

Китайська теорема про остачі: історія виникнення та сучасне застосування

Василенко С.В.

Дослідження вільних, затухаючих та вимушених коливань у коливальному контурі з використанням універсального комп’ютерно-вимірювального комплексу

 

Власюк В.В.

Евклідовість деяких кілець матриць

Даниленко М.С.

Математика в кінематографі

Донець В.Р., Мороз В.П., Паталаха В.В.

Теорія чисел Фібоначчі: виникнення, розвиток і сучасне значення

Ждан М.І.

Історія та методологія вчення про рідкі кристали, їх властивості та використання

Журбін В.О.

Досконалі числа, історія виникнення поняття та нерозв’язані питання

Іванків Б.В.

Платонові тіла в задачах з геометрії старшої школи

Карпенко М.І.

Корольов С.П. Шлях до зірок

Ковтун В.М.

Математичні моделі державного регулювання економіки

Криворучко О.І.

Доцільність використання аналітичних та імітаційних моделей

Мірошник І.Л.

Клим Чурюмов. Українець , який осідлав комету

Мірошник І.Л.

Сонячна активність

Мороз М.П.

Основна теорема арифметики для членів арифметичної прогресії

Морозова О.В.

Наслідки теорії відносності

Оніщенко Д.С.

Цікаві факти з історії обчислювальних машин

Остролуцька Н.С.

З історії виникнення лінійної алгебри

Пусь О.А.

Цікаво про фрактали «Сніжинка Коха»

Сіренька І.І.

Організація дистанційної підготовки до стандартизованих оцінювань з математики

Слободенюк І.І.

Використання готових рисунків в курсі геометрії старшої школи

Суменкова С.О.

Відкриття несумірності

Толкачова В.О.

Застосування програми Gran на уроках математики

Ус К.І.

«Посланець» в Сонячній системі

Франчук К.В.

Засновник київської алгебраїчної школи Д.О. Граве

Харченко Є.С.

Історія і методологія формування теорії реального газу та розробки методів їх зрідження

Чобітько Т.О.

Математичні методи прийняття оптимальних рішень в некооперативних іграх

Шаповалова Н.В., Панченко Л.Л.

Прикладне використання геометричних фігур та їх властивостей

Шинкаренко М.М.

Використання програмних засобів при навчанні стереометрії

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

   

Розклад  

   

Авторизація  

   

Вакансії в закладах освіти