У зв’язку зі змінами в організаційній структурі університету та
відповідно до рішення Вченої ради університету від 03 вересня 2021 року
(протокол №1) оновлення відомостей на сайті не здійснюється!
Переглянути відомості про оновлені структурні підрозділи можна за посиланням:

fmif.npu.edu.ua

   

Про внесення змін до Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам (Наказ МОНУ № 174 від 06.02.2017 року)

Про затвердження Вимог до оформлення дисертації (Наказ МОН № 40 від 12.01.2017 року) 

Про затвердження Положення про студентські професійні творчі конкурси, турніри (Наказ МОН України № 1150 від 27.09.2016 року)

Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам (Наказ МОН № 13 від 14.01.16 року)

Наказ Міністерства № 1112 від 17.10.2012 "Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук" Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 листопада 2012 року за № 1851/22163

Наказ Міністерства № 1059 від 14.09. 2011 "Деякі питання присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань"

Про опублікування результатів дисертацій у періодичних виданнях (Лист МОН № 1/9-586 від 04.12.15 року)

   

Розклад  

   

Авторизація  

   

Вакансії в закладах освіти