У зв’язку зі змінами в організаційній структурі університету та
відповідно до рішення Вченої ради університету від 03 вересня 2021 року
(протокол №1) оновлення відомостей на сайті не здійснюється!
Переглянути відомості про оновлені структурні підрозділи можна за посиланням:

fmif.npu.edu.ua

   

17 травня 2017 року на Фізико-математичному факультеті було розпочато роботу Звітної наукової конференції викладачів, аспірантів та докторантів "Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету"

за підсумками наукових досліджень викладачів, аспірантів та докторантів НПУ імені М.П. Драгоманова у 2016 році. Її проведення є доброю традицією для підведення підсумків щодо стану, тенденцій та перспектив розвитку наукової діяльності факультету загалом та кафедр зокрема.

        Відкрив пленарне засідання Фізико-математичного факультету декан доктор фізико-математичних наук, професор Працьовитий Микола Вікторович.

DSCN2999

       У своїй доповіді Микола Вікторович представив результати наукової роботи факультету у 2016 р. і подякував викладачам за плідну наукову діяльність та високо оцінив успіхи наших вчених, звернувши особливу увагу на кількісні показники по захисту дисертацій аспірантами, викладачами факультету, публікацій у наукових журналах (зокрема, у журналах,що входять до наукометричних баз даних SCOPUS, Web of Scince), високий рівень організації проведених на факультеті наукових заходів (конференцій різного рівня, наукових семінарів), здобутки студентів у науковій роботі та ін.

З доповідями виступили:

1) старший викладач кафедри математичного аналізу та диференціальних рівнянь кандидат фізико-маематичних наук Слуцький Олександр Васильович (тема доповіді: "Про пакувальну довірчість деяких систем пакувань")

DSCN3008

2) асистент кафедри математичного аналізу та диференціальних рівнянь Гарко Ірина Ігорівна (тема доповіді: "Фрактальна довірчість сімейств надциліндричних множин F-розкладів та їх застосування")

DSCN3014

3) заступник декана з  наукової та науково-методичної роботи доцент кафедри вищої математики Требенко Оксана Олександрівна (тема доповіді: "Офіційний веб-сайт Фізико-математичного факультету як засіб підтримки наукової роботи викладача").

DSCN3026

DSCN3001

DSCN3009

DSCN3011

DSCN3024

   

Розклад  

   

Авторизація  

   

Вакансії в закладах освіти