Кафедра вищої математики

Shkolnyi 2019

професор кафедри математики

і теорії та методики навчання математики

Науковий ступінь: Доктор педагогічних наук (2015), дисертація на тему«Теоретико-методичні засади оцінювання навчальних досягнень з математики учнів старшої школи» зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (математика);

Кандидат фізико-математичних наук (2000), дисертація на тему «Комплекснозначні випадкові величини типу Джессена-Вінтнера» зі спеціальності 01.01.05 – теорія ймовірностей і математична статистика

Вчене звання: доцент

Дата і місце народження:  03.02.1975, м. Кривий Ріг, Україна

Вища освіта: Український державний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова (1996), спеціальність «математика», кваліфікація: вчитель математики, інформатики і обчислювальної техніки

Працює в НПУ імені М.П.Драгоманова: з 2000 р.

2000-2003 рр. – асистент кафедри вищої математики;

2003-2006 рр. – старший викладач кафедри вищої математики;

2006-2018 рр. – доцент кафедри вищої математики;

з 2019 р - професор кафедри математики і теорії та методики навчання математики

Основні навчальні дисципліни, які викладає: Моніторинг навчальних досягнень з математики учнів та студентів, Комп'ютерно-орієнтовані ситеми навчання математики, Методика створення тестових завдань з математик, Аналітична геометрія та лінійна алгебра, Основні структури сучасної математики, Економетрія, Економічний ризик і методи його вимірювання, Теорія ймовірностей і математична статистика, Математичні методи в психології.

Одружений, виховує двох синів.

 

Сторінка у Вікіпедії 

Особиста сторінка на сайті фізмату

 

 

доцент кафедри вищої математики

Науковий ступінь: Кандидат фізико-математичних наук (1996), дисертація на тему «Якісний аналіз обмежених сферично-симетричних розв’язків нелінійних рівнянь теорії поля» зі спеціальності 01.01.02 – диференціальні рівняння

Вчене звання: доцент

Дата і місце народження23.02.1957, м. Бровари

Вища освіта: КНУ імені Тараса Шевченка (1979), спеціальність «математика», кваліфікація: викладач математики

Працює в НПУ імені М.П.Драгоманова: з 1988 р.

1988-1989 рр. – старший науковий співробітник;

1989-1996 рр. – асистент кафедри вищої математики;

1996-1999 рр. – старший викладач кафедри вищої математики;

з 1999 р. – доцент кафедри вищої математики;

Основні навчальні дисципліни, які викладає: Математика для економістів; вища та прикладна математика; оптимізаційні методи і моделі

 

доцент кафедри вищої математики, секретар кафедри, заступник декана з наукової та науково-методичної роботи 

Науковий ступінь: Кандидат фізико-математичних наук (2008), дисертація на тему «Групи із наддоповнюваними і С-сепаруючими підгрупами» зі спеціальності 01.01.06 – алгебра і теорія чисел

Вчене звання: доцент

Вища освіта: НПУ імені М.П.Драгоманова (2003), спеціальність «Математика»

Аспірантура: Інститут математики НАН України (2003-2006)

Працює в НПУ імені М.П.Драгоманова:

з 2009 р. доцент кафедри вищої математики, з 2017 р. заступник декана з наукової та науково-методичної роботи

Основні навчальні дисципліни, які викладає: алгебра і теорія чисел, лінійна алгебра, математична логіка і теорія алгоритмів, основні структури сучасної математики, методи сучасної математики, додаткові розділи алгебри, основи теорії Галуа  

 

Особиста сторінка

 

доцент кафедри вищої математики

Науковий ступінь: Кандидат фізико-математичних наук, дисертація на тему «Групи з деякими обмеженнями для системи неінваріантних підгруп» зі спеціальності 01.01.06 – алгебра і теорія чисел

Вчене звання: доцент

Вища освіта: НПУ імені М.П.Драгоманова (1982), спеціальність «Математика»

Працює в НПУ імені М.П.Драгоманова:

11.1978-06.1980 лаборант науково-дослідного центру

02.1989 – 12.1995   асистент, старший викладач кафедри вищої математики

З  12.1995   доцент кафедри вищої математики

   

Основнінавчальнідисципліни, які викладає: алгебра і теорія чисел, лінійна алгебра, числові системи, вибрані питання алгебри і геометрії

Особиста сторінка

 

Гончаренко1.jpg

Завідувач кафедри вищої математики,

професор кафедри методології та методики навчання фізико-математичних дисциплін вищої школи

 

Науковий ступінь: Кандидат фізико-математичних наук (2004), дисертація на тему «Згортки сингулярних розподілів» зі спеціальності 01.01.05 – теорія ймовірностей і математична статистика

Вчене звання: доцент

Дата і місце народження:  03.01.1974 р., м. Київ

Вища освіта: УДПУ імені М.П.Драгоманова (1996), спеціальність «математика»

Працює в НПУ імені М.П.Драгоманова: з 2001 р.

2001-2003 рр. – асистент кафедри вищої математики;

2003-2005 рр. – старший викладач кафедри вищої математики;

2006-2009 рр. – доцент кафедри вищої математики;

2009-2013 рр. – доцент кафедри методології та методики навчання фізико-математичних дисциплін вищої школи;

з 2014 р. – професор кафедри методології та методики навчання фізико-математичних дисциплін вищої школи;

з 2016 р. – завідувач кафедри вищої математики

Основні навчальні дисципліни, які викладає: теорія ймовірностей та математична статистика, математичне програмування, економетрія, стохастична фінансова математика, математичні методи дослідження операцій, основи фрактальної геометрії та динамічних систем, методика навчання математики у вищій школі

   

Розклад  

Електронний розклад (осінь 2021)    
   

Авторизація  

   

Вакансії в закладах освіти