У зв’язку зі змінами в організаційній структурі університету та
відповідно до рішення Вченої ради університету від 03 вересня 2021 року
(протокол №1) оновлення відомостей на сайті не здійснюється!
Переглянути відомості про оновлені структурні підрозділи можна за посиланням:

fmif.npu.edu.ua

   

Збірник містить результати сучасних теоретичних та експериментальних досліджень в галузі фізики та математики.

Для фахівців в галузях теплофізики та молекулярної фізики, фізики напівпровідників, твердого тіла, оптики, математичного аналізу, диференціальних рівнянь, алгебри, теорії чисел, теорії ймовірностей, геометрії, фрактального аналізу та фрактальної геометрії, всіх, хто цікавиться проблемами і результатами сучасних фізичних та математичних досліджень.

Збірник внесений в перелік наукових фахових видань України з фізики та математики, в яких можуть публікуватись результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

З 1999 року збірник видавався під назвою «Наукові записки НПУ імені М.П.Драгоманова. Фізико-математичні науки». Вийшло в світ чотири номери.

З 2004 року він виходить під новою назвою - «Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 1. Фізико-математичні науки».

Редакційна колегія запрошує до співпраці аспірантів та викладачів вузів, всіх науковців, що займаються проблемами, актуальними для сучасних математики та фізики, і здобули вагомі наукові результати.

При підготовці рукопису необхідно дотримуватися таких вимог:

стаття має містити:

  • постановку проблеми, її актуальність, зв'язок з існуючими напрямками наукових досліджень, практичне та теоретичне значення;
  • огляд результатів і публікацій з тематики дослідження;
  • цілі і завдання статті;
  • виклад основного матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням нових фактів та посиланнями на раніше відомі результати;
  • висновки, перспективи та проблеми подальшого дослідження.

Редакційна колегія організовує рецензування і здійснює відбір статей.

Статті в електронному вигляді можна надсилати на адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Вимоги до оформлення статей

Зразок TEX-файлу
 

Архів номерів

Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 1. Фізико-математичні науки

2006, випуск 7

2008, випуск 9

2009, випуск 10

2010, випуск 11

2011, випуск 12

2012, випуск 13(1), випуск 13(2)

2013, випуск 14

2013, випуск 15

2014, випуск 16 (1), випуск 16 (2)

   

Розклад  

   

Авторизація  

   

Вакансії в закладах освіти