У зв’язку зі змінами в організаційній структурі університету та
відповідно до рішення Вченої ради університету від 03 вересня 2021 року
(протокол №1) оновлення відомостей на сайті не здійснюється!
Переглянути відомості про оновлені структурні підрозділи можна за посиланням:

fmif.npu.edu.ua

   
 • 1 цикл
  • Список лабораторних робіт (оптика, 1 цикл) Скачати
  • № 461. Визначення фокусної віддалі збирної лінзи. Скачати
  • № 462. Визначення фокусної віддалі розсівної лінзи. Скачати
  • № 463. Вивчення мікроскопа та визначення його збільшення. Скачати
  • № 444. Визначення довжини світлової хвилі за допомогою біпризми Френеля . Скачати
  • № 445. Визначення радіуса кривизни лінзи за допомогою кілець Ньютона . Скачати
  • № 465. Моделювання мікроскопа та зорової труби. Скачати
  • № 470. Визначення показника заломлення скла. Скачати
  • № 471. Визначення показника заломлення скла та оргскла за допомогою мікроскопа. Скачати
  • № 472. Визначення показника заломлення рідин за допомогою рефрактометра. Скачати
 • 2 цикл
  • Список лабораторних робіт (оптика, 2 цикл) Скачати
  • № 446. Вивчення дифракційної гратки . Скачати
  • № 448. Вивчення дифракції Фраунгофера від щілини . Скачати
  • № 449. Вивчення дифракції від подвійної щілини. Скачати
  • № 451. Визначення концентрації розчину цукру за допомогою поляриметра. Скачати
  • № 452. Вивчення закону Малюса. Скачати
  • № 453. Вивчення поляризаційного мікроскопа. Скачати
  • № 484. Вивчення та градуювання монохроматора. Скачати
  • № 488. Визначення довжини хвилі Не-Nе лазера. Скачати
  • № 509. Визначення температури нитки розжарення лампочки за законом Віна. Скачати
  • № 511. Визначення сталої Стефана-Больцмана. Скачати
  • № 512. Вивчення джерел світла. Скачати
  • № 514. Вивчення однокаскадного ФЕП-2. Скачати
 • Розділ "Квантова фізика"

  1 цикл

  • Список лабораторних робіт (квантова фізика, 1 цикл) Скачати
  • № 486. Перевірка деяких законів люмінесценції Скачати
  • № 487. Вивчення Не-Νе лазера Скачати
  • № 489. Визначення ширини забороненої зони напівпровідників по краю оптичного поглинання Скачати
  • № 491. Перевірка співвідношення невизначеностей для фотонів Скачати
  • № 543. Градуювання шкали монохроматора та визначення сталої Рiдберга Скачати
  • № 552. Перевірка статистичного характеру радіоактивного розпаду. Закон Пуассона Скачати
  • № 553. Визначення граничної енергії β -спектру методом поглинання Скачати
  • № 554. Визначення періоду напіврозпаду довгоживучого ізотопу Скачати
  • № 559. Визначення енергії α-частинок за довжиною вільного пробігу в повітрі Скачати
  • № 562. Визначення природної радіоактивності атмосферного повітря Скачати
  • № 563. Радіаційні дослідження за допомогою радіометра “Прип”ять” Скачати
   

Розклад  

   

Авторизація  

   

Вакансії в закладах освіти