Кафедра теорії та методики навчання фізики та астрономії

Кафедра теорії та методики навчання фізики та астрономії

Деталі

Співробітники

Сиротюк 

Завідувач кафедри
професор Сиротюк
 Володимир Дмитрович 


alt


Ляшенко Олександр Іванович -
доктор педагогічних наукпрофесордійсний член АПН України
головний вчений
 секретар АПН України
 

DSC 0109

Баштовий Володимир Іванович
кандидат педагогічни наук, професор,
за суміщенням виконує обов’язки начальника
відділу організації наукових досліджень НПУ імені М.П.Драгоманова

 

 Цоколенко Олександр Володимирович
кандидат педагогічних наук, доцент
фото очікується

 

Алексеєва Катерина Володимирівна - 
кандидат педагогічних наук, старший викладач
фото очікується

Раніше працювали на кафедрі:

 

alt

Нижник Володимир Григорович - 
кандидат педагогічних наукпрофесор

 

alt 

Вознюк Микола Федорович - 
кандидат педагогічних наукдоцент

 


Історія

Кафедра методики фізики як самостійна одиниця функціонує з 1953 року. До цього методичні питання активно розроблялися відповідною секцією кафедри фізики.

Кафедрою завідували кандидат педагогічних наук, професор Бабенко Олександр Калістратович (1953-1959 рр.); кандидат педагогічних наук, доцент Черняк Павло Кузьмович (1959-1960 рр.); професор Понирко Никандр Владиславович (1960-1966 рр.); доктор педагогічних наук, професор Бугайов Олександр Іванович 1966-1973 рр.); кандидат педагогічних наук, доцент Миргородський Богдан Юрійович (1973-1980 рр.); кандидат педагогічних наук, професор Коршак Євгеній Васильович (1980-2006 рр.), доктор педагогічних наук, доцент Сиротюк Володимир Дмитрович (з 2006 р.).

Про високий рівень кваліфікації керівників кафедри говорять їх державні нагороди: орденом Леніна були нагороджені О.К.Бабенко та Б.Ю.Миргородський. Є.В.Коршак - Заслужений вчитель України, нагороджений знаком "Петро Могила" за успіхи в розвитку вищої школи.

Особливістю кафедри є те, що працювали (кандидат педагогічних наук, професор Кордун Гурій Григорович; кандидати педагогічних наук, доценти Сульженко Євгенія Михайлівна, Деркач Яків Федорович, Дубовицький Георгій Петрович, Фролов Станіслав Іванович, Ранська Лілія Андріївна, Зорька Олександр Володимирович, Двораківський Володимир Миколайович; старший викладач Чумак Микола Євгенович; асистент Засєкін Дмитро Олександрович; завідувач лабораторіями Оліфір Володимир Федорович) і сьогодні на ній працюють лише випускники фізико-математичного факультету Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (Київського державного педагогічного інституту імені О.М.Горького): доктор педагогічних наук, професор кафедри, завідувач кафедри методики фізики Сиротюк Володимир Дмитрович; кандидат педагогічних наук, академік Академії наук вищої школи України, Заслужений вчитель України, професор Коршак Євгеній Васильович; доктор педагогічних наук, дійсний член АПН України, головний вчений секретар АПН України, професор Ляшенко Олександр Іванович; кандидат педагогічних наук, доцент Вознюк Микола Федорович; кандидат педагогічних наук, доцент Нижник Володимир Григорович; кандидат педагогічних наук, доцент Савченко Василь Іванович; кандидат педагогічних наук, доцент Баштовий Володимир Іванович; кандидат педагогічних наук, доцент Касянова Анна Володимирівна; старший викладач Цоколенко Олександр Анатолійович.. Тут також працюють досвідчені фахівці: завідувач лабораторіями Ходич Ніна Анатоліївна; навчальний майстер Яроцький Володимир Володимирович; старший лаборант Богданова Лідія Іванівна.

На кафедрі діє з 1953 року аспірантура та з 1988 року докторантура зі спеціальності 13.00.02 - теорія і методика навчання фізики.

До керівництва докторантами та аспірантами залучаються відомі вчені-методисти, доктори педагогічних наук Атаманчук Петро Сергійович, Гончаренко Семен Устимович, Бугайов Олександр Іванович, Будний Богдан Євгенович, Величко Степан Петрович Іваницький Олександр Іванович, Мартинюк Михайло Тадейович, Павленко Анатолій Іванович.

З 1967 по 1992 р. кафедра брала участь в організації навчальних телевізійних передач з фізики на 1 каналі Українського телебачення (започаткували - Понирко Н.В., Бугайов О.І., продовжили і розвинули - Коршак Є.В., Нижник В.Г., Двораківський В.М., Зорька О.В. Сиротюк В.Д). На таких передачах навчились не лише учні, а й учителі шкіл України.

Понад тридцять років на кафедрі діє Всеукраїнський семінар "Актуальні питання навчання фізики в середній і вищій школі", на якому проходять апробацію науково-методичні дослідження з фізики, зокрема, кандидатські і докторські дисертації.

У 1995 р. Міністерством освіти України та Академією педагогічних наук на базі кафедри засновано журнал "Фізика та астрономія в школі", який надає суттєву допомогу вчителям, дисертантам, викладачам вищих навчальних закладів. Головним редактором журналу є професор Коршак Є.В.

Викладачі кафедри - автори наукових монографій та методичних посібників для вчителів і студентів. Фундаментальною є робота О.К.Бабенка та М.Й.Розенберга "Нариси з методики викладання фізики", чч. І-IV. - К.: Радянська школа, 1952-1952 рр., яка стала настільною книгою багатьох поколінь студентів та викладачів, учителів України. Особливі заслуги належать Б.Ю.Миргородському, який не лише сконструював, виготовив і впровадив у життя багато найновіших у той час приладів, а й написав значну кількість робіт з цих питань, а саме: "Фізичний експеримент у середній школі" у 4-х томах (Б.Ю.Миргородський та ін.), "Саморобна шкільна радіоелектронна апаратура" (Б.Ю.Миргородський), "Методика і техніка шкільного фізичного експерименту: Практикум (Є.В.Коршак, Б.Ю.Миргородський) та багато інших.

У 1960-1961 рр. О.К.Бабенко, П.К.Черняк, Я.Ф.Деркач, С.В.Левандовський опублікували підручники "Фізика" для 7-8 класів. Під керівництвом О.І.Бугайова були створені підручники для 7-9 класів середньої школи. У видавництві "Перун" вийшли підручники для 7-11-х класів середньої школи (українською, російською, польською, румунською, угорською мовами), авторами яких є випускники фізико-математичного факультету професори Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко та випускник аспірантури професор В.Ф.Савченко. Підручники "Фізика" для 7-9 класів (українською і російською мовами) та "Збірник задач з фізики для 7-9 класів" для спеціальних загальноосвітніх шкіл інтенсивної педагогічної корекції створив доктор педагогічних наук В.Д.Сиротюк.

На кафедрі створено десятки навчальних діафільмів, навчальні фільми "Сили природи" та "Будова атома"; альбоми і картки для організації самостійної роботи учнів і студентів тощо.

Становленню певного стандарту фізичних знань і умінь випускників шкіл України сприяв збірник "Фізика, завдання для тестової перевірки знань, умінь і навичок випускників загальноосвітніх шкіл, ліцеїв та гімназій" (Є.В.Коршак та ін.).

У колі активних інтересів кафедри - удосконалення навчальних програм. Розроблені оригінальні програми з курсу "Методика навчання фізики", якими користуються практично всі педагогічні навчальні заклади України.

Колектив кафедри щороку бере участь в організації і проведенні олімпіад юних фізиків різних рівнів.

 

   

Всього відвідувань

10993664

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ