Кафедра загальної та прикладної фізики

Деталі

 

Викладачі

 

Завідувач  кафедри:

alt
Шут Микола Іванович – професор, завідувач кафедри загальної та прикладної фізики, академік Національної академії педагогічних наук України, академік АНВО України, доктор фізико-математичних наук, Заслужений діяч науки і техніки України, відмінник народної освіти України.

 

Викладачі кафедри:

alt

Січкар Тарас Григорович – доцент, відповідальний за наукову роботу кафедри, кандидат фізико-математичних наук, професор кафедри загальної та прикладної фізики, відмінник народної освіти України, соросівський доцент

 

alt

Благодаренко Людмила Юріївна – професор, заступник завідувача кафедри, відповідальна за навчально-методичну роботу, доктор педагогічних наук, професор кафедри загальної та прикладної фізики, відмінник освіти України, соросівський вчитель
(1996-1997 р.)


 

alt
 

Зазимко Наталія Михайлівна – доцент, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри загальної та прикладної фізики, відмінник освіти Україниalt

Козеренко Сергій Іванович – доцент, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної та прикладної фізики, відмінник народної освіти України


 

alt

Рокицький Максим Олександрович – доцент, відповідальний за профорієнтаційну роботу, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри загальної та прикладної фізики

 

alt

Мініч Людмила Валентинівна – доцент, секретар кафедри, кандидат педагогічних наук

 

Василенко Сергій Леонідович – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри загальної та прикладної фізики

Співробітники кафедри:

alt

Богуславець Сергій Васильович – завідувач кабінету лекційних демонстрацій, завідувач лабораторіями

 

Дяченко Микола Арсентьєвич - завідувач навчальної лабораторії «Радіоелектроніки та електронних систем»

 

alt

 Боженко Надія Омелянівна – – завідувач навчальної лабораторії «Електрики і магнетизму»

 

alt

Головіна Ольга Анатоліївна – завідувач навчальної лабораторії «Механіки»

 

alt

Остапенко Олена Михайлівна – – завідувач навчальної лабораторії «Оптики та квантової фізики»

 

Мітіліно Анна Едуардівна – старший лаборант лабораторії «Оптики та квантової фізики»

 

alt

Янчевський Леонід Каземірович – завідувач навчально-наукової лабораторії «Спеціального фізичного практикуму і нанофізики», академік Нью-Йоркської академії наук, відмінник народної освіти України

 

alt

Паращич Ольга Сергіївна –  завідувач лабораторії «Теплових та релаксаційних явищ у полімерах»

 

alt

Гребенюк Світлана Миколаївна - завідувач навчальної лабораторії «Молекулярної фізики»

 

Раніше працювали на кафедрі:

alt

Левандовський Всеволод Всеволодович – доцент, кандидат фізико-математичних наук, професор, відмінник народної освіти України
(помер в 2016 р.)

Історія

Кафедра фізики заснована у 1932 році на базі фізичного кабінету при Київському інституті народної освіти. Першим завідувачем її був професор Г.Г. Де Метц, відомий учений у галузі досліджень електромагнітних явищ.

У 1967 році з метою поглиблення фундаментальної експериментаторської діяльності викладачів та аспірантів на кафедрі створюється галузева науково-дослідна лабораторія теплофізики дисперсних та полімерних матеріалів (керівник — професор Віктор Павлович Дущенко). У 1968 році В.П. Дущенко очолює кафедру фізики і за його сприяння продовжується посилення її дослідницької діяльності. Зокрема, за результатами досліджень у галузі теплофізики і молекулярної фізики дисперсних та полімерних матеріалів протягом 1968-1990 років захищаються три докторські дисертації (В.П.Дущенко, М.І.Шут, А.Ф.Буляндра,) і п'ятдесят три кандидатські дисертації.

До 1985 року кафедрою загальної фізики завідує доктор технічних наук, професор В.П.Дущенко; у 1985-1986 роках обов’язки завідувача кафедри виконує кандидат фізико-математичних наук, доцент І.Т.Горбачук; у 1986-1991 роках завідувачем кафедри за конкурсом обирається доктор фізико-математичних наук, професор Юрій Архипович Пасічник.

З 1991 року і по теперішній час кафедру загальної та прикладної фізики очолює академік Національної Академії педагогічних наук України, академік Академії наук вищої освіти України, доктор фізико-математичних наук, Заслужений діяч науки і техніки України, Відмінник народної освіти України, Соросівський професор, переможець Міжнародного академічного рейтингу популярності 2011 року, номінант премії «Золота фортуна» 2011 року в Україні, професор Микола Іванович Шут. Заступником завідувача кафедри є доктор педагогічних наук, професор кафедри загальної та прикладної фізики Людмила Юріївна Благодаренко –учений і методист, двічі Соросівський учитель, Відмінник освіти України.

У 2008 році кафедру загальної фізики перейменовано у кафедру загальної та прикладної фізики Фізико-математичного інституту

Про значний науковий та навчально-методичний доробок колективу кафедри свідчить обсяг навчальних і навчально-методичних посібників для студентів, які підготовлені і видані викладачами, зокрема, “Механіка. Молекулярна фізика та основи термодинаміки” (М.І. Шут, А.В. Касперський, А.М. Шут, П.В. Бережний), “Електрика та магнетизм” (І.М. Шут, А.В. Касперський, А.М. Шут), “Вибрані питання історії фізики” (М.І.Шут, Н.П.Форостяна); “Мова фізики” (М.І.Шут, П.В. Бережний, А.В. Касперський); “Проблеми дидактики фізики у вищій школі” (Б.А.Сусь, М.І.Шут); «Історія фізичних досліджень в Україні у навчанні фізики» (М.І.Шут, В.М. Андріанов, Л.Ю. Благодаренко), "Фізичний практикум" (В.П.Дущенко, П.В.Бережний, В.М.Барановський, І.Т.Горбачук, М.І.Шут — за ред. В.П.Дущенка); "Електрика і магнетизм" (М.І.Шут, Т.Г.Січкар), "Загальна фізика. Електрика і магнетизм" (М.І.Шут, О.М.Сташкевич, А.В.Касперський, Т.Г.Січкар), 'Електрика і магнетизм, модулі 1, 2, 3"(Т.Г.Січкар); “Вибрані питання історії фізики” (М.І.Шут, Н.П.Форостяна); “Мова фізики” (М.І.Шут, П.В. Бережний, А.В. Касперський); “Проблеми дидактики фізики у вищій школі” (Б.А.Сусь, М.І.Шут); «Історія фізичних досліджень в Україні у навчанні фізики» частина І та частина ІІ (М.І.Шут, В.М. Андріанов, Л.Ю. Благодаренко), навчально-методичний посібник «Якісні тестові завдання з фізики для основної школи» (Л.Ю.Благодаренко, Л.В. Мініч), монографія “Теоретико-методичні засади навчання фізики в основній школі” (Л.Ю. Благодаренко). Також для студентів Фізико-математичного інституту викладачами кафедри опубліковано близько п'ятидесяти методичних розробок. В цілому колективом кафедри створені наукові, навчально-методичні програмні матеріали, які у повній мірі забезпечують фундаментальну підготовку вчителів фізики на сучасному етапі.

Вагомий внесок у науково-дослідну та методичну роботи кафедри зробили свого часу доктор фіз.-мат. наук, професор Ю.А. Пасічник, канд. фіз.-мат. наук, доцент Петрусенко С.К., канд. фіз.-мат. наук, доцент Стеценко Т.П., які працювали на кафедрі біля 30 років і нині на заслуженому відпочинку. Також слід відзначити доробок кандидатів наук, доцентів (нині покійних), які працювали на кафедрі у різні роки, а саме: Володимира Петровича Чернявського (з 1953 по 1998 рр.), Олега Яковича Семка (з 1963 по 1970 рр.), Петра Максимовича Горносталя (з 1972 по 1998 рр.), Олександра Миколайовича Сташкевича (з 1980 по 2002 р.

Кафедра загальної та прикладної фізики – базова фундаментальна фізична кафедра педагогічних університетів України у складі Фізико-математичного інституту. Нині професорсько-викладацький склад кафедри загальної та прикладної фізики налічує 9 осіб, а саме: завідувач кафедри, академік НАПН України, доктор фіз.-мат. наук, професор М.І. Шут., доктор пед. наук, професор Л.Ю. Благодаренко, канд. фіз.-мат. наук, професор В.В. Левандовський, канд. фіз.-мат. наук, професор Т.Г. Січкар, канд. пед. наук, доцент С.І. Козеренко, канд. фіз.-мат. наук, доцент Н.М. Зазимко, канд. фіз.-мат. наук, доцент М.О. Рокицький, канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри С.Л. Василенко, канд. пед. наук, доцент кафедри Л.В. Мініч.

На кафедрі загальної та прикладної фізики функціонує відома в Україні та за її межами наукова школа професора М.І. Шута «Теплові та релаксаційні явища в полімерах та композитах», яка має суттєві наукові здобутки (13 кандидатів фізико-математичних наук , зокрема, викладачі кафедри Т.Г.Січкарь, Н.М.Зазимко, М.О.Рокицький). Науковці кафедри розв’язують прикладні проблеми сучасної фізики полімерів і наносистем на їх основі. У 2009 році науковці кафедри здобули перемогу в конкурсі Міжнародних наукових проектів Європи «USTU» в галузі фізики полімерних композитів із нанокарбоновими наповнювачами (керівник проекту – академік Шут М.І., виконавці Т.Г. Січкар, В.В. Левандовський, Л.К. Янчевський та інші).

Кафедра співпрацює з багатьма вищими навчальними закладами і науковими установами, як в Україні, так і за кордоном, зокрема, НАПН України, Національним університетом імені Тараса Шевченка, Інститутом магнетизму НАНУ, Інститутом хімії високомолекулярних сполук НАНУ та Інститутом фізики і математики Ліонського університету імені А.Ампера (Франція). Зокрема, в результаті спільної наукової діяльності кафедри Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, ІХВС НАНУ та Інституту фізики і математики Ліонського університету імені А.Ампера випускники Фізико-математичного інституту М.Юрженко і В. Левченко захистили кандидатські дисертації і отримали українські дипломи кандидатів фіз.-мат. наук та дипломи докторів філософії Ліонського університету.

Навчальний процес здійснюється на базі шести навчальних лабораторій, двох науково-навчальних лабораторій та двох лекційних аудиторій (мала фізична аудиторія № 320 імені професора В.П.Дущенка та велика фізична аудиторія №319), оснащених сучасним обладнанням.

Гордість кафедри – кабінет лекційного експерименту, у якому представлене як сучасне обладнання для лекційних демонстрацій з фізики, так і унікальні демонстраційні прилади, виготовлені ще на початку XX століття, що мають певну історичну цінність. Кабінет у повному обсязі забезпечує лекційними демонстраціями курс загальної фізики (зав. лабораторії С.В. Богуславець). Студенти працюють у навчальних лабораторіях: механіки (зав. лабораторії О.А.Головіна), молекулярної фізики (зав. лабораторії С.М. Гребенюк), електрики і магнетизму (зав. лабораторії Н.О.Боженко), оптики та квантової фізики (зав. лабораторії О.М.Остапенко, інженер А.Е. Мітіліно), радіоелектроніки та електронних систем (зав. лабораторії М.А. Дяченко).

На кафедрі створено необхідну для ефективних наукових досліджень інфраструктуру. Зокрема, діють такі навчально-наукові лабораторії: нанофізики полімерних композиційних матеріалів (зав. лабораторії Л.К.Янчевський), лабораторія теплофізики полімерів та наносистем на їх основі (зав. лабораторії О.С.Дерев’янко), лабораторія фізики поверхні полімерних наносистем (зав. лабораторії О.С.Тульженкова). На базі цих лабораторій студенти, аспіранти та викладачі мають можливість здійснювати науково-дослідні розробки. Працює студентський науковий фізичний гурток (керівники проф. В.В Левандовський, доц. М.О. Рокицький) та чотири проблемні наукові групи (керівники проф. М.І. Шут, проф. Л.Ю. Благодаренко, проф.. Левандовський, проф. Т.Г. Січкар).

На кафедрі функціонує аспірантура зі спеціальності 01.04.14 - "Теплофізика та молекулярна фізика", виконуються наукові дослідження в галузях теплофізики і молекулярної фізики полімерів і полімерних наносистем. Про пріоритет наукової складової у діяльності кафедри свідчать вагомі результати, зокрема, кількість авторських свідоцтв та патентів на винаходи, які були отримані викладачами протягом останніх років, а саме: проф. М.І.Шут — 16, проф. Ю.А.Пасічник – 9, проф. В.В.Левандовський – 12, проф. Т.Г. Січкар – 5, зав. лабораторії Л.К.Янчевський – 9.

Під керівництвом академіка Шута М.І. виконується держбюджетна тема науково-дослідна робота «Полімероксидні нанокомпозити з поліпшеними фізико-механічними, електрофізичними та тепловими властивостями» (відповідний виконавець М.О. Рокицький). У виконанні експериментальних досліджень беруть участь аспіранти, магістри та студенти.

При кафедрі створений і активно працює Міжвідомчий науково – дослідний цент «Фізики полімерних композицій та наносистем». Директор центру академік Національної академії педагогічних наук України, професор Шут М.І., керівник науково – дослідної лабораторії, професор Січкар Т.Г. В наукових дослідженнях центру беруть участь аспіранти, магістри, викладачі.

Впродовж багатьох років кафедра загальної та прикладної фізики ефективно здійснює профорієнтаційну роботу щодо залучення молоді до навчання у фізико-математичному інституті і сьогодні реалізує такий перспективний напрям професійної орієнтації, як робота створеного Центру юного фізика і астронома «Фізика на Землі й у Всесвіті» (керівник центру проф. Л.Ю. Благодаренко). Значна увага на кафедрі приділяється також організації наукової роботи учнів — членів Малої академії наук України, а саме, підтримці експериментальних досліджень. У 1999 році видано методичний посібник "Поради по підготовці і написанню наукових робіт з фізики" (М.І.Шут, В.Є.Погорєлов, А.В.Касперський). У лютому 2013 року проф.. М.І. Шут та проф.. Л.Ю. Благодаренко запрошені до участі у підтримці і реалізації проекту «Енергоефективні школи», на базі ЗНЗ №242 м. Києва започаткованому Департаментом освіти й науки, молоді та спорту Київської міської державної адміністрації спільно з енергетичною компанією України «ДТЕК».

Викладачі кафедри М.І. Шут, Л.Ю. Благодаренко, В.В. Левандовський, Т.Г. Січкар беруть активну участь не лише у підготовці майбутніх учителів, а й у підготовці наукових кадрів вищої кваліфікації, керують науковою роботою аспірантів. М.І. Шут є головою, а Л.Ю. Благодаренко – заступником Спеціалізованої вченої ради Д.26.053.06 у НПУ імені М.П. Драгоманова. При Спеціалізованій вченій раді створено Науковий семінар з попереднього розгляду дисертацій (співголови семінару М.І. Шут, Л.Ю. Благодаренко, учений секретар Л.В. Мініч).

Викладачі кафедри беруть активну участь у науково-методичних комісіях Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Зокрема, академік М.І.Шут є членом Науково-методичної ради МОН України, головою підкомісії з фізики Науково-методичної ради МОН України, співавтором Концепції створення засобів навчання нового покоління для середніх закладів освіти України. Професор Л.Ю. Благодаренко є членом комісії з інформатизації та комп’ютеризації закладів освіти Науково-методичної ради МОН України. М.І. Шут та Л.Ю. Благодаренко є членами колективу розробників нових програм з фізики для основної школи та профільного навчання (2012 – 2013 рр.), а також співавторами складових стандарту вищої освіти НПУ імені М.П. Драгоманова у галузі знань 0402 «Фізико-математичні науки» напряму підготовки 6.040203 «Фізика» (2013 р.). М.І. Шут є головним редактором часопису НПУ імені М.П. Драгоманова серії «Фізика і математика у вищій і середній школі».

Вагомим є внесок кафедри загальної та прикладної фізики у формування національного фонду шкільних підручників з фізики. Зокрема, М.І. Шут та Л.Ю. Благодаренко є співавторами підручників нового покоління «Фізика 7» та «Фізика 9», рекомендованих МОН України. Благодаренко Л.Ю. розроблено також 7 одноосібних навчальних посібників «Фізика. Лабораторні роботи» для 7,8,9-х класів, також рекомендованих МОН України.

Викладачі кафедри загальної та прикладної фізики (Шут М.І., Благодаренко Л.Ю., Т.Г. Січкар, В.В. Левандовський, М.О. Рокицький) беруть активну участь у громадському житті інституту та університету. На сучасному етапі розвитку освіти основними завданнями професорсько-викладацького складу кафедри загальної та прикладної фізики є впровадження у навчальний процес інформаційно-комунікаційних технологій навчання, підвищення рівня наукового супроводу навчання якості підготовки студентів з курсу загальної фізики, розробка нових форм організації самостійної роботи студентів, впровадження системи тестового контролю знань студентів. та формування основних соціально-особистісних, загальнонаукових та загально-професійних компетенцій.

   

Всього відвідувань

10993664

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ