У зв’язку зі змінами в організаційній структурі університету та
відповідно до рішення Вченої ради університету від 03 вересня 2021 року
(протокол №1) оновлення відомостей на сайті не здійснюється!
Переглянути відомості про оновлені структурні підрозділи можна за посиланням:

fmif.npu.edu.ua

   

Наука на факультеті

 alt

НАУКОВА ШКОЛА

академіка Національної академії педагогічних наук України,

доктора фізико-математичних наук, професора

Шута Миколи Івановича

«Теплові та релаксаційні явища в полімерних композитах»

 

1. Науковий напрямок, основні наукові результати.

Релаксаційна спектрометрія - розділ фізики полімерів, що вивчає структуру, властивості (механічні, електричні, магнітні), природу релаксаційних переходів полімерних матеріалів та їх повний набір за допомогою неперервних та дискретних спектрів часів релаксації та спектрів поглинання енергії (спектри механічних, діелектричних та електромагнітних втрат). Найбільшу інформацію для полімерних матеріалів несуть спектри механічних релаксаційних процесів, що проявляються при квазістатичних періодах механічного збудження.

Релаксаційну спектрометрію можна розглядати і як структурний метод, і як основу методів прогнозування релаксаційних властивостей полімерних матеріалів при різних діях силових полів. Релаксаційна спектрометрія базується у даний час на дискретних спектрах часів релаксації, які одержують із ізотерм релаксації напруження графоаналітичним методом, із неперервних спектрів часів релаксації за положенням максимумів та зі спектрів внутрішнього тертя (механічних втрат) за положенням їх максимумів.

 2.1. Захищені дисертації Шута М.І.

Шут Микола Іванович, 1972 рік, захистив дисертацію “Исследование влияния наполнителей на теплофизические свойства некоторых частично кристаллических полимеров” на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.14. – “Теплофізика та молекулярна фізика”.

Шут Микола Іванович, 1990 рік, захистив дисертацію “Тепловые процессы и релаксационные явления в полимерах и композициях на их основе” на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.19. – “Фізика полімерів”.

2.2. Захищені дисертації під керівництвом Шута М.І.

Кандидатські дисертації

 • Січкар Тарас Григорович. Теплофізичні властивості та релаксаційні процеси в модифікованих і епоксидних полімерах : дис. .... канд. фіз.-мат. наук. – Одеса : Вид-во ОДУ ім. І. Мечнікова, 1985.– 119 с.
 • Лазоренко Михайло Васильович. Взаємозв’язок процесів структурної та механічної релаксації і молекулярна рухомість в еластомерах : дис. ... канд. фіз.-мат. наук. – К. : Вид-во КУ імені Тараса Шевченка, 1986. – 137 с.д.
 • Касперський Анатолій Володимирович. Вплив модифікованих факторів на тепло переніс та молекулярну рухливість в деяких частково кристалічних полімерах : дис. ... канд. фіз.-мат. наук. – Одеса : Вид-во ОДУ ім. І. Мечнікова, 1987.– 140 с.
 • Клименко Микола Васильович. Теплофізичні властивості полісульфінів та процеси молекулярної релаксації : дис. ... канд. фіз.-мат. наук. – Одеса : Вид-во ОДУ ім. І.Мечнікова, 1988.– 126 с.
 • Орландо Лусіло Лопес Абреу. Теплофізичні властивості та молекулярна рухомість композицій на основі епоксидного полімеру: дис. ... канд. фіз.-мат. наук. – К. : Вид-во КУ імені Тараса Шевченка, 1988. – 140 с.
 • Баглюк Сергій Володимирович. Релаксаційні процеси та молекулярна рухомість в полібутадієні та його сополімерах : дис. ... канд. фіз.-мат. наук. – К. : КУ імені Тараса Шевченка, 1988. – 123 с.
 • Даниленко Геннадій Дмитрович. Вплив реакційноспроможних модифікаторів на релаксаційні та теплофізичні властивості епоксидних полімерів : дис. ...канд. фіз.-мат. наук. – К. : Вид-во КУ імені Тараса Шевченка, 1992. – 164 с
 • Заболотний Володимир Федорович. Релаксаційні процеси і теплофізичні властивості структурованих еластомерів : дис. ... канд. фіз.-мат. наук. – К. : Вид-во КУ імені Тараса Шевченка, 1994. – 168 с.
 • Сташкевич Олександр Миколайович. Теплофізичні і релаксаційні процеси у високо наповнених епоксидних композиціях : дис. ... канд. фіз.-мат. наук. – Рівне: РДПІ, 1998. – 136 с.
 • Зазимко Наталія Михайлівна. Вплив структури на динамічне руйнування лінійних і сітчастих полімерів : дис. ... канд. фіз.-мат. наук. – К. : ІХВС НАН України, 2005. – 128 с.
 • Василенко Сергій Васильович. Теплофізичні, електрофізичні властивості та релаксаційні процеси в металонаповнених епоксидних полімерах : дис. ... канд. фіз.-мат. наук. – Одеса : Вид-во ОДУ ім. І. Мечнікова, 2005. – 140 с.
 • Рокицький Максим Олександрович. Теплофізичні та електрофізичні властивості матрично-дисперсної системи на основі пентапласту та йодиду срібла : дис. ... канд. фіз.-мат. наук. – Одеса : Вид-во ОДУ ім. І. Мечнікова, 2009. – 140 с.
 • Малежик Петро Михайлович. Анізотропія фізико-механічних властивостей епоксидних систем, сформованих в магнітному полі : дис. ... канд. фіз.-мат. наук. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – 140 с.

Докторські дисертації

 • Сусь Богдан Арсентійович. Дидактичні та методичні основи організації і активізації самостійної навчальної діяльності курсантів при вивченні курсу загальної фізики у вищих технічних військових закладах : дис. ... доктора пед. наук. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 1998. – 369 с.
 • Касперський Анатолій Володимирович. Радіоелектроніка в системі формування фізичних і технічних знань у середніх загальноосвітніх та вищих педагогічних навчальних закладах : дис. ... доктора пед. наук. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2003. – 523 с.
 • Сергієнко Володимир Петрович. Теоретико-методичні засади навчання загальної фізики в системі професійної підготовки вчителя : дис. ... доктора пед. наук. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2005. – 493 с.
 • Заболотний Володимир Федорович. Дидактичні засади застосування мультимедіа у формуванні методичної компетентності майбутніх учителів фізики : дис. ... доктора пед. наук. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. – 490 с.
 • Благодаренко Людмила Юріївна. Теоретико-методичні засади реалізації фізичної компоненти державного стандарту базової середньої освіти : дис. ... доктора пед. наук. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – 476 с.
 • Школа Олександр Васильович. Теоретико-методичні засади навчання теоретичної фізики майбутніх учителів фізики: дис. ... доктора пед. наук. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – 473с.

3. Державні премії та нагороди

Професор Шут Микола Іванович У 1995 році Микола Іванович обраний академіком Академії наук Вищої школи України. Його нагороджено медаллю “В пам’ять 1500-річчя Києва” (1982), знаком “Відмінник народної освіти України” (1986), медаллю “Ветеран праці” (1988), медаллю А.С.Макаренка (1990), Почесною грамотою Президії АПН України (2002), Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2004). У 2001 році рішенням бюро президії Федерації космонавтики України за розробку методів створення полімерних теплофізичних композиційних матеріалів у навчальний процес і з нагоди 40-річчя першого польоту людини в космос нагороджений медаллю Ю. В. Кондратюка і дипломом імені першого космонавта планети Земля Ю. О. Гагаріна. У 2003 році Федерацією космонавтики Росії за експериментальні дослідження в галузі космічного матеріалознавства, які виконувались в рамках наукових госпдоговірних тем протягом 1975-85 рр., нагороджений медаллю першого космонавта СРСР Ю. О. Гагаріна.

За вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців для національної освіти та з нагоди 170-річчя від дня заснування НПУ імені М. П. Драгоманова відзначений державною нагородою: указом Президента України від 20 квітня 2005 року йому присвоєно почесне звання “Заслужений діяч науки і техніки України”.

У травні 2005 р. за досягнуті вагомі успіхи у науковій та освітній діяльності столиці України відзначений Подякою міського голови м. Києва О.О. Омельченка і нагороджений іменним годинником.

Постановою Президії Академії наук Вищої школи України від 23.12.2005 року за визначні здобутки у галузі науки і техніки Миколі Івановичу Шуту присуджено найвищу нагороду Академії – нагрудний знак Ярослава Мудрого, нагрудний знак Міністерства освіти і науки України “Петро Могила” (2007), подяку президії Національної академії наук України (2009), почесну грамоту Верховної Ради України (2010), медаль “20 РОКІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ” Міжнародного академічного рейтингу популярності “ЗОЛОТА ФОРТУНА” (2011), медаль «В пямять 1500 летия Киева» (1982 р.), медаль «Ветеран труда» Київської міської ради народних депутатів (1988 р.), медаль «А.С. Макаренка» Міністерства народної освіти УРСР (1990 р.), медаль імені Ю. В. Кондратюка Федерації космонавтики України (2001 р.), нагрудний знак «Петро Могила» МОН України (2004 р), почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (2005 р.), знак «Ушинський К.Д» Академії педагогічних наук України (2006 р.), почесна грамота Верховної Ради України (2010 р.), медаль «Григорія Сковороди» Національної академії педагогічних наук України (2011 р.), медаль «20 років незалежності України» Національної академії наук України та Міжнародної академії рейтингових технологій «Золота фортуна» (2011 р.)

4. Міжнародне співробітництво та співробітництво з науковими та навчальними установами України

Національна академія педагогічних наук України, Інститут педагогіки НАПН України, Національний університет імені Т.Г. Шевченка, Інститут металофізики НАНУ, Інститут магнетизму НАНУ, Інститут фізики напівпровідників НАНУ, Інститут фізики поверхні НАНУ, Інститут магнетизму НАНУ, Інститут хімії високомолекулярних сполук НАНУ, Інститут фізики і математики Ліонського університету імені А.Ампера (Франція), Національний технічний університет України «КПІ», Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Бердянський державний педагогічний університет, Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Запорізький національний університет, Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка, Херсонський державний університет, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Черкаський державний університет, Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка.

5. Розробка держбюджетної тематики.

Перелік тем, що розроблялись останніми роками на кафедрі:

1. "Теплофізичні і електропровідні властивості, релаксаційні процеси в полімерних металонаповнених конструкційних композиційних матеріалах" 2003 - 2005.

2. “Нано- і низькорозмірні матричні дисперсні системи з високорозвиненою поверхнею розділу і фазовими переходами” 2006 - 2008

3. "Фізичні процеси в полімерних наноструктурованих композитах з фазовими нестабільностями на основі вуглецевих нанотрубок та йодиду срібла" 2009 - 2011

4. “Полімер-оксидні нанокомпозити з поліпшеними фізико-механічними, електрофізичними та тепловими властивостями” 2013 - 2015

6. Публікації

Науковий керівник школи та його учні опублікували більше 500 наукових статей в фахових виданнях та журналах, що входять до науково-метричних баз даних в Україні та за її межами, зокрема публікувались в таких журналах:

Основні публікації школи:

Монографії

Шут М. И. Теплоперенос и релаксационные процессы в полимерах и композициях на их основе: [учеб. пособие] / М.И.Шут ; Киевский государственній педагогический институт им. А. М. Горького. – К. : Изд-во КГПИ, 1988. – 126 с.

Наукові статті

 1. Шут Н. И. Термомеханические свойства алмозонаполненных композитов, сформированных в постоянном магнитном поле / Н. И. Шут, П. М. Малежик // Механика композиционных материалов и конструкций: Всероссийский научный журнал. – 2011. – Т. 17, № 2, апрель-июнь. – С. 196-202.
 2. Визначення комплексу релаксаційних характеристик матрично-дисперсної системи пентапласт – AgI / М.І.Шут, М.О.Рокицький, А.М.Шут, Г.В.Рокицька // Матеріали IVміжнародної науково-практичної конференції “Структурна релаксація у твердих тілах”, Вінниця, 29-31 травня, 2012р. – Вінниця: Тов. “Планер”, 2012. – С.85-87.
 3. Вплив магнітного поля на оптико-механічні властивості епоксидно-амінних полімерів / М.І.Шут, П.М.Малежик, Т.Г.Січкар, М.О.Рокицький // Полімерний журнал. – 2012. – Т.34, № 2. – С.161-167.
 4. Дослідження довгоплинних фізичних процесів з використанням АЦП. Спеціальний фізичний практикум / М.І.Шут, І.Т.Горбачук, В.В.Левандовський, Т.Г.Січкар, Л. К. Янчевсь-кий. – К. : Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – Ч. 4 : Навчально-методичний посібник. – 121 с.
 5. Шут М. І. Дослідження кінетики тверднення епоксидних полімерів в магнітному полі / М.І. Шут, П.М.Малежик, Т.Г.Січкар //Фізика і хімія твердого тіла. – 2012. – Т.13, № 1. – С.234-237.
 6. Shut N. I. Thermomechanicalpropertiesdiamond-filledcompositesformedinaconstantmagneticfiel / N. I. Shut, P.// Composites Mechanics, Computations, Applications, An International Journal 2(3) 1-7(2012).
 7. Шут М.І. Особливості процесу склування полімерного композиційного матеріалу пентапласт – AgI /Г.В. Рокицька, М.І. Шут, М.О. Рокицький, Т.Г. Січкар, Ю.О. Борбіч/ Дисперсные системы: материалы XXVI международной научной конференции, 22-26 сентября 2014 р. – Одеса: «Одесский национальный університет шимени И.И. Мечникова». – С. 152-154
 8. Рокицька Г.В., Рокицький М.О., Шут А.М., Шут М.І. Вплив наповнювачів різної природи на теплофізичні властивості полімерних композиційних матеріалів // Тезисы докладов ХХVІІ Международной научной конференции “Дисперсные системы”. - Одесса: Астропринт. – 2016. – С.174-175.
 9. Шут М.І., Рокицька Г.В., Рокицький М.О., Шут А.М. Особливості теплового розширення системи пентапласт – AgI // Фізика аеродисперсних систем. – 2016. – № 53. – С. 36-45.
 10. Рокицька Г.В., Рокицький М.О., Шевченко А.Д., Шут М.І. Магнітні властивості полімерних композиційних матеріалів системи пентапласт – AgI // Матеріали науково-технічної конференції “Фізика, електроніка, електротехніка” (17 – 21 квітня 2017 р., м. Суми). – 2017. - С. 41.
 11. Шут М.І., Рокицький М.О., Махно С.М., Мазуренко Р.В., Шут А.М., Рокицька Г.В., Тульженкова О.С. Пористість та електрофізичні властивості полімерних нанокомпозитів системи ПХТФЕ – SnO2 // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 1. Фізико-математичні науки, Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова. – 2015. – № 17 (у друці).
 12. Шут М.І., Рокицька Г.В., Розанович В.Ю., Челнокова С.М., Рокицький М.О. Аналіз релаксаційних характеристик системи пентапласт – AgI // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції “Сучасні проблеми фізико-математичної освіти і науки” (25 – 26 травня 2017 р., м. Київ). – 2017 (у друці).
 13. Шут М.І., Рокицький М.О., Тульженкова О.С., Шут А.М. Фізико-механічні властивості полімерних нанокомпозитів системи ПХТФЕ - SnO2 // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції “Сучасні проблеми фізико-математичної освіти і науки” (25 – 26 травня 2017 р., м. Київ). – 2017.
 14. Rokytska H.V., Shut M.I., Rokytskyi M.O. Evaluation of mutual stress compression of components of polymer composite materials with disperse fillers with phase transitions // Abstracts of the IX International Conference of young scientists «Welding and Related Technologies» (23 – 26 May 2017, Kyiv). – 2017.
 15. Рокицкая Г.В., Шут Н.И., Рокицкий М.А. Определение параметров фазовых нестабильностей системы пентапласт – AgI // Вестник белорусского государственного университета. – 2017.

7. Впровадження результатів наукової діяльності в навчальний процес, наукова студентська робота.

На основі наукових результатів, отриманих в рамках досліджень школи, захищено десятки кваліфікаційних, магістерських та курсових робіт.

Дочірні категорії

   

Розклад  

   

Авторизація  

   

Вакансії в закладах освіти