У зв’язку зі змінами в організаційній структурі університету та
відповідно до рішення Вченої ради університету від 03 вересня 2021 року
(протокол №1) оновлення відомостей на сайті не здійснюється!
Переглянути відомості про оновлені структурні підрозділи можна за посиланням:

fmif.npu.edu.ua

   

Збірник матеріалів Міжнародної конференції "АПТМНМ"

Акири Ион. Стратегические основы развития математического образования в Республике Молдова

Аннотация. Изложены этапы модернизации математического образования в Республике Молдова. Рассмотрены вопросы стратегии развития математического образования в контексте формирования компетенций.
Ключевые слова: куррикулум, стратегия, математическое образование, кодекс, компетенция, стандарты, учебники, оценивание, Республика Молдова.

Akiri Ion. Strategic basis for the development of mathematics education in the Republic of Moldova

Abstract. The stages of the modernization of mathematics education in the Republic of Moldova. The problems of the development strategy of mathematics education in the context of the formation of competencies.
Key words: curriculum, strategy, mathematics education, competencies, standards, manuals, evaluation, the Republic of Moldova.

>

Швець В. О.,
кандидат педагогічних наук, професор,
завідувач кафедри математики і теорії та
методики навчання математики
НПУ імені М. П. Драгоманова

ШЛЯХ ДОВЖИНОЮ В 70 РОКІВ

>

   

Розклад  

   

Авторизація  

   

Вакансії в закладах освіти