У зв’язку зі змінами в організаційній структурі університету та
відповідно до рішення Вченої ради університету від 03 вересня 2021 року
(протокол №1) оновлення відомостей на сайті не здійснюється!
Переглянути відомості про оновлені структурні підрозділи можна за посиланням:

fmif.npu.edu.ua

   

Участь у наукових проектах

Фізико-математичний факультет активно розвиває наукове партнерство, бере участь у наукових проектах та виконує наукову тематику, що фінансується за рахунок держбюджету України, на замовлення підприємств і організацій України, а також на замовлення компаній інших країн.

Діючі наукові проекти:

1.Project“Structure and evolution of complex systems with applications in physics and life sciences”(«Структура та еволюція складних систем із застосуваннями у фізиці й науках про життя»), Call identifier FP7-People-2013-IRSES,Project reference: 612669.

 • Термін виконання: 01.01.2015-31.12.2017
 • Координатор−UNIWERSYTET MARII CURIE-SKLODOWSKIEJ, Учасники − UNIVERSITETET I BERGEN (Norway), UNIVERSITAET BIELEFELD(Germany),HELSINGIN YLIOPISTO (Finland), ORTBRAUDE COLLEGE (Israel);
 • Учасники від НПУ імені М.П.Драгоманова:Працьовитий М.В., Торбін Г.М., Гончаренко Я.В., Нікіфоров Р.О., Кондратьєв Ю.Г.

2. Дослідження еволюційних детермінованих та стохастичних систем складної тополого-метричної структури. Фрактальні властивості, керованість 

 • Термін виконання: 01.01.2015 по 31.12.2017
 • Установи учасники: НПУ імені М.П. Драгоманова, КНУ імені Тараса Шевченка
 • Учасники від НПУ імені М.П.Драгоманова: Працьовитий М.В. (керівник теми), Гончаренко Я.В.

3. Моделювання та фрактальний аналіз динамічних систем з локально складними відображеннями (Держбюджетна тема №10/16-18)

 • Термін виконання: 01.01.2016 по 31.12.2018
 • Установи учасники: НПУ імені М.П. Драгоманова, Інститут математики НАНУ
 • Учасники від НПУ імені М.П.Драгоманова: Турбін А.Ф., Працьовитий М.В., Біленко В.І., Гончаренко Я.В., Маслова Ю.П.,Лисенко І.М.,Божонок К.В., Дивляш Н.В.,Калашніков А.В.

4. Фрактальний аналіз сингулярних та ніде не монотонних функцій

 • Установи учасники: Інститут математики НАНУ
 • Учасники від НПУ імені М.П.Драгоманова: Працьовитий М.В. (керівник теми).

5.  Статистичні динаміки, узагальнені рівняння Фоккера–Планка та їх застосування в теорії складних систем

Завершені наукові проекти:

Німецько-українські проекти DFG

 • Сингулярні розподіли ймовірностей та перетворення, що зберігають фрактальну розмірність
 • Структура спектральних мір та сингулярно неперервні спектри операторів Шредінгерівського типу
 • Фрактальні властивості сингулярних розподілів ймовірностей та їх застосування
 • Багаторівневий фрактальний аналіз сингулярних ймовірнісних мір і його застосування

Fine fractal properties of singular probability measures generated by infinite IFS and their applications

Загальноєвропейський (Бонн – Берлін – Рим – Трієст – Київ – Москва - Санкт-Петербург) проект INTAS

Держбюджетні теми:

 • Двійкове кодування дійсних чисел і фрактали (2010-12);
 • Система кодування дійсних чисел з нескінченним алфавітом і фрактали (2013-2015 рр.)
 • Багаторівневий аналіз сингулярних ймовірнісних мір та його застосування
 • Стохастичні еволюції у нескінченновимірних системах із складною локальною будовою та їх мультифрактальні властивості
 • Методична система реалізації прикладної спрямованості шкільного курсу математики (2010-2011)
 • Технології впровадження прикладної спрямованості навчання математики в профільній школі в умовах комп’ютерно-орієнтованих систем навчання (2013-2014)
 • Фізичні процеси в полімерних нануструктурованих композитах з фазовими нестабільностями на основі вуглецевих нанотрубок та йодиду срібла 
 • Полімер-оксидні нанокомпозити з поліпшеними фізико-механічними, електрофізичними та тепловими властивостями
 • Новітні нанокарбон- полімер композити з екрануючими та тепловими властивостями
 • Нанокомпозити на основі пентапласту з керованими фізико-механічними та тепловими властивостями
 • «Розробка і впровадження навчально-наукового комп’ютеризо–ваного комплексу лабораторних робіт саморозвитку особистості при підготовці вчителя фізики» - проект №22/11-12

 Проект 4908 „Новітні нанокарбон-полімер композити з екрануючими та тепловими властивостями”

№ 17.06/15 «Каучуки синтетичні. Теплопровідність, теплоємність в діапазоні температур 120…370 К»

Госпдоговірна тема "Смоли епоксидні. Теплопровідність, теплоємність в широкому діапазоні температур"

 

Покафедральна інформація про участь у конкурсах наукових проектів (грантів) за період з 2011 по 2016 роки

 

   

Розклад  

   

Авторизація  

   

Вакансії в закладах освіти