У зв’язку зі змінами в організаційній структурі університету та
відповідно до рішення Вченої ради університету від 03 вересня 2021 року
(протокол №1) оновлення відомостей на сайті не здійснюється!
Переглянути відомості про оновлені структурні підрозділи можна за посиланням:

fmif.npu.edu.ua

   

Бугайов Олександр Іванович, випускник 1956 року

Завідувач кафедри методики фізики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Народився 5 грудня 1923 року в селі Жданівка Хмельницького району на Вінничині. Середню школу закінчив на «відмінно» в 1941 році  і одразу ж після випускного вечора став на захист Батьківщини від фашистських загарбників, пройшовши фронтовими дорогами від Воронежа і Сталінграда до Будапешта і Праги. Нагороджений п’ятьма бойовими орденами та шістьма медалями. 

Захистив кандидатську дисертацію з проблем взаємоз’язку навчання фізики і виробничого навчання (1963) та докторську дисертацію “Тенденции развития обучения физики в современной общеобразовательной школе”, доктор педагогічних наук (1984), професор.

 З відзнакою закінчив Київський педагогічний інститут у 1956 році. З 1966 по 1973 рік завідувач кафедри методики фізики інституту, з 1973 по 2005 рік, очолював сектор методики навчання фізики та керував лабораторією навчання математики і фізики в Інституті педагогіки АПН України. 

За успішну педагогічну діяльність Олександру Івановичу присвоєне почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (1991). Нагороджений медалями ветерана праці (1976), А.С.Макаренка (1982), Ушинського (2007), знаками “Відмінник народної освіти” УРСР (1971) та СРСР (1983), багатьма відзнаками Міністерства освіти України.

Професор Бугайов О.І. започаткував оригінальний курс методики  навчання фізики, брав участь у розробці системи методичної підготовки майбутніх учителів, розробці основного курсу, спецкурсів та спецсемінарів, готував і проводив навчальні телепередачі з фізики. За його ініціативою при кафедрі методики фізики у 1968 році був заснований постійно діючий Всеукраїнський науково-методичний семінар «Актуальні питання методики навчання фізики і астрономії у вищій та середній школі», який на сьогодні є неформальним центром методичної думки з фізики не тільки в Україні, а й поза її межами.

Багато років Бугайов О.І. був відповідальним редактором науково-методичних збірників «Методика викладання фізики» та «Методика викладання математики і фізики», збірників з досвіду навчання фізики. Олександр Іванович був членом редколегії і автором науково-методичного журналу «Фізика та астрономія в школі».

Понад тридцять років Бугайов О.І. брав участь у розробці та вдосконаленні навчальних програм з фізики та астрономії, стандартів фізичної освіти. У 1991-1994 роках та 2001-2003 роках ним розроблені концепції фізичної освіти у середній загальноосвітній школі, особливостями яких є покладання в основу навчання фізики ідей диференціації та гуманітаризації навчання фізики.

Створена Олександром Івановичем наукова школа з методики навчання фізики відома далеко за межами України, вона дала путівку у педагогічну науку багатьом дослідникам: 41 його учень став кандидатом педагогічних наук, 6 – докторами наук. Багато років він брав участь у роботі спеціалізованих вчених рад по присудженню наукових ступенів кандидата та доктора педагогічних наук.

Помер Бугайов О.І. 17 квітня 2009 року. Похований на кладовищі «Північне» що біля Києва.

   

Розклад  

   

Авторизація  

   

Вакансії в закладах освіти