Новини

 

Щорічно в Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова встановлюються стипендії Міжнародного благодійного фонду імені М.Драгоманова в 7 номінаціях.

Цього року претендентоммісце) на стипендію вищезгаданого Фонду у номінації "За наукові досягнення" стала студентка Фізико-математичного інституту

Скрипник Софія Вікторівна,   

магістрантка  (напрям підготовки «Математика»)

 

Наукові інтереси:  теорія гіперкомплексних чисел, алгебра бінарних чисел, тополого-метрична, ймовірнісна та фрактальна теорія Q2 зображення дійсних чисел, перетворення та ряди Уолша.

Наукові здобутки:  

1. Скрипник С.В. Елементарні функції бінарної змінної // Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології навчання математики, фізики, інформатики у середніх та вищих навчальних закладах: зб. друк. праць за матеріалами Всеукр. наук.-метод. конф. молодих науковців,17-18 лют. 2011р., Кривий Ріг - С. 199-202.

2. Скрипник С.В. Елементарні функції бінарної змінної // Матеріали міжвузівської наук.-практ. конф. «Наукова діяльність студентів як шлях формування їх професійних компетентностей» (НПК-2010), м.Суми, 9 грудня 2010 р. – 2010, С. 118-119.

3. Скрипник С.В. Основи аналізу функцій бінарної змінної // Актуальні проблеми математики, фізики і технологічної освіти: Збірник наукових праць. – Випуск 8. – Вінниця, 2011. – С. 121 – 126 .

4. Скрипник С.В. Задача про чудові точки трикутника // Методичний пошук. Задача однаспособи розв’язання різні: Студентський науково-методичний збірник. Випуск 1. – Вінниця: СамІздат, 2011. – С. 146 – 150.

5. Скрипник С.В. Індивідуалізація навчальної діяльності учнів з урахуванням особливостей їх темпераменту // Педагогічний пошук: Збірник студентських наукових робіт. Випуск 2. – Вінниця: ВДПУ імені М.Коцюбинського, 2011. – С.88 – 92.

Участь в олімпіадах та конкурсах:

-срібна медаль на Міжнародній інтернет-олімпіаді з математики серед студентів, 2009 р.(Ariel, Israel)

-диплом переможця (ІІ ступеня) на ІІ етапі Всеукраїнській олімпіаді з математики для студентів педагогічних вузів, 2010 р. (м. Київ);

-диплом переможця (ІІ ступеня) на ІІ етапі Всеукраїнській олімпіаді з математики для студентів педагогічних вузів, 2011 р. (м. Вінниця).

Шедеври дизайнерського мистецтва, в основу яких покладено діаграми Г.Ф. Вороного

Свої наукові відкриття Георгій Вороний зробив понад сто років тому. Проте, з часом – вже у 70-х рр. ХХ ст., – виявилося, що результати Вороного, абстрактні за своєю суттю, дають математичний апарат для багатьох практичних застосувань у різноманітних сучасних галузях знань, від комп’ютерної графіки, проблем розпізнавання образів, створення штучного інтелекту до молекулярної біології, астрофізики тощо. Діаграми Вороного стали навіть об’єктом абстрактного технологічного мистецтва: в Кореї та Канаді були організовані виставки діаграм Вороного в художніх салонах. А ось тепер їх стали застосовувати і в дизайнерських проектах. Виявляється, використання діаграм Вороного дає можливість побудувати пружну стійку структуру при мінімальному використанні матеріалу!

 

В селі Журавка Варвинського району Чернігівської області, де народився і похований Георгій Феодосійович Вороний (28.04.1868-20.11.1908),  23 червня 2010 року створено  Благодійний фонд імені Георгія Вороного з метою відкриття в селі музейного комплексу, присвяченого Георгію Вороному, його родинному оточенню, а також ряду інших заходів,  спрямованих на популяризацію імені та наукових досягнень Георгія  Вороного серед педагогів, молоді,  батьків,  громадськості України. Одним із таких заходів було відзначення 143-ї річниці з дня народження Георгія Вороного 28 квітня ц.р. в селі Журавка, короткий фоторепортаж з якого наведено нижче.

 

25 травня 2011 року відбулось засідання Вченої ради Фізико-математичного інституту.

 

 

20 квітня 2011 року відбувся конкурс "Ерудит фізмату-2011".
Його завдання та відповіді на них знаходяться тут.
 
Підсумки конкурсу 
І місце - Олімпієва Юлія, 21 меі, 31 бал.
ІІ місце - Антошків Марія, 11 меі, 29 балів.
ІІІ місце - Муравицька Світлана, 12 фіа і Зленко Владислав, 21 фіа - по 28 балів.
 
Найактивніші групи - 12 фіа та 11 мфі - по 6 учасників.
   

Розклад  

Електронний розклад (осінь 2021)    
   

Авторизація  

   

Вакансії в закладах освіти