доцент кафедри вищої математики

Науковий ступінь: Кандидат фізико-математичних наук (1997), дисертація на тему «Ряди Пуанкаре незвідних зображень алгебжри Лі sl(2,C)» зі спеціальності 01.01.03 – математична фізика

Вчене звання: доцент

Дата і місце народження:  18 серпня 1965 р.

Вища освіта: Київський державний педагогічний інститут імені О.М.Горького (1986), кваліфікація: вчитель математики

Працює в НПУ імені М.П.Драгоманова: з 1991 р.

1991-1994 рр. – асистент кафедри вищої математики;

1994-2003 рр. – старший викладач кафедри вищої математики;

з 2003  – доцент кафедри вищої математики;

Основні навчальні дисципліни, які викладає: Основи геометрії; Проективна геометрія і методи зображення; диференціальна геометрія і топологія.

   

Розклад  

Електронний розклад (осінь 2021)    
   

Авторизація  

   

Вакансії в закладах освіти