Збірник містить результати сучасних теоретичних та експериментальних досліджень в галузі фізики та математики.

Для фахівців в галузях теплофізики та молекулярної фізики, фізики напівпровідників, твердого тіла, оптики, математичного аналізу, диференціальних рівнянь, алгебри, теорії чисел, теорії ймовірностей, геометрії, фрактального аналізу та фрактальної геометрії, всіх, хто цікавиться проблемами і результатами сучасних фізичних та математичних досліджень.

Збірник внесений в перелік наукових фахових видань України з фізики та математики, в яких можуть публікуватись результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

З 1999 року збірник видавався під назвою «Наукові записки НПУ імені М.П.Драгоманова. Фізико-математичні науки». Вийшло в світ чотири номери.

З 2004 року він виходить під новою назвою - «Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 1. Фізико-математичні науки».

Редакційна колегія запрошує до співпраці аспірантів та викладачів вузів, всіх науковців, що займаються проблемами, актуальними для сучасних математики та фізики, і здобули вагомі наукові результати.

При підготовці рукопису необхідно дотримуватися таких вимог:

стаття має містити:

  • постановку проблеми, її актуальність, зв'язок з існуючими напрямками наукових досліджень, практичне та теоретичне значення;
  • огляд результатів і публікацій з тематики дослідження;
  • цілі і завдання статті;
  • виклад основного матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням нових фактів та посиланнями на раніше відомі результати;
  • висновки, перспективи та проблеми подальшого дослідження.

Редакційна колегія організовує рецензування і здійснює відбір статей.

Статті в електронному вигляді можна надсилати на адресу This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Вимоги до оформлення статей

Зразок TEX-файлу
 

Архів номерів

Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 1. Фізико-математичні науки

2006, випуск 7

2008, випуск 9

2009, випуск 10

2010, випуск 11

2011, випуск 12

2012, випуск 13(1), випуск 13(2)

2013, випуск 14

2013, випуск 15

2014, випуск 16 (1), випуск 16 (2)

   

Розклад  

Електронний розклад (осінь 2021)    
   

Авторизація  

   

Вакансії в закладах освіти