У зв’язку зі змінами в організаційній структурі університету та
відповідно до рішення Вченої ради університету від 03 вересня 2021 року
(протокол №1) оновлення відомостей на сайті не здійснюється!
Переглянути відомості про оновлені структурні підрозділи можна за посиланням:

fmif.npu.edu.ua

   

Вересень і жовтень 2020 р. став досить плідним на здобутки для викладачів, співробітників та випускників нашого факультету. 

15 вересня 2020 р. у Спецраді Д 26.206.01 Інституту математики НАН України відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Маркітан Віти Петрівни, випускниці факультету. Назва дисертації: «Стохастичні та двічі стохастичні матриці в задачах фрактального аналізу функцій" (01.01.01 – математичний аналіз). Науковий керівник - Працьовитий Микола Вікторович, доктор фізико-математичних наук, професор, декан фізико-математичного факультету НПУ імені М.П.Драгоманова.

22 вересня 2020 р. у Спецраді Д 26.206.03 Інституту математики НАН України відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Маслової Юлії Петрівни, випускниці аспірантури НПУ імені М.П.Драгоманова 2014 р. Назва дисертації: «Тополого-метрична та фрактальна теорія двоосновного G_2-зображення чисел і її застосування". (01.01.06 – алгебра і теорія чисел). Науковий керівник - Працьовитий Микола Вікторович, доктор фізико-математичних наук, професор, декан фізико-математичного факультету НПУ імені М.П.Драгоманова.

 30 вересня 2020 р. у Спецраді Д 26.199.01 Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук Шпортька Костянтина Валентиновича,  старшого наукового співробітника відділу фізики і технології напівпровідникових структур та сенсорних систем, Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, випускника факультету 2001 р.. Назва дисертації: «Фазозмінні халькогенідні сполуки та дифосфіди: вплив структури та складу на оптичні властивості в ІЧ діапазоні». (01.04.07 – фізика твердого тіла). Науковий консультант - Венгер Євген Федорович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу фізики і технології напівпровідникових структур та сенсорних систем Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України.

15 жовтня 2020 р. у Спецраді Д 26.053.06 у НПУ імені М.П.Драгоманова відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Волинець Тетяни Василівни, старшого викладача кафедри теорії та методики навчання фізики і астрономії, Назва дисертації: «Методика реалізації принципу наступності у навчанні природознавства і фізики в основній школі». (13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика)). Науковий керівник – Сиротюк Володимир Дмитрович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії та методики навчання фізики і астрономії.

21 жовтня 2020 р. у Спецраді Д 26.053.06 у НПУ імені М.П.Драгоманова відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Петруньок Тетяни Броніславівни, асистента кафедри фізики Київського національного університету будівництва і архітектури, випускниці аспірантури НПУ імені М.П.Драгоманова. Назва дисертації: «Навчання фізики майбутніх фахівців будівництва та цивільної інженерії на основі компетентнісної освітньої моделі» (13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика)). Науковий керівник – Благодаренко Людмила Юріївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри загальної та прикладної фізики.

Вітаємо із успішними захистами і бажаємо подальших здобутків дисертантам та науковими керівникам! 

   

Розклад  

   

Авторизація  

   

Вакансії в закладах освіти