У зв’язку зі змінами в організаційній структурі університету та
відповідно до рішення Вченої ради університету від 03 вересня 2021 року
(протокол №1) оновлення відомостей на сайті не здійснюється!
Переглянути відомості про оновлені структурні підрозділи можна за посиланням:

fmif.npu.edu.ua

   

 

 

Зміст

Андрущенко В. П. Привітання учасників конференції

Працьовитий М. В. Привітання колег і учасників конференції

Швець В. О. Шлях довжиною в 70 років

Секція І. Методологічні аспекти розбудови сучасної шкільної математичної освіти

Акири Ион. Стратегические основы развития математического образования в Республике Молдова

Бевз В. Г. Нова доба підручників математики

Бурда М. І. Компетентнісна орієнтація змісту шкільних підручників з математики

Васильєва Д. В. Навчання математики в новій українській школі в контексті STEM-освіти

Забранський В. Я., Федосєєв С. Е. Особливості поточного оцінювання навчальних досягнень учнів з математики в умовах інтерактивного навчання

Ленчук І. Г. Природа перетворень фігур на площині

Мовчан С. М. Реалізація внутрішньопредметних зв’язків у процесі проектного навчання алгебри учнів основної школи ………………………………………………………………..
Науменко А. А. Іноваційні форми позакласної роботи з математики в школі

Новікова А. О. Система задач як засіб реалізації прикладної спрямованості курсу алгебри основної школи

Хара О. М. Особливості вивчення поняття функції (на прикладі норвезьких підручників з математики для середньої школи)

 

 

 

 

 

Тези доповідей (повна версія)

   

Розклад  

   

Авторизація  

   

Вакансії в закладах освіти