У зв’язку зі змінами в організаційній структурі університету та
відповідно до рішення Вченої ради університету від 03 вересня 2021 року
(протокол №1) оновлення відомостей на сайті не здійснюється!
Переглянути відомості про оновлені структурні підрозділи можна за посиланням:

fmif.npu.edu.ua

   

 

Співорганізаторами виступили Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (м. Київ), Інститут педагогіки НАПН України (м. Київ), Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця), Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області (м. Чернівці), Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького (м. Черкаси), Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського (м. Одеса), Білоруський державний університет (м. Мінськ), Білоруський державний педагогічний університет імені Максима Танка (м. Мінськ), Шуменський університет імені Єпископа Костянтина Преславського (м. Шумен, Болгарія), University of Silesia in Katowice (Польща), Oslo and Akershus University College of Applied Sciences (Норвегія), Інститут педагогічних наук (м. Кишинів, Республіка Молдова), Ризький технічний університет (Латвія).

У роботі конференції брало участь понад 150 осіб, які представляли Міністерство освіти і науки України, НАПН України, вищі та середні навчальні заклади, наукові установи та засоби масової інформації: видавництво «Шкільний світ», «Педпреса».

Робота конференції проходила в форматі пленарного засідання, шести секційних засідань, круглого столу.

Головна мета конференції:

-          залучити провідних науковців в галузі теорії та методики навчання математики не тільки з України, а й з близького зарубіжжя, вчителів, аспірантів до обговорення актуальних проблем розбудови математичної освіти в Україні;

-          визначити, обговорити методологічні, методичні та практичні основи навчання математики в середній та вищій школах;

-          обмінятися напрацьованим практичним досвідом, проаналізувати його та використати в подальшій роботі під час створення стандартів математичної освіти, програм з математики нового покоління, нових технологій навчання математики, альтернативних підручників з математики тощо;

-          розширити наукові зв’язки між вченими НПУ імені М.П. Драгоманова і вченими з різних регіонів України та інших країн з метою інтегрування зусиль у розв’язанні актуальних проблем розбудови сучасної математичної освіти молодого покоління.

Заслухавши та обговоривши виступи доповідачів учасники конференції відзначили в зв’язку з переходом середньої школи на 12 річний термін навчання, актуальність таких проблем:

- розробка нового стандарту математичної освіти для середніх навчальних закладів, нових програм з математики для основної і старшої школи;

- розробка теоретичних і практичних основ створення підручників нового покоління з математики для основноїта старшої профільної школи;

- підвищення якості математичної освіти учнівської молоді;

- створення і використання нових інформаційних технологій у навчанні математики в середній і вищій школах;

- посилення виховних і розвивальних можливостей математики та їх реалізацію в навчальному процесі;

- розробка теоретико-практичних засад підготовки вчителів математики на різних ступенях навчання.

Разом з тим були висловлені пропозиції і критичні зауваження щодо сучасного стану розбудови математичної освіти в Україні, який непокоїть суспільство:

 1. Припинити практику постійного зменшення годин на викладання математичних дисциплін у вищих технічних навчальних закладах, вилучення окремих навчальних предметів (наприклад, «Теорія ймовірностей і математична статистика»). Це може мати руйнівні наслідки у підготовці сучасного інженера, технолога та інші.
 2. У процесі доопрацювання сучасних стандартів і програм з математики (особливо для старшої школи) зберегти фундаментальне значення математичної освіти. Програму ЗНО узгоджувати з програмами з математики, узгодити в програмі міжпредметні зв’язки математики з суміжними дисциплінами.
 3. Посилити в змісті математичної освіти, в засобах навчання (підручниках, навчальних посібниках тощо) прикладну спрямованість шкільного курсу математики, як основи для формування ключових компетентностей. Використати зарубіжний досвід, де це зроблено краще, ніж в Україні.
 4. Зважено підходити до змін у змісті шкільного курсу математики та до вилучення окремих тем (наприклад, «Розв’язання трикутників», «Наближені обчислення» тощо) чи окремих теорем (наприклад, теореми синусів і косинусів, тощо). Це не покращує математичну освіту учнів, а, навпаки, її вихолощує.
 5. Збільшити кількість годин на вивчення математики:

– в основній школі 5 год. на тиждень;

– в старшій: на базовому рівні – 4 год. на тиждень, на профільному рівні – 9 год. на тиждень.

 1. Узгодити зміст шкільної математичної освіти відповідно до початкової, основної та старшої шкіл, витримувати принцип концентризму, наступності у навчанні.

Учасники конференції виявили також стурбованість:

- зниженням якості математичної підготовки школярів і студентів;

- недостатнім методичним забезпеченням навчання математики в середній і вищій школах.

На основі обговорень виступів, пропозицій та критичних зауважень було прийнято таку ухвалу:

 1. У наукових дослідженнях посилити увагу питанням розробки нових стандартів освіти (освітня галузь „Математика”, галузеві стандарти математичної освіти), враховувати новостворені нормативні документи в дисертаційних, магістерських дослідженнях.
 2. Включати в теми дисертаційних досліджень питання розробки нових засобів навчання математики (підручників, дидактичних засобів, нових технологій тощо).
 3. Обмінюватися тематикою наукових досліджень (аспірантів, магістрів), періодично оприлюднювати їх на всеукраїнських та міжнародних конференціях.
 4. Проводити в Україні щороку на базі провідних університетів одну Всеукраїнську і одну Міжнародну конференції, спів організаторами яких можуть виступати і інші установи (за згодою).
 5. Посилити вимоги до оформлення і публікації тез конференцій, дозволити виступати на секційних засіданнях магістрантам лише з дозволу наукового керівника.
 6. Кращі доповіді на конференції рекомендувати до друку у фахових виданнях.

Учасники конференції висловлюють подяку організаторам конференції «Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики» – Національному педагогічному університету імені М. П. Драгоманова, Вінницькому державному педагогічному університету імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця), Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області (м. Чернівці), Черкаському національному університету імені Богдана Хмельницького (м. Черкаси), Південноукраїнському національному педагогічному університету імені К. Д. Ушинського (м. Одеса), Білоруському державному педагогічному університету імені Максима Танка (м. Мінськ), Шуменському університету імені Єпископа Костянтина Преславського (м. Шумен, Болгарія), Oslo and Akershus University College of Applied Sciences (Норвегія), Інституту педагогічних наук (м. Кишинів Республіка Молдова) представники яких забезпечили успішне проведення конференції.

Прийнято 13.05.2017 р. на заключному

засіданні учасників конференції

ШЛЯХ ДОВЖИНОЮ В 70 РОКІВ (стаття)

 

Більше фото з конференції: http://fmi.npu.edu.ua/ua/component/phocagallery/category/76-mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferentsiia-aktualni-problemy-teoriyi-i-metodyky-navchannya-matematyky-2017

 Тези доповідей

 

 

 

 

   

Розклад  

   

Авторизація  

   

Вакансії в закладах освіти