У зв’язку зі змінами в організаційній структурі університету та
відповідно до рішення Вченої ради університету від 03 вересня 2021 року
(протокол №1) оновлення відомостей на сайті не здійснюється!
Переглянути відомості про оновлені структурні підрозділи можна за посиланням:

fmif.npu.edu.ua

   

ПРОТОКОЛ № 3 засідання стипендіальної комісії Фізико-математичного факультету НПУ імені М.П. Драгоманова

СЛУХАЛИ:

1. Про об’єднання груп 2М, 2МСО, 2МСОА для розрахунку ліміту стипендіатів. На 2-му курсі за спеціальністю 111 «Математика» навчається 18 студентів за рахунок державного бюджету; за спеціальністю 014 Середня освіта (Математика), за освітньою програмою «Середня освіта (Математика)» – 19 студентів; за освітньою програмою «Середня освіта (Математика) та англійська мова» – 2 студенти. У ІІ семестрі 2019/2020 н.р. студенти цих груп складали семестровий контроль з таких дисциплін:

1. Українська мова (за проф.спрямуванням) – 3 кредити ECTS;

2. Українська культура – 3 кредити ECTS;

3. Іноземна мова – 2 кредити ECTS;

4. Лінійна алгебра – 4 кредити ECTS;

5. Аналітична геометрія – 5 кредитів ECTS;

6. Математичний аналіз – 6 кредити ECTS;

7. Вступ до спеціальності «Математика» - 4,5 кредити ECTS.

Тому згідно з Положенням про стипендіальне забезпечення є доцільним спільно розрахувати ліміт стипендіатів для студентів ІІ курсу вище зазначених спеціальностей.

2. Про призначення академічної стипендії студентам Фізико-математичного факультету на підставі сформованих рейтингів за результатами літньої заліково-екзаменаційної сесії 2019-2020 н.р.

Завантажити ПРОТОКОЛ 3

 

ПРОТОКОЛ № 4 засідання стипендіальної комісії Фізико-математичного факультету НПУ імені М.П. Драгоманова

СЛУХАЛИ:

Про призначення соціальних стипендій студентам Фізико-математичного факультету на І семестр 2020-2021 н.р.

Завантажити ПРОТОКОЛ 4

   

Розклад  

   

Авторизація  

   

Вакансії в закладах освіти