Навчальний процес

Дистанційні курси фізико-математичного факультету

Кафедра вищої математики

Навчальна дисципліна Курс, групи

Викладач

Посилання

Аналітична геометрія

1М, 1МСО

проф.Працьовитий М.В.

http://www.moodle.npu.edu.ua/course/view.php?id=1278

Лініійна алгебра

1М, 1МСО

доц.Требенко Д.Я.

http://www.moodle.npu.edu.ua/course/view.php?id=869

Проективна геометрія та

методи зображень

2М, 2МСО доц. Панченко Л.Л. http://www.moodle.npu.edu.ua/course/view.php?id=1302
Алгебра і терія чисел доц. Требенко О.О. http://www.moodle.npu.edu.ua/course/view.php?id=101
Алгебра і теорія чисел 2МСО доц.Верпатова Н.Ю. http://www.moodle.npu.edu.ua/course/view.php?id=1291

Аналітична геометрія

та лінійна алгебра

1ФА, 1ФСО доц.Школьний О.В. http://www.moodle.npu.edu.ua/course/view.php?id=1306
Методи обчислень

41,42МФІ,

41,42МЕІ

доц.Божонок К.В. http://www.moodle.npu.edu.ua/course/view.php?id=1289
Методи обчислень 31ФМІ доц.Божонок К.В. http://www.moodle.npu.edu.ua/course/view.php?id=1318

Основні структури

сучасної математики

1МФМпп доц.Божонок К.В. http://www.moodle.npu.edu.ua/course/view.php?id=1317

Математична логіка і

теорія алгоритмів

М,МСО доц.Требенко О.О.

http://www.moodle.npu.edu.ua/course/view.php?id=586

 

 

  Кафедра математичного аналізу та диференціальних рівнянь

Навчальна дисципліна Курс, групи

Викладач

Посилання

Математичний аналіз

доц.Нікіфоров Р.О.

http://www.moodle.npu.edu.ua/course/view.php?id=1288

Математичний аналіз

1МСО

доц.Деканов С.Я.

http://www.moodle.npu.edu.ua/course/view.php?id=1293
Математичний аналіз доц. Білоцький М.М. http://www.moodle.npu.edu.ua/course/view.php?id=1295
Математичний аналіз 2МСО доц.Деканов С.Я. http://www.moodle.npu.edu.ua/course/view.php?id=1305

 Кафедра загальної та прикладної фізики

Навчальна дисципліна Курс, групи

Викладач

Посилання

Загальна фізика

2 ММФ

2 МСОФ

1 ФА,ФСО

ст.в. Рокицька Г.В.

 

http://www.moodle.npu.edu.ua/course/view.php?id=1290

Курс: Загальна фізика. Механіка, 1 курс, 2 семестр, Фізики (npu.edu.ua)

 

 

 Кафедра математики і теорії та методики навчання математики

Навчальна дисципліна Курс, групи

Викладач

Посилання

Елементарна математика

2МСО

доц.Дремова І.А.

http://www.moodle.npu.edu.ua/course/view.php?id=1303

 

 

 Кафедра методології та методики навчання фізико-математичних дисциплін вищої школи

Навчальна дисципліна Курс, групи

Викладач

Посилання

Вступ до спеціальності "математика"

1М, 1МСО

проф.Працьовитий М.В.,

доц.Лисенко І.М.

http://www.moodle.npu.edu.ua/course/view.php?id=1301

 

 

 

 Інші кафедри Університету

Навчальна дисципліна Курс, групи

Викладач

Посилання

Історія української державності

1М, 1МСО, 1ФА, 1ФСО

доц.Пилипенко Л.В.

http://www.moodle.npu.edu.ua/course/view.php?id=1300

Екологія

1М, 1МСО, 1ФА, 1ФСО

доц.Компанець Е.В.

http://www.moodle.npu.edu.ua/course/view.php?id=1299
Безпека життєдіяльності 1М.1МСО, 1ФА, 1ФСО доц. Федоров Г.В. http://www.moodle.npu.edu.ua/course/view.php?id=1296
Психологія 2М, 2МСО, 2Ф доц. Лупійко Л.В. http://www.moodle.npu.edu.ua/course/view.php?id=1294
Економічна теорія 2МЕ,2МСОЕ доц.Бицюра Ю.В. http://www.moodle.npu.edu.ua/course/view.php?id=1287

Закони України

Про вищу освіту

Про освіту

Указ президента України Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні

Нормативні документи Міністерства освіти і науки України

НАКАЗ Деякі питання поєднання напрямів (спеціальностей) з додатковими спеціальностями і спеціалізаціями, за якими здійснюється підготовка пед.працівників

ЛИСТ Міністерства № 19-616 від 28.11.2014 «Щодо оптимізації мережі вищих навчальних закладів»

НАКАЗ Щодо затвердження Примірного положення про академічну мобільність студентів ВНЗ України

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ

Наказ МОН України Про запровадження укладання тристоронніх угод вищий навчальний заклад-студент-роботодавець

Нормативні документи Кабінету Міністрів України

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 1210-р від 5 грудня 2014 року «Деякі питання організації освітнього процесу у вищих навчальних закладах»

Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у ВНЗ за ОКР бакалавра

Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у ВНЗ за ОКР спеціаліста і магістра

ПОСТАНОВА Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею

Постанова КМУ Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості

Постанова КМУ Про надання одноразової адресної грошової допомоги

нормативні документи НПУ імені М.П. Драгоманова

ПОЛОЖЕННЯ про планування навантаження ПВС НПУ імені М.П. Драгоманова

ПОЛОЖЕННЯ про порядок формування вибіркової частини роб. навч. планів

ПОЛОЖЕННЯ про організацію індивідуального навчання студентів 2015-2016 н.р.

ПОЛОЖЕННЯ про порядок ліквідації академічної заборгованості студентами Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

ПОЛОЖЕННЯ про організацію екстернату в НПУ імені М. П. Драгоманова

Порядок організації і проведення контролю та оцінювання знань студентів Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

ПОЛОЖЕННЯ про Індивідуальний навчальний план студента

ПОЛОЖЕННЯ про академічну мобільність студентів НПУ

Порядок формування, ведення та зберігання особових справ студентів НПУ

Порядок організації профорієнтаційної роботи в НПУ імені М. П. Драгоманова

ПОЛОЖЕННЯ про екзаменаційну комісію Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

ПОЛОЖЕННЯ про організацію фізичного виховання і масового спорту в НПУ імені М.П. Драгоманова

Порядок замовлення, виготовлення, видачі та обліку документів про вищу освіту в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова

ПОЛОЖЕННЯ про визнання іноземних документів про освіту в НПУ імені М. П. Драгоманова

ПОЛОЖЕННЯ про переведення, поновлення і відрахування студентів НПУ імені М. П. Драгоманова

ПОРЯДОК проходження атестації в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова для визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання в системі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території України

ПОРЯДОК обліку медичних довідок, що засвідчують тимчасову непрацездатність студентів (слухачів) Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

ПОЛОЖЕННЯ про стипендіальне забезпечення, виплати матеріальної допомоги та заохочень студентам, аспірантам і докторантам

ПОЛОЖЕННЯ про працевлаштування випускників НПУ імені М.П. Драгоманова

                    Додаток 1. Зразок клопотання

                    Додаток 2. Заява про самостійне працевлаштування

                    Додаток 3. Заява про сприяння

                    Додаток 4. Відомість результатів проведення Ярмарок

                    Додаток 5. Таблиця до звіту для МОН

                    Додаток 6. Інформація про випуск та працевлаштування

                    Додаток 7. Примірний договір

                    Додаток 8. Таблиця МОН виплата підйомних

                    Додаток 9. Заява на грошову допомогу

Анотація

 

 

 

Кафедра вищої математики

Назва дисципліни

Кількість годин

Семестр

Осв.ступінь

Шифр груп

Опис і анотація

Додаткові розділи алгебри

90

3, 4

бакалавр

Опис

Основи теорії Галуа

90

3, 4

бакалавр

Опис

Додаткові розділи геометрії

90

5, 6

бакалавр

Опис

Основи фрактальної геометрії

90

5, 6

бакалавр

Опис

Анотація

Методи обчислень

90

8

бакалавр

Опис

Анотація

Чисельні методи в математиці

90

8

бакалавр

Опис

Анотація

Основи фрактального аналізу

90

8

бакалавр

Опис

Метрична теорія чисел

90

8

бакалавр

Опис

Елементи криптографії

90

8

бакалавр

Опис

Теорія вибору та прийняття рішень

90

8

бакалавр

Опис

Прикладна алгебра

90

8

бакалавр

Опис

Варіаційне числення та методи оптимізації

90

8

бакалавр

Опис

Анотація

Математична логіка

90

7

бакалавр

3МСО

Опис

Теорія алгоритмів

90

7

бакалавр

3МСО

Опис

Методи обчислень

90

8

бакалавр

3МСО

Опис

Анотація

Чисельні методи в математиці

90

8

бакалавр

3МСО

Опис

Анотація

Вибрані питання алгебри та геометрії

90

8

бакалавр

3МСО

Опис

Вибрані питання геометрії

90

8

бакалавр

3МСО

Опис

Анотація

Вибрані питання теорії чисел

90

8

бакалавр

3МСО

Опис

Теорія ймовірностей і мат. статистика

90

4

бакалавр

1ФА, 1ФСО

Опис

Теорія ймовірностей фізичних процесів

90

4

бакалавр

1ФА, 1ФСО

Опис

Додаткові розділи ТЙМС

90

3

магістр

1 Ммп(1,4)

Опис

Додаткові розділи алгебри і теорії чисел

90

3

магістр

1 Ммп(1,4)

Анотація

Додаткові розділи геометрії і топології

90

3

магістр

1 Ммп(1,4)

1 Ммн (1,9)

Опис (1,4)

Опис (1,9)

Анотація (1,4)

Анотація (1,9)

Додаткові розділи ТЙМС

90

3

магістр

1 Ммн(1,9)

Опис

Додаткові розділи алгебри і теорії чисел

90

3

магістр

1 Ммн(1,9)

Анотація

Геометрія чисел

90

3

магістр

1 Ммн(1,9)

Опис

Конструктивна теорія функцій

90

3

магістр

1 Ммн(1,9)

Опис 

Алгоритмічна геометрія

90

3

магістр

1 ПМп(1,4)

Опис

Прикладна геометрія і топологія

90

3

магістр

1 ПМп(1,4)

Опис

Машинне числення

90

3

магістр

1 ПМп(1,4)

 Опис

Кафедра матеатичного аналізу та диференціальних рівнянь

Назва дисципліни Кількість годин Семестр Осв.ступінь Шифр груп Опис і анотація
Додаткові розділи математичного аналізу 90 3 магістр

1 Ммп (1,4),

1 Ммп (1,9)

Опис

Опис

Функціональний аналіз та інтегральні рівняння 90 8 бакалавр

Опис

Анотація

Додаткові розділи математичного аналізу 90 8 бакалавр

Опис

Анотація

Вибрані питання математичного аналізу 90 8 бакалавр 3МСО

Опис

Анотація

Вибрані питання диференціальних рівнянь 90 8 бакалавр 3МСО

Опис

Анотація

Вибрані питання комплексного аналізу 90 8 бакалавр 3МСО

Опис

Анотація

Додаткові розділи диференціальних та інтегральних рівнянь 90 3 магістр

1 Ммп (1,4)

1 Ммп (1,9)

Опис

Опис

Додаткові розділи ТЙМС 90 3 магістр

1 Ммп (1,4)

1 Ммп (1,9)

Опис

Опис

Елементи теорії випадкових процесів 90 3 магістр 1 Ммп (1,9)

Опис

Анотація

Елементи стохастичного аналізу 90 3 магістр 1 Ммп (1,9)

Опис

Анотація

Операційне числення та його застосування 90 3 магістр 1 ПМп (1,4)

Опис

Анотація

Рівняння математичної фізики 90 3 магістр 1 ПМп (1,4)

Опис

Анотація

Прикладний функціональний аналіз 90 3 магістр 1 ПМп (1,4)

Опис

Анотація

Прикладна теорія випадкових процесів 90 3 магістр 1 ПМп (1,4)

Опис

Анотація

Кафедра загальної та прикладної фізики

Назва дисципліни Кількість годин Семестр Осв.ступінь Шифр груп Опис і анотація
Фізичні дослідження в Україні 60 5 бакалавр 2 ФСО, 2 ФА

Опис

Наукові фізичні школи України 60 5 бакалавр 2 ФСО, 2 ФА

Опис

Практикум з прикладної фізики 90 8 бакалавр 3 ФСО
Фізичні властивості речовин 90 8 бакалавр 3 ФСО
Спецкурси і спецсемінари з фізики          
*«Синергетичні проблеми фізики» 90 2 магістр 1 ФКФн (1,9)

Кафедра експериментальної і теоретичної фізики та астрономії

Назва дисципліни Кількість годин Семестр Осв.ступінь Шифр груп Опис і анотація
Спецкурси і спецсемінари з фізики  90  3  магістр  1ФКФн(1,9)
Практичні семінари
"Європейський простір вищої освіти"
 90  3  магістр  1ФКФн(1,9)

Опис

Анотація

Вибрані питання теоретичної фізики
"Основи нерівноважної термодинаміки"
90 3 магістр 1 ФСОн (1,9)

Анотація

Вибрані питання астрономії 90 7 бакалавр 3 ФСО
Вибрані питання теоретичної фізики 90 7 бакалавр 3 ФСО

Кафедра математики і теорії та методики навчання математики

Назва дисципліни Кількість годин Семестр Осв.ступінь Шифр груп Опис і анотація
Елементарна математика 42 4 бакалавр
Вибрані питання шкільного курсу математики 42 4 бакалавр
Елементарна математика 84 5, 6 бакалавр
Вибрані питання шкільного курсу математики 84 5, 6 бакалавр
Елементарна математика 84 7, 8 бакалавр
Вибрані питання шкільного курсу математики 84 7, 8 бакалавр
Вибрані питання елементарної математики 90 3 магістр 1 МСОмп (1,4)
Сучасні технології навчання математичних дисциплін 90 3 магістр 1 МСОмп (1,4)
Основи професійної майстерності вчителя*         Опис
Практикум з розв’язування конкурсних та олімпіад них задач 90 3 магістр 1 МСОмп (1,4)
Методика створення тестових завдань 90 3 магістр 1 МСОмп (1,4)
Вибрані питання елементарної математики 90 3 магістр 1 МСОмп (1,9)
Практикум з розв’язування конкурсних та олімпіадних задач 90 3 магістр 1 МСОмп (1,9)
Наукові основи шкільного курсу математики 90 3 магістр 1 МСОмп (1,9)

Теоретичні основи шкільного курсу математики

90 3 магістр 1 МСОмп (1,9)

Анотація

Кафедра методології та методики навчання фізико-математичних дисциплін вищої школи

Назва дисципліни Кількість годин Семестр Осв.ступінь Шифр груп Опис і анотація
Історія математика 90 8 бакалавр   3МСО

Анотація

Математичне програмування 90 7 бакалавр 3М, 3МСО

Опис

Анотація

Дослідження операцій 90 7 бакалавр 3М, 3МСО

Опис

Анотація

Інформатика 180 7-8 бакалавр 3М, 3МСО

Опис

Анотація

Основи теоретичної і прикладної математики 180 7-8 бакалавр 3М, 3МСО

Опис

Анотація

Історія фізики 90 8 бакалавр 3МСО

Опис

Історія економічних вчень 90 8 бакалавр 3МСО

Опис

Анотація

Історія фізики 90 4 бакалавр 1фсо, 1фа
Фізика в історичних постатях 90 4 бакалавр 1фсо, 1фа
Математичні методи прогнозування часових рядів 90 3 магістр 1Ммп(1.4)
Математичні методи обробки результатів педагогічного експерименту 90 3 магістр 1 МСОм (1,9)

Анотація

Статистичні методи в психології і педагогіці 90 3 магістр 1 МСОм (1,9)

Анотація

Стохастична фінансова математика 90 3 магістр
1 ПМп (1,4)

Опис

Анотація

Прикладний статистичний аналіз 90 3 магістр
1 ПМп (1,4)

Опис

Анотація

Моніторинг навчальних досягнень з фізики учнів  та студентів 90 3 магістр
1 ФСОм (1,9)

Опис

Анотація

Методика організації науково-популяризаційної діяльності 90 3 магістр
1 ФСОм (1,9)

Опис

Анотація

Вибрані питання прикладної фізики 90 3 магістр
1 ФСОм (1,9)

Опис

Анотація

Наукові основи шкільного курсу фізики 90 3 магістр
1 ФСОм (1,9)

Опис

Анотація

Теоретичні основи шкільного курсу фізики 90 3 магістр
1 ФСОм (1,9)

Опис

Анотація

Онтологічні проблеми фізики 90 4 магістр
1 ФКФн (1,9)

Опис

Анотація

Проблема простору-часу 90 4 магістр
1 ФКФн (1,9)

Опис

Анотація

Фізика в системі наук 60 3 магістр
1 ФКФн (1,9)

Опис

Анотація

Статистичні методи опрацювання результатів педагогічного експерименту 90 3 магістр
1ФСОн (1,9)

Опис

Анотація

Методологія сучасної фізики 60 3 магістр 1 ФКФн (1,9)
Економіка освіти 90 3 магістр

1МСОмп(1.4),

1Ммп (1,4)

Анотація

Інформаційні технології у професійній діяльності 90 3 магістр

1ФСОмн(1.9),

1МСОн (1,9)

Анотація

Вибрані питання статистичних методів обробки результатів фізичного експерименту 90 3 магістр 1ФСОмн(1.9)

Опис

Анотація

Кафедра теорії та методики навчання фізики і астрономії

Назва дисципліни Кількість годин Семестр Осв.ступінь Шифр груп Опис і анотація
Вибрані питання методики навчання фізики 90 8 бакалавр 3ФСО

Опис

Анотація

Вибрані питання шкільного курсу фізики 90 8 бакалавр 3ФСО

Опис

Анотація

Практичні семінари 90 4 магістр 1ФКФн (1,9)

Опис

Анотація

Кафедра

Назва дисципліни Кількість годин Семестр Осв.ступінь Шифр груп Опис і анотація
Іноземна мова за професійним спрямуванням 90 3 магістр 1ПМп (1,4)

Опис

Анотація

Кафедра теоретичних основ інформатики

Назва дисципліни Кількість годин Семестр Осв.ступінь Шифр груп Опис і анотація
Інформаційні системи і технології в економіці 90 3 магістр 1Ммп (1,4)

Опис

Анотація

Кафедра інформаційних технологій і програмування

Назва дисципліни Кількість годин Семестр Осв.ступінь Шифр груп Опис і анотація
Основи робототехніки 90 3 магістр 1ПМп (1,4)

Анотація

         
 
Основи 3D-моделювання 90 3 магістр 1ПМп (1,4)

Опис

Анотація

Кафедра

Назва дисципліни Кількість годин Семестр Осв.ступінь Шифр груп Опис і анотація
Інформаційні технології у професійній діяльності 90 3 магістр

1МСОмп(1.4)

1Ммп(1.4)

Опис

Анотація

Кафедра

Назва дисципліни Кількість годин Семестр Осв.ступінь Шифр груп Опис і анотація
Хмаро орієнтовані технології в освіті і науці 90 3 магістр

1МСОн(1.9)

1Ммн(1.9)

1ФСОн(1.9)

Анотація

Хмаро орієнтовані технології в освіті і науці 90 3 магістр 1ПМп(1,4)

Опис

Анотація

Комп’ютерні мережі і хмарні обчислення 90 3 магістр 1ПМп(1,4)

Опис

Анотація

Кафедра

Назва дисципліни Кількість годин Семестр Осв.ступінь Шифр груп Опис і анотація
Соціологія 90 3 бакалавр 1ФА, 1ФСО

Опис

Анотація

Соціологія 90 7 бакалавр 3М, 3МСО

Опис

Анотація

Кафедра

Назва дисципліни Кількість годин Семестр Осв.ступінь Шифр груп Опис і анотація
Політологія 90 4 бакалавр 1ФА, 1ФСО

Опис

Анотація

Політологія 90 7 бакалавр 3М, 3МСО

Опис

Анотація

Кафедра

Назва дисципліни Кількість годин Семестр Осв.ступінь Шифр груп Опис і анотація
Культурологія 90 3 бакалавр 1ФА, 1ФСО

Опис

Анотація

Культурологія 90 7 бакалавр 3М, 3МСО

Опис

Анотація

Логіка 90 3 бакалавр 1ФА, 1ФСО

Опис

Анотація

Риторика 90 4 бакалавр 1ФА, 1ФСО

Опис

Анотація

Релігієзнавство 90 4 бакалавр 1ФА, 1ФСО

Опис

Анотація

Релігієзнавство 90 7 бакалавр

Опис

Анотація

Кафедра

Назва дисципліни Кількість годин Семестр Осв.ступінь Шифр груп Опис і анотація
Фінанси  90  3  магістр

 1Ммн (1,9),

1Ммп (1,4)

Фінанси підприємства  90  3  магістр

 1Ммн (1,9),

1Ммп (1,4)

Економіка освіти 90   3  магістр

1МСОмп (1,4),

1Ммп (1,4)

1Ммн (1,9)

1ФСОмн (1,9)

Основи економічної теорії  90  7  бакалавр  3м, 3 мсо

Опис

Анотація

Менеджмент та маркетинг  90  7  бакалавр  3м, 3 мсо

Опис

Анотація

Кафедра

Назва дисципліни Кількість годин Семестр Осв.ступінь Шифр груп Опис і анотація
Правознавство 90 4 бакалавр 1ФА, 1ФСО

Опис

Правознавство 90 7 бакалавр 3М, 3МСО

Опис

Анотація

Інтелектуальна власність 90 3 магістр

1МСОп(1.4)

1ПМп (1.4)

1Ммп(1.4)

1Ммн(1.9)

1ФСОмн(1,9)

Опис

Анотація

Кафедра педагогічної творчості

Назва дисципліни Кількість годин Семестр Осв.ступінь Шифр груп Опис і анотація
Андрогогіка 90 3 магістр

1МСОп(1,4)

1МСОн(1,9)

1Ммп(1,4)

1Ммн(1,9)

Опис

Акмеологія 90 3 магістр

1МСОп(1.4)

1МСОп(1.9)

1Ммп(1.4)

1Ммн(1.9)

Опис

Анотація

Інноваційні педагогічні технології 90 3 магістр

1МСОп(1.4)

1МСОп(1.9)

1Ммп(1.4)

1Ммн(1.9)

Опис

Анотація

Основи професіоналізму викладача вищої школи 90 3 магістр

1МСОп(1.4)

1МСОп(1.9)

1Ммп(1.4)

1Ммн(1.9)

Опис

Анотація

Кафедра

Назва дисципліни Кількість годин Семестр Осв.ступінь Шифр груп Опис і анотація
Освітня інноватика у вищій школі 90 3 магістр

1МСОп(1.4)

1МСОн(1.9)

1Ммп(1.4)

1Ммн(1.9)

1ФСОмн(1.9)

Опис

Анотація

Зарубіжні освітні системи 90 3 магістр

1МСОп(1.4)

1МСОн(1.9)

1Ммп(1.4)

1Ммн(1.9)

1ФСОмн(1.9)

Опис

Анотація

Кафедра анатомії, фізіології та шкільної гігієни

Назва дисципліни Кількість годин Семестр Осв.ступінь Шифр груп Опис і анотація
Вікова фізіологія і валеологія 90 5 бакалавр 2 М, 2 МСО, 2ФА, 2 ФСО

Опис

Анотація

Анатомія, фізіологія та шкільна гігієна 90 5 бакалавр 2 М, 2 МСО, 2 ФА, 2 ФСО

Опис

Анотація

Кафедра етики та естетики

Назва дисципліни Кількість годин Семестр Осв.ступінь Шифр груп Опис і анотація
Професійна етика 90 3 магістр

1 ФСОн (1,9),

1МСОн (1,9),

1 МСОп (1,4),

1 Ммн (1,9),

1 Ммп (1,4)

Опис

Анотація

Етика науковця 90 3 магістр

1 ФСОн (1,9),

1 МСОн (1,9),

1 Ммн (1,9) 

Опис

Анотація

Етика та естетика 90 3, 7 бакалавр 1фсо, 1фа, 
3м, 3мсо

Опис

Опис

Анотація

Кафедра філософської антропології

Назва дисципліни Кількість годин Семестр Осв.ступінь Шифр груп Опис і анотація
Лідерство і основи самореалізації особистості 90 3 магістр

1МСОн(1.9)

1ПМп (1.4)

1Ммн(1.9)

1ФСОмн(1,9)

Опис

Анотація

 Кафедра

Назва дисципліни Кількість годин Семестр Осв.ступінь Шифр груп Опис і анотація
Охорона праці в галузі і цивільний захист 90 3 магістр 1ФСОн (1,9)

Опис

Анотація