Навчальний процес

Дистанційні курси фізико-математичного факультету

Кафедра вищої математики

Навчальна дисципліна Курс, групи

Викладач

Посилання

Аналітична геометрія

1М, 1МСО

проф.Працьовитий М.В.

http://www.moodle.npu.edu.ua/course/view.php?id=1278

Лініійна алгебра

1М, 1МСО

доц.Требенко Д.Я.

http://www.moodle.npu.edu.ua/course/view.php?id=869

Проективна геометрія та

методи зображень

2М, 2МСО доц. Панченко Л.Л. http://www.moodle.npu.edu.ua/course/view.php?id=1302
Алгебра і терія чисел доц. Требенко О.О. http://www.moodle.npu.edu.ua/course/view.php?id=101
Алгебра і теорія чисел 2МСО доц.Верпатова Н.Ю. http://www.moodle.npu.edu.ua/course/view.php?id=1291

Аналітична геометрія

та лінійна алгебра

1ФА, 1ФСО доц.Школьний О.В. http://www.moodle.npu.edu.ua/course/view.php?id=1306
Методи обчислень

41,42МФІ,

41,42МЕІ

доц.Божонок К.В. http://www.moodle.npu.edu.ua/course/view.php?id=1289
Методи обчислень 31ФМІ доц.Божонок К.В. http://www.moodle.npu.edu.ua/course/view.php?id=1318

Основні структури

сучасної математики

1МФМпп доц.Божонок К.В. http://www.moodle.npu.edu.ua/course/view.php?id=1317

Математична логіка і

теорія алгоритмів

М,МСО доц.Требенко О.О.

http://www.moodle.npu.edu.ua/course/view.php?id=586

 

 

  Кафедра математичного аналізу та диференціальних рівнянь

Навчальна дисципліна Курс, групи

Викладач

Посилання

Математичний аналіз

доц.Нікіфоров Р.О.

http://www.moodle.npu.edu.ua/course/view.php?id=1288

Математичний аналіз

1МСО

доц.Деканов С.Я.

http://www.moodle.npu.edu.ua/course/view.php?id=1293
Математичний аналіз доц. Білоцький М.М. http://www.moodle.npu.edu.ua/course/view.php?id=1295
Математичний аналіз 2МСО доц.Деканов С.Я. http://www.moodle.npu.edu.ua/course/view.php?id=1305

 Кафедра загальної та прикладної фізики

Навчальна дисципліна Курс, групи

Викладач

Посилання

Загальна фізика

2МФ, 2МСОФ

доц.Мініч Л.В.

http://www.moodle.npu.edu.ua/course/view.php?id=1290

 

 

 Кафедра математики і теорії та методики навчання математики

Навчальна дисципліна Курс, групи

Викладач

Посилання

Елементарна математика

2МСО

доц.Дремова І.А.

http://www.moodle.npu.edu.ua/course/view.php?id=1303

 

 

 Кафедра методології та методики навчання фізико-математичних дисциплін вищої школи

Навчальна дисципліна Курс, групи

Викладач

Посилання

Вступ до спеціальності "математика"

1М, 1МСО

проф.Працьовитий М.В.,

доц.Лисенко І.М.

http://www.moodle.npu.edu.ua/course/view.php?id=1301

 

 

 

 Інші кафедри Університету

Навчальна дисципліна Курс, групи

Викладач

Посилання

Історія української державності

1М, 1МСО, 1ФА, 1ФСО

доц.Пилипенко Л.В.

http://www.moodle.npu.edu.ua/course/view.php?id=1300

Екологія

1М, 1МСО, 1ФА, 1ФСО

доц.Компанець Е.В.

http://www.moodle.npu.edu.ua/course/view.php?id=1299
Безпека життєдіяльності 1М.1МСО, 1ФА, 1ФСО доц. Федоров Г.В. http://www.moodle.npu.edu.ua/course/view.php?id=1296
Психологія 2М, 2МСО, 2Ф доц. Лупійко Л.В. http://www.moodle.npu.edu.ua/course/view.php?id=1294
Економічна теорія 2МЕ,2МСОЕ доц.Бицюра Ю.В. http://www.moodle.npu.edu.ua/course/view.php?id=1287

Закони України

Про вищу освіту

Про освіту

Указ президента України Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні

Нормативні документи Міністерства освіти і науки України

НАКАЗ Деякі питання поєднання напрямів (спеціальностей) з додатковими спеціальностями і спеціалізаціями, за якими здійснюється підготовка пед.працівників

ЛИСТ Міністерства № 19-616 від 28.11.2014 «Щодо оптимізації мережі вищих навчальних закладів»

НАКАЗ Щодо затвердження Примірного положення про академічну мобільність студентів ВНЗ України

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ

Наказ МОН України Про запровадження укладання тристоронніх угод вищий навчальний заклад-студент-роботодавець

Нормативні документи Кабінету Міністрів України

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 1210-р від 5 грудня 2014 року «Деякі питання організації освітнього процесу у вищих навчальних закладах»

Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у ВНЗ за ОКР бакалавра

Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у ВНЗ за ОКР спеціаліста і магістра

ПОСТАНОВА Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею

Постанова КМУ Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості

Постанова КМУ Про надання одноразової адресної грошової допомоги

нормативні документи НПУ імені М.П. Драгоманова

ПОЛОЖЕННЯ про планування навантаження ПВС НПУ імені М.П. Драгоманова

ПОЛОЖЕННЯ про порядок формування вибіркової частини роб. навч. планів

ПОЛОЖЕННЯ про організацію індивідуального навчання студентів 2015-2016 н.р.

ПОЛОЖЕННЯ про порядок ліквідації академічної заборгованості студентами Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

ПОЛОЖЕННЯ про організацію екстернату в НПУ імені М. П. Драгоманова

Порядок організації і проведення контролю та оцінювання знань студентів Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

ПОЛОЖЕННЯ про Індивідуальний навчальний план студента

ПОЛОЖЕННЯ про академічну мобільність студентів НПУ

Порядок формування, ведення та зберігання особових справ студентів НПУ

Порядок організації профорієнтаційної роботи в НПУ імені М. П. Драгоманова

ПОЛОЖЕННЯ про екзаменаційну комісію Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

ПОЛОЖЕННЯ про організацію фізичного виховання і масового спорту в НПУ імені М.П. Драгоманова

Порядок замовлення, виготовлення, видачі та обліку документів про вищу освіту в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова

ПОЛОЖЕННЯ про визнання іноземних документів про освіту в НПУ імені М. П. Драгоманова

ПОЛОЖЕННЯ про переведення, поновлення і відрахування студентів НПУ імені М. П. Драгоманова

ПОРЯДОК проходження атестації в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова для визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання в системі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території України

ПОРЯДОК обліку медичних довідок, що засвідчують тимчасову непрацездатність студентів (слухачів) Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

ПОЛОЖЕННЯ про стипендіальне забезпечення, виплати матеріальної допомоги та заохочень студентам, аспірантам і докторантам

ПОЛОЖЕННЯ про працевлаштування випускників НПУ імені М.П. Драгоманова

                    Додаток 1. Зразок клопотання

                    Додаток 2. Заява про самостійне працевлаштування

                    Додаток 3. Заява про сприяння

                    Додаток 4. Відомість результатів проведення Ярмарок

                    Додаток 5. Таблиця до звіту для МОН

                    Додаток 6. Інформація про випуск та працевлаштування

                    Додаток 7. Примірний договір

                    Додаток 8. Таблиця МОН виплата підйомних

                    Додаток 9. Заява на грошову допомогу