У зв’язку зі змінами в організаційній структурі університету та
відповідно до рішення Вченої ради університету від 03 вересня 2021 року
(протокол №1) оновлення відомостей на сайті не здійснюється!
Переглянути відомості про оновлені структурні підрозділи можна за посиланням:

fmif.npu.edu.ua

   
 Співробітництво з установами НАН, НАПН та МОН України та міжнародне співробітництво

Фізико-математичний інститут ефективно співпрацює з:

     Інститутом математики НАН України,

     Київським національним університетом імені Тараса Шевченка,

     Інститутом фізики НАН України,

     Інститутом магнетизму НАН України,

     Інститутом хімії поверхні НАН України,

     Інститутом хімії високомолекулярних сполук НАН України,

     Інститутом металофізики НАН України,

     Національним технічним університетом «КПІ»,

     Національним університетом «Києво-Могилянська академія»,

     Кіровоградською вищою льотною академію,

     Луганським державним педагогічним університетом імені Тараса Шевченка,

     Вінницьким державним педагогічним університетом імені М.Коцюбинського,

     Сумським державним педагогічним університетом ім. А.С.Макаренка,

     Уманським державним педагогічним університетом ім. П.Тичини,

     Бердянським державним педагогічним університетом та ін.

З 2006 р. в Інституті діє спільний з Інститутом математики НАНУ
відділ (лабораторія) фрактального аналізу подвійного підпорядкування
(НАН та МОН України), співробітниками якого розробляється
фундаментальна науково-дослідна робота № 18
«Мультифрактальний аналіз сингулярних мір, функцій та динамічних систем».


Міжнародне співробітництво

Фізико-математичний інститут ефективно співпрацює з науковими та навчальними установами світу:

·            університетами Німеччини, Великобританії, Швеції, Франції, Болгарії;

·            Російською та Польською академіями наук;

·            Центром дослідження діаграм Вороного в Сеулі;

·            дослідницькими центром IZKS (Бонн), BiBoS (Бонн-Білефельд) та                                                                            дослідницьким центром Хаусдорфа (Бонн).

Співробітники кафедри вищої математики: доктори фізико-математичних наук                                                                          Працьовитий М.В., Торбін Г.М., кандидати фізико-математичних наук Гончаренко Я.В.,                                     Барановський О.М. є виконавцями трьох німецько-українських наукових проектів DFG:

Ø   Сингулярні розподіли ймовірностей та перетворення, що зберігають фрактальну розмірність

Ø   Структура спектральних мір та сингулярно неперервні спектри операторів Шредінгерівського типу

Ø   Фрактальні властивості сингулярних розподілів ймовірностей та їх застосування

Викладачі кафедри математики і теорії та методики навчання математики                                                                               (Швець В.О., Забранський В.Я., Бевз В.Г.) приймають участь в розробці спільної                                                                       наукової теми з кафедрою математики і інформатики Шуменського педагогічного університету.

Кафедра загальної і прикладної фізики підтримує наукові контакти із вченими                                                                           університету Vaksy – Швеції та університету Клод Бернард Ліон – Франція в особі
директора ЛПМБ Жерара Сетра та директора досліджень CNRS Жізель Буато.
Як результат успішного співробітництва України та Франції, планується об’єднаний
захист дисертаційних робіт.

Викладачі інституту мають публікації у високо рейтингових міжнародних наукових журналах:

Ø   Acta Arithmetica

Ø   Bulletin des Sciences Mathematiques

Ø   Ergodic Theory and Dynamical Systems

Ø   Mathematische Nachrichten

Ø   Central European Journal of Mathematics

Ø   Positivity

Ø   Journal of the European Mathematical Society

Ø   Random Operator Stochastic Equations

Ø   Statistics and Probability Letters

Ø   Journal of Evolution Equations

Ø   Математические заметки

   

Розклад  

   

Авторизація  

   

Вакансії в закладах освіти