У зв’язку зі змінами в організаційній структурі університету та
відповідно до рішення Вченої ради університету від 03 вересня 2021 року
(протокол №1) оновлення відомостей на сайті не здійснюється!
Переглянути відомості про оновлені структурні підрозділи можна за посиланням:

fmif.npu.edu.ua

   

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені М.П.ДРАГОМАНОВА

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ»

ВОСЬМА ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ З МАТЕМАТИКИ ТА ФІЗИКИ

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МАТЕМАТИКИ І ФІЗИКИ

ТА МЕТОДИКИ ЇХ НАВЧАННЯ»

23 – 24 травня 2019 р., м. Київ

Запрошуємо молодих науковців: студентів, магістрантів, аспірантів, здобувачів, наукових співробітників, вчителів та викладачів взяти участь у роботі VIII Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених з математики і фізики «Актуальні проблеми сучасної математики і фізики та методики їх навчання», яка відбудеться 23 – 24 травня 2019 року в Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова.

В рамках конференції планується робота наступних секцій:

Секція 1.  Математичного аналізу, теорії ймовірностей, диференціальних рівнянь

Керівник: Клесов Олег Іванович

Секція 2. Метричної теорії чисел, геометрії, фрактального аналізу

Керівники: Працьовитий Микола Вікторович, Торбін Григорій Мирославович

Секція 3:  Алгебри, дискретної математики, теорії алгоритмів, інформатики

Керівник: Олійник Богдана Віталіївна

Секція 4: Математичної фізики, фізики, історії та методики навчання математики і фізики

Керівники: Задерей Петро Васильович, Школьний Олександр Володимирович

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Умови участі

Для участі у конференції необхідно до 1 травня 2019 року надіслати на адресу електронної пошти:ysmp@npu.edu.ua:

1. Заявку на участь у конференції (форма вказана в пункті «Оформлення заявки на участь в конференції», формат файлу: Прізвище учасника.doc).

2. Тези доповіді у цифровому форматі (вимоги до оформлення див. в пункті «Вимоги до оформлення тез доповіді» (редактор: TeX;  2 файли: формат файлів:*.tex та *.pdf).

3. Копію квитанції про сплату організаційного внеску із зазначенням прізвища автора.

За зміст поданих матеріалів відповідальність несе автор публікації. У разі невідповідності вимогам оформлення або наявності плагіату програмний комітет відхиляє матеріали.

Оформлення заявки на участь в конференції

Для студентів, магістрантів, аспірантів, молодих науковців без наукового ступеня Для молодих науковців із науковим ступенем
 1. Прізвище, ім'я, по батькові(повністю).
 2. Курс, рік навчання або посада.
 3. Прізвище, імя, по батькові наукового керівника, його науковий ступінь і вчене звання.
 4. Установа (повна назва).
 5. Контактний телефон.
 6. Адреса електронної пошти.
 7. Назва секції.
 8. Назва доповіді.
 9. Потреба проживання в гуртожитку.
 1. Прізвище, ім'я, по батькові (повністю).
 2. Науковий ступінь, вчене звання.
 3. Посада.
 4. Установа (повна назва).
 5. Контактний телефон.
 6. Адреса електронної пошти.
 7. Назва секції.
 8. Назва доповіді.
 9. Потреба проживання в гуртожитку.

Вимоги до оформлення тез доповіді

Тези доповіді (1 повна сторінка), які будуть надруковані в Збірнику матеріалів конференції, необхідно підготувати однією з робочих мов конференції (українська, англійська). Електронний варіант тез слід набрати в TEX-редакторі (версії TEX, LATEX, EMTEX) і оформити за наведеним зразком. На адресу оргкомітету надсилається 2 файли (файл формату .tex та відповідний йому файл .pdf). 

Зразок можна завантажити звідси: ysmp8example.rar

Прохання не використовувати в тексті статті команд, шрифтів, тощо, які вимагають підключення додаткових пакетів TEXу (\usepackage), а також уникати занадто широких формульних рядків (ширше 140-150 mm). Усі математичні формули (навіть такі, що складаються з однієї літери) мають бути описані за допомогою відповідного формульного оточення. Малюнки вставляються в текст за допомогою команд TEX і подаються у вигляді окремих файлів з розширенням .eps.

Організаційний внесок

Видання Збірника матеріалів тез конференції здійснюється за рахунок організаційних внесків учасників конференції.

Розмір організаційного внеску становить 100 грн. Кошти необхідно перерахувати на карту ПриватБанку
5168757337463477 (одержувач: Соколовська Марина Олексіївна).

Під час проведення конференції учасники отримають Збірник матеріалів конференції.

Витрати на проїзд, проживання, харчування учасники здійснюють самостійно.  

Організаційний комітет

Працьовитий Микола Вікторович  (голова)
Школьний Олександр Володимирович

Гончаренко Яніна Володимирівна

Нікіфоров Роман Олексійович

Рокицький Максим Олександрович

Василенко Наталя Анатоліївна

Требенко Оксана Олександрівна

Бондаренко Ольга Ігорівна
Ратушняк Софія Петрівна

Мороз Микола Петрович

Контакти

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова,
01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9
Контактна особа: Требенко Оксана Олександрівна,
Тел.: (044) 239-30-31, (096) 178-19-28
e-mail:
ysmp@npu.edu.ua
Web-сторінка: www.fmi.npu.edu.ua

Програмний комітет

Працьовитий Микола Вікторович (НПУ імені М.П.Драгоманова, Інститут математики НАН України)

Барановський Олександр Миколайович (Інститут математики НАН України)

Ванін Володимир Володимирович (НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»)

Василенко Наталія Анатоліївна (Інститут математики НАН України)

Глибовець Микола Миколайович (НАУКМА)

Гончаренко Яніна Володимирівна (НПУ імені М.П.Драгоманова)

Горбачук Володимир Мирославович (НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»)

Грищенко Геннадій Опанасович (НПУ імені М.П.Драгоманова)

Дудкін Микола Євгенович (НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»)

Задерей Петро Васильович (НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»)

Іванов Олександр Володимирович (НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»)

Ісаєва Тетяна Миколаївна (НПУ імені М.П.Драгоманова, відділ фрактального аналізу)

Клесов Олег Іванович (НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»)

Кондратьєв Юрій Григорович (НПУ імені М.П.Драгоманова)

Лисенко Ірина Миколаївна (НПУ імені М.П.Драгоманова)

Макарчук Олег Петрович (ЦДПУ імені Володимира Винниченка)

Нікіфоров Роман Олексійович (НПУ імені М.П.Драгоманова)

Олійник Андрій Степанович (КНУ імені Тараса Шевченка)

Олійник Богдана Віталіївна (НАУКМА)

Панасенко Олексій Борисович (ВДПУ імені Михайла Коцюбинського)

Петравчук Анатолій Петрович (КНУ імені Тараса Шевченка)

Савченко Ігор Олександрович (НПУ імені М.П.Драгоманова, відділ фрактального аналізу)

Сиротюк Володимир Дмитрович (НПУ імені М.П.Драгоманова)

Сита Галина Миколаївна (НПУ імені М.П.Драгоманова, відділ фрактального аналізу)

Станжицький Олександр Миколайович (КНУ імені Тараса Шевченка)

Торбін Григорій Мирославович (НПУ імені М.П.Драгоманова)

Турбін Анатолій Федорович (НПУ імені М.П.Драгоманова, відділ організації наукових досліджень)

Чорней Руслан Констянтинович (НАУКМА)

Швець Василь Олександрович (НПУ імені М.П.Драгоманова)

Шевчук Ігор Олександрович  (КНУ імені Тараса Шевченка, НПУ імені М.П.Драгоманова)

Щестюк Наталія Юріївна (НАУКМА)

Школьний Олександр Володимирович (НПУ імені М.П.Драгоманова)

Шут Микола Іванович (НПУ імені М.П.Драгоманова)

   

Розклад  

   

Авторизація  

   

Вакансії в закладах освіти