У зв’язку зі змінами в організаційній структурі університету та
відповідно до рішення Вченої ради університету від 03 вересня 2021 року
(протокол №1) оновлення відомостей на сайті не здійснюється!
Переглянути відомості про оновлені структурні підрозділи можна за посиланням:

fmif.npu.edu.ua

   

Засідання секції теорії та методики навчання фізики і астрономії відбулось 26 листопада, відкрив його керівник д. пед.н., проф., завідувач кафедри теорії та методики навчання фізики і астрономії Чумак Микола Євгенійович.

14

 Першою виступила магістрантка 1 фмзСО (1‚4), спеціальність «014 Середня освіта Фізика» Бондар Юлія Петрівна із доповіддю «Методика формування критичного мислення учнів у процесі вивчення фізики в школі». Було виокремлено вимоги, установки технології розвитку критичного мислення в учнів. Після виступу учасники активно обговорили проблематику доповіді, зокрема к.пед.наук, доцент Касянова А. В., к.пед.наук, доцент Цоколенко О. А. та ст. викладач Волинець Т. В. порадили на які моменти роботи слід акцентувати увагу доповідачу і чим доповнити дослідження, щоб підвищити його науково-методичний рівень.
Другий виступ магістрантки 1 ФСОн (1‚4), спеціальність «014 Середня освіта Фізика» Топоріної Марії Валеріївни, із доповіддю на тему «Розвиток творчого мислення учнів на уроках фізики з використанням методу проектів» був не менш цікавий, також отримав схвальні відгуки від присутніх.
Науково-педагогічні працівники кафедри: Чумак М. Є., Касянова А. В., Стецик С. П., Цоколенко О. А., Волинець Т. В. відзначили доповідь Топоріної Марії Валеріївни на тему «Розвиток творчого мислення учнів на уроках фізики з використанням методу проектів» як кращу та запропонували розширити її та опублікувати у журналі Фізика та астрономія в рідній школі.
У доповіді «Методичні особливості використання проектів на уроках фізики» Рибка Людмила Григорівна, 1 фмзСО (1‚4), спеціальність «014 Середня освіта Фізика» розповіла про те як проектний підхід допомагає підвищити рівень отриманих знань з фізики учням.
Доповідь «Методика формування понять про фізичні величини в ЗНЗ» Деркач Зоряни Леонідівни, 1 фмзСО (1‚4), спеціальність «014 Середня освіта Фізика» була активно обговорена присутніми та схвалена науковим керівником як така, що може бути представлена на попередньому захисті кваліфікаційних робіт.
Куценко Тетяна Янівна, 1 ФКФн (1,9), спеціальність «104 Фізика та астрономія» актуалізувала проблему зниження в учнів інтересу до вивчення фізики і запропонувала перебудувати викладання так, щоб потужний «гуманітарний потенціал» фізики був виявлений і ефективно використаний в процесі її навчання.
Гриценко Анна Сергіївна (1 фмзСО (1‚10), спеціальність «014 Середня освіта Фізика») з доповіддю «Методика проведення факультативних занять з фізики у старшій школі» розповіла про факультативи, їх типи та запропонувала авторську програму факультативних занять з фізики і результати її апробації в школі.
Воєвода Лілія Григорівна (1 фмзСО (1‚10), спеціальність «014 Середня освіта Фізика») виступила з доповіддю «Психолого-педагогічні особливості формування предметних компетентностей на уроках фізики». Виступ присвячено проблемі компетентнісного підходу і формування в учнів основної школи предметної компетентності з фізики.

13

15

   

Розклад  

   

Авторизація  

   

Вакансії в закладах освіти