V Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих науковців „НАУКА, ОСВІТА, СУСПІЛЬСТВО ОЧИМА МОЛОДИХ”.

Деталі

Запрошуємо студентів та молодих вчених взяти участь у V Міжнародній науково-практичній конференції студентів та молодих науковців „Наука, освіта, суспільство очима молодих”.
Конференція відбудеться 18-19 квітня 2012 року у Рівненському державному гуманітарному університеті (адреса: м. Рівне, вул. Остафова, 31).

Планується робота за такими напрямками:
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ
Секція І. Молодий педагог:
-    сучасні технології (методи, засоби, методики) навчання у школі та ВНЗ;
-    використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі в сучасних умовах.
Секція II. Молодий психолог:
-    теоретичні та прикладні проблеми психологічних досліджень;
-    соціально-психологічні    проблеми трансформаційних процесів у суспільстві;
-    роль і діяльність психолога в навчальному закладі.
ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИЙ
Секція III Молодий природодослідник:
-    сучасні дослідження в галузі фізики, хімії, астрономії, географії, екології, біології;
-    методи, засоби і технології експериментальних досліджень.
Секція IV. Молодий програміст:
-    створення і упровадження прикладного програмного забезпечення;
-    розробка і використання прикладного програмного забезпечення та комп’ютерних моделей в різних сферах діяльності.
СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНИЙ
Секція V. Молодий історик:
-    сучасні дослідження в історії України;
-    сучасні дослідження у Всесвітній історії;
-    роль історичних досліджень у сучасних та майбутніх суспільних перетвореннях.
Секція VI. Молодий громадянин держави:
-    процеси формування громадянської та соціальної позиції молоді;
-    проблеми працевлаштування та професійної самореалізації молоді;
-    роль молоді у політичних процесах в Україні та світі.
Секція VII. Молодий філолог:
-    сучасний стан володіння мовами у населення України;
-    актуальні проблеми семантики та мовознавства. Секція VIII. Молодий мистецтвознавець:
-    розвиток мистецтва та культури українців та інших народів;
-    нові напрямки розвитку мистецтв.
Секція IX. Молодий економіст:
-    перспективи розвитку економіки держави, галузей, регіонів;
-    актуальні проблеми економічної теорії, менеджменту та маркетингу;
-    сучасні дослідження у сфері фінансів, обліку, економічного аналізу та моделювання.
Секція X. Молодий менеджер інформаційних систем:
-    актуальні проблеми фахової підготовки менеджерів інформаційної діяльності;
-    документно-інформаційні ресурси сфери управління.

Умови участі в конференції:
Бажаючим взяти участь у роботі конференції необхідно надіслати в оргкомітет до 1 квітня 2012 року:
-    Заявку на участь у конференції (додаток 1);
-    Тези доповіді обсягом 1-2 повні сторінки (додаток 2) роздруковані і підписані автором (авторами);
-    Електронний варіант тез та заявки додати на дискеті, диску або надіслати на e-mail;
-    Рецензію наукового керівника чи
рекомендацію кафедри (якщо науковий керівник буде співавтором наукової публікації, то рецензія чи рекомендація не обов’язкова);
-    Оргвнесок у розмірі 100 грн. (для студентів та працівників РДГУ 80 грн.) необхідно буде сплатити після отримання повідомлення про прийняття тез до друку і включення до програми роботи конференції (надіслати копію квитанції).
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Тези доповідей плануємо опублікувати у збірнику матеріалів конференції до початку конференції.

Вимоги до оформлення тез доповідей:
Текст доповіді (1-2 повні сторінки) друкується на білих аркушах формату А4 з однієї сторони через 1 інтервал, шрифт Times New Roman, кегль 9 пт, береги: верхній, нижній, лівий, правий по 2см. Скановані малюнки виконувати з роздільною здатністю не менше 300 dpi. Електронні варіанти тез записувати у форматі ,, doc” (Word 97-2010), назва файла повинна містити прізвище автора та номер обраної секції. Малюнки потрібно також записати окремим файлами у форматі "jpg".
Посилання на використані джерела подаються у квадратних дужках (наприклад: [3, с. 314]). Список використаних джерел повинен бути складений з дотриманням нових правил Держстандарту (Бюлетень ВАК України, №3, 2008р.).
Тези підписуються авторами на звороті останньої сторінки, чим підтверджують, що дати, цитати, експериментальні дані, бібліографія звірені, а публікація належним чином підготовлена до видання. Оргкомітет залишає за собою право на внесення редакторських правок або ж відхилення матеріалів зі значними стилістичними, граматичними, орфографічними помилками.
Матеріали, які підготовлені з порушенням вказаних вимог розглядатися не будуть!

Додаток 1 Заявка на участь у V Міжнародній конференції „Наука, освіта, суспільство очима молодих”
Прізвище
Ім’я    
По батькові     
Посада (студент, магістрант, аспірант, здобувай, вчитель, психолог, викладач, доцент, професор)
Організація (повна назва)
Секція    
Тема доповіді
Форма участі в конференції (доповідач,
співдоповідач)         
Адреса     
Телефон    
e-mail:    
Потреба в житлі (гуртожиток, готель)    

Додаток 2 Зразок оформлення тез доповіді
НАЗВА ДОПОВІДІ
{Доповідач} Прізвище, ім’я, по батькові, посада
{Керівник} Прізвище, ініціали, вчений ступінь, посада Навчальний заклад
Текст доповіді    
Список використаних джерел
1.
2.

Оргкомітет конференції:
Постоловський Руслан Михайлович - канд.іст.наук, проф., ректор- голова оргкомітету;
Поніманська Тамара Іллівна- канд.пед.наук, проф., проректор з наукової роботи РДГУ- заступник голови оргкомітету;
Гон Максим Мойсейович - докт.політ.наук, проф.;
Павелків Роман Володимирович- докт. психол. наук, проф.;
Пальчевський Степан Сергійович - докт.пед.наук, проф.;
Петрівський Ярослав Борисович - докт.техн. наук, проф.;
Сяський Андрій Олексійович- докт.техн.наук, проф.;
Батишкіна Юлія Валеріївна - канд.техн.наук, доц.;
Воробйова Ірина Анатоліївна-канд.пед.наук, доц.;
Галуха Любов Юріївна - канд.іст.наук, доц.;
Дичківська Ілона Миколаївна - канд. пед. наук, проф.;
Мельник Віра Йосипівна- канд.геогр.наук, доц.;
Сілкова Галина Василівна - канд. пед. наук., доц.;
Суржук Тетяна Борисівна - канд.пед.наук, доц.;
Сяський Володимир Андрійович - канд.техн.наук, доц.;
Чернігівець Тетяна Іванівна - канд.пед.наук, доц.;
Черній Алла Леонідівна - канд.політ.наук, доц.;
Хижнякова Надія Олександрівна - канд.екон.наук, доц.

Матеріали надсилати на адресу: 33028, м.Рівне, вул.Остафова, 31, каб.118, Батишкіній Юлії Валеріївні e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. тел. для довідок: (067) 362-64-28
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Рівненський державний гуманітарний університет
 

   

Всього відвідувань

10831530

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ