доц. Д.Я.Требенко, доц. О.О.Требенко

Деталі

 

 

Для студентів денної форми навчання

 

1 курс


Дисципліна "ЛІНІЙНА АЛГЕБРА" (1 семестр 2016-2017 н.р.)

Дистанційний курс     http://www.moodle.npu.edu.ua/course/view.php?id=869

 

2 курс

Дисципліна "АЛГЕБРА І ТЕОРІЯ ЧИСЕЛ" (1 семестр 2016-2017 н.р.)

Дистанційний курс    http://www.moodle.npu.edu.ua/course/view.php?id=101

 Різдвяний онлайн-курс: http://algebrantheory.wixsite.com/atch/

 

 

Література:

1. Требенко Д.Я., Требенко О.О. Алгебра і теорія чисел: У 2 ч. - К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. - Ч.1. - 420 с. (1-ше вид. - 2006 р.). 
2. Завало С.Т. Курс алгебри. - К.: Вища шк., 1985. - 500 с. 
3. Завало С.Т., Костарчук В.М., Хацет Б.І.
Алгебра і теорія чисел: В 2 ч. - К.: Вища шк., 1974. - Ч.1. - 464 с.
 
4. Завало С.Т., Костарчук В.М., Хацет Б.І. Алгебра і теорія чисел: В 2 ч. - К.: Вища шк., 1976. - Ч.2. - 384 с. 
5. Требенко Д.Я., Требенко О.О. Збірник індивідуальних розрахункових завдань з курсу "Алгебра і теорія чисел": У 2 ч. - К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2010. - Ч.1. - 172 с. (1-ше вид. - 2009 р.)
6. Требенко Д.Я., Требенко О.О. Збірник індивідуальних розрахункових завдань з курсу "Алгебра і теорія чисел": У 2 ч. - К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2011. - Ч.2. - 110 с. 
(1-ше вид. - 2009 р.)

7. Завало С.Т., Левіщенко С.С. та ін Алгебра і теорія чисел: Практикум. Частина 2. - К.:Вища школа, 1986. - 264 с.

 

Дисципліна "МАТЕМАТИЧНА ЛОГІКА І ТЕОРІЯ АЛГОРИТМІВ"(2 семестр 2015-2016 н.р.)

 Дистанційний курс   http://www.moodle.npu.edu.ua/course/view.php?id=586

 

Для студентів заочної форми навчання


Екзаменаційні питання з курсу "Лінійна алгебра".


 

Перша частина курсу "Алгебра і теорія чисел" охоплює теоретичний матеріал із підручника [1] (Розділи 1-5). Контрольна робота №1 включає завдання 1-35 із навчального посібника [5]. Варіант завдання відповідає порядковому номеру за списком  в журналі.

Питання до екзамену з курсу "Алгебра і теорія чисел"

 

-------------------------

 

Для заліку з курсу "Математична логіка і теорія алгоритмів" необхідно набрати 60 балів.

Домашня контрольна робота 20 б.

Аудиторна контрольна робота 40 б.

Теоретичний матеріал 40 б.

Завдання для домашньої контрольної роботи з математичної логіки

Теоретичні питання до заліку 

Перша частина курсу "Алгебра і теорія чисел" (лекційний матеріал було вичитано в зимову сесію 2010-2011) охоплює теоретичний матеріал із підручника [1] (Розділи 1-5). Контрольна робота №1 включає завдання 1-35 із навчального посібника [5]. Варіант завдання відповідає порядковому номеру за списком  в журналі. 
 

Друга частина курсу "Алгебра і теорія чисел" (лекційний матеріал було вичитано в літню сесію 2010-2011)  Контрольна робота №2 включає завдання 1-26 із навчального посібника [6].
 

Питання до екзамену з курсу "Алгебра і теорія чисел"


 

Курс "Лінійна алгебра і аналітична геометрія" розрахований на 2 семестри. Підсумкове оцінювання ефективності навчальної   діяльності студента здійснюється на основі результатів виконання 2 контрольних робіт та результатів підсумкового екзамену.  Контрольні роботи включають в себе типові задачі курсу, вміння розв’язувати які є необхідною умовою успішного засвоєння програмового матеріалу. 

Контрольна робота №1
Контрольна робота №2

Питання до екзамену

 

 

Для студентів дистанційної форми навчання

 

1 курс

Питання до екзамену з курсу "Лінійна алгебра"

2 курс

    Для отримання заліку за першу частину курсу "Алгебра і теорія чисел"  необхідно:
1. Вивчити теоретичний матеріал (Розділи 1-5) за підручником [1]:
    питання 1-64 із
переліку.
2. Виконати завдання 1-35 із навчального посібника [5].
    Варіант завдання відповідає номеру залікової книжки студента.

 

Питання до екзамену з курсу "Алгебра і теорія чисел"

Підручник "Числові системи" (автори Л.М.Вивальнюк, В.К.Григоренко, С.С.Левіщенко) можна знайти тут.

Питання до екзамену з курсу "Числові системи"

 

 

Студентський науковий гурток з алгебри і теорії чисел

 

 
 

 


 

   

Всього відвідувань

10830986

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ