Паспорт спеціальності 01.01.01 — математичний аналіз

Змістом спеціальності є вивчення основних структур математики, які базуються на поняттях простору, функції, відображення, функціоналу, оператора, границі, похідної, інтеграла та міри.

Основні напрямки досліджень в рамках спеціальності 01.01.01:

·       теорія функцій дійсної змінної;

·       комплексний аналіз;

·       геометрична теорія функцій;

·       аналітична теорія диференціальних рівнянь в комплексній області;

·       теорія потенціалу;

·       гармонічний аналіз;

·       ряди і послідовності;

·       спеціальні функції;

·       інтегральні перетворення та операційне числення;

·       теорія міри та інтеграла;

·       теорія наближень;

·       наближені методи функціонального аналізу;

·       нескінченновимірний функціональний аналіз;

·       нелінійний функціональний аналіз;

·       узагальнені функції;

·       топологічні векторні простори;

·       банахові алгебри;

·       теорія операторів і операторні рівняння;

·       функціональні рівняння та скінченні різниці;

·       теорія мір дробових порядків та метричних розмірностей;

·       метрична теорія чисел.

 

Програма-мінімум кандидатського екзамену зі спеціальності 01.01.01 "Математичний аналіз"  - Завантажити

   

Розклад  

Електронний розклад (осінь 2021)    
   

Авторизація  

   

Вакансії в закладах освіти