Паспорт спеціальності 01.01.02 — диференціальні рівняння

Змістом спеціальності є побудова нових математичних методів, суттєвий розвиток відомих методів дослідження властивостей розв’язків звичайних диференціальних рівнянь, інтегральних та інтегродиференціальних рівнянь, різницевих та диференціально-функціональних рівнянь, стохастичних диференціальних рівнянь, диференціальних рівнянь з частинними похідними та псевдодиференціальних рівнянь та розробка ефективних методів їх розв’язання.

Основні напрямки досліджень в рамках спеціальності 01.01.02:

·       загальна теорія диференціальних рівнянь;

·       якісна теорія звичайних диференціаль­них рівнянь, теорія стійкості;

·       аналітичні та асимптотичні методи диференціальних рівнянь;

·       крайові та мішані задачі для диференціальних рівнянь з частинними похідними;

·       теорія динамічних систем;

·       методи дослідження інтегральних рівнянь та їх узагальнень;

·       теорія функціональних, різницевих та диференціально-функціональних рівнянь, методи дослідження властивостей їх розв’язків;

·       теорія диференціальних включень;

·       методи дослідження диференціальних рівнянь в абстрактних просторах;

·       теорія псевдодиференціальних рівнянь;

·       теорія диференціальних рівнянь, що містять випадкові фактори, та методи їх дослідження;

·       наближені методи побудови розв’язків диференціальних та інтегральних рівнянь.


Дослідження з суміжних напрямків, що відносяться до інших спеціальностей:

·       в разі переваги методів теорії функцій або функціонального аналізу — до спеціальності 01.01.01 — математичний аналіз;

·       в разі переваги чисельних методів дослідження — до спеціальності 01.01.07 — обчислювальна математика;

·       в разі, коли вивчаються стохастичні властивості розв’язків рівнянь або проводиться дослідження теоретико-ймовірнісними методами — до спеціальності 01.01.05 — теорія ймовірностей та математична статистика.

Програма-мінімум кандидатського екзамену зі спеціальності 01.01.02 "Диференціальні рівняння"  - Завантажити

   

Авторизація  

   

Вакансії в закладах освіти