Робота Секції загальної та прикладної фізики Звітно-наукової конференції студентів “ОСВІТА ТА НАУКА - 2018” проходила 18 квітня 2018 р. 

На засіданні були присутні наукові керівники, співробітники кафедри загальної та прикладної фізики і студенти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Під час роботи секції було заслухано 22 доповіді.

DSCF4387

DSCF4391

У вступному слові завідувач кафедри, академік НАПН України, доктор фізико-математичних наук, професор М.І. Шут проінформував присутніх про наукові здобутки студентів Фізико-математичного факультету у 2018 р., звернувши увагу на роботу проблемних груп кафедри та участь студентів у Всеукраїнських та Міжнародних наукових конференціях, а також про опублікування студентами результатів наукової роботи у провідних вітчизняних та закордонних наукових періодичних виданнях.

DSCF4388

Наукові доповіді були присвячені: дослідженням фізико-механічних, теплофізичних та релаксаційних властивостей полімерних нанокомпозитів на основі термо- та реактопластів, огляду сучасних досягнень фізики та астрономії, а також аналізу актуальності та ефективності використання навчально-методичних комплексів з фізики та сучасного дидактичного матеріалу під час викладання в середній та вищій школі для покращення стану фізико-математичної освіти в Україні у цілому. 

DSCF4392

DSCF4395

DSCF4396

DSCF4404

DSCF4416

DSCF4424

За результатами проведення секційного засідання конференції було запропоновано рекомендувати кращі доповіді до опублікування у студентському збірнику “Студентські фізико-математичні етюди”.

   

Абітурієнту  

Хочеш поступити на фізмат?
Нові освітні програми - 2018
Телеграм канал приймальної комісії
Веб версія Відкрити в додатку
 

 

   

Авторизація  

   

Новини та оголошення