У зв’язку зі змінами в організаційній структурі університету та
відповідно до рішення Вченої ради університету від 03 вересня 2021 року
(протокол №1) оновлення відомостей на сайті не здійснюється!
Переглянути відомості про оновлені структурні підрозділи можна за посиланням:

fmif.npu.edu.ua

   

25 листопада 2020 року відбулося засідання секції "Методика навчання математики" студентської конференції "Фізика і математика: вчора, сьогодні, завтра".
Форма проведення засідання - дистанційна, на базі платформи Google meet.
Керував засіданням завідувач кафедри, професор Василь Олександрович Швець., секретар - доцент Віталій Ярославович Забранський.

10

 Було заслухано наступні доповіді:
1. Розв’язування геометричних задач методом координат
Гнатюк Світлана Миколаївна, 2 МСОФп
Науковий керівник: к.п.н., доц. Дремова І. А.
2. Методика розв’язування геометричних задач на доведення в основній школі
Кібиш Діна Анатоліївна, 2 МСОФп
Науковий керівник: к.п.н., доц. Дремова І. А.
3. Вивчення елементів теорії ймовірностей в старшій школі на профільному рівні
Чабан Аліна Павлівна, 2 МСОФп
Науковий керівник: к.п.н., доц. Дремова І. А.
4. Реалізація наскрізної лінії «Підприємливість та фінансова грамотність» під час вивчення алгебри і початків аналізу
Ткач Олена Вікторівна, 2 МСОФп
Науковий керівник: к.п.н., доц. Лук’янова С. М.
5. Прикладна спрямованість навчального курсу геометрії і її реалізація в навчальному процесі (основна школа)
Артемчук Аліна Сергіївна, 2ммзСО
Науковий керівник: к.п.н., доц. Волянська О. Є.
6. Методика навчання розв’язуванню текстових задач в 5-6 класах
Єжак Марина Андріївна, 2ммзСО
Науковий керівник: к.п.н., доц. Волянська О. Є.
7. Використання ІКТ під час розв’язування задач на відсотки в 5-6 класах
Павлович Тетяна Анатоліївна, 2ммзСО
Науковий керівник: к.п.н., доц. Волянська О. Є.
8. Методика компетентнісно орієнтованого вивчення об’ємів геометричних тіл на рівні стандарту
Падалка Анастасія Олександрівна, 2ммзСО
Науковий керівник: к.п.н., доц. Волянська О. Є.
9. Використання історичного матеріалу на уроках математики у 5-6 класах
Худенець Марія Євгеніївна, 2 МСОн
Науковий керівник: к.п.н., доц. Дремова І. А.
10. Контроль навчальних досягнень з математики учнів старшої школи під час дистанційного навчання
Года Тетяна Юріївна, 2 МСОн
Науковий керівник: к.п.н., доц. Дремова І. А.
11. Психолого-педагогічні особливості розвитку пізнавального інтересу в учнів 5-6 класів
Коритна Оксана Анатоліївна, 2 МСОн
Науковий керівник: к.п.н., проф. Швець В. О.
У засіданні взяли участь всі викладачі кафедри математики і теорії та методики навчання математики НПУ імені М.П.Драгоманова та більше 20 студентів Фізико-математичного факультету.

   

Розклад  

   

Авторизація  

   

Вакансії в закладах освіти