У зв’язку зі змінами в організаційній структурі університету та
відповідно до рішення Вченої ради університету від 03 вересня 2021 року
(протокол №1) оновлення відомостей на сайті не здійснюється!
Переглянути відомості про оновлені структурні підрозділи можна за посиланням:

fmif.npu.edu.ua

   

26 листопада 2020 р. відбулося онлайн засідання секції загальної та прикладної фізики студентської наукової конференції «Фізика і математика: вчора, сьогодні, завтра».
Відкрив засідання вітальним словом завідувач кафедри академік НАПН України, доктор фізико-математичних наук, професор Шут М.І.
На засіданні були присутні: секретар секції доцент, кандидат фізико-математичних наук Рокицький М.О., наукові керівники, співробітники кафедри загальної та прикладної фізики і студенти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.
Під час роботи секції було заслухано 8 доповідей.

1

У вступному слові завідувач кафедри, академік НАПН України, доктор фізико-математичних наук, професор М.І. Шут проінформував присутніх про наукові здобутки студентів Фізико-математичного факультету у 2020 р., звернувши увагу на роботу проблемних груп кафедри та участь студентів у Всеукраїнських та Міжнародних наукових конференціях, а також про опублікування студентами результатів наукової роботи у провідних вітчизняних та закордонних наукових періодичних виданнях.

Наукові доповіді були присвячені: будові та дослідженням фізико-механічних, теплофізичних та релаксаційних властивостей полімерних нанокомпозитів на основі термо- та реактопластів та огляду сучасних досягнень фізики та астрономії.

Кращі доповіді під час онлайн засідання секції загальної та прикладної фізики:
1. Будова та властивості полімерних матеріалів, Яцина Дмитро Віталійович, 4 ФСО.
2. Дослідження елементарних частинок – шлях до створення високих технологій, Іванченко Єлизавета Вадимівна, 4 ФА.
3. Фізико-механічні властивості полімерних нанокомпозитів ПХТФЕ - діоксид олова, Урсул Катерина Володимирівна, 3 ФСОМ.

2

3

4

5

6

7

8

За результатами проведення секційного засідання конференції було запропоновано рекомендувати кращі доповіді до опублікування у студентському збірнику “Студентські фізико-математичні етюди” та у журналі “Фізика та астрономія в рідній школі”.

   

Розклад  

   

Авторизація  

   

Вакансії в закладах освіти