Запрошуємо студентів та молодих вчених взяти участь у V Міжнародній науково-практичній конференції студентів та молодих науковців „Наука, освіта, суспільство очима молодих”.
Конференція відбудеться 18-19 квітня 2012 року у Рівненському державному гуманітарному університеті (адреса: м. Рівне, вул. Остафова, 31).

Планується робота за такими напрямками:
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ
Секція І. Молодий педагог:
-    сучасні технології (методи, засоби, методики) навчання у школі та ВНЗ;
-    використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі в сучасних умовах.
Секція II. Молодий психолог:
-    теоретичні та прикладні проблеми психологічних досліджень;
-    соціально-психологічні    проблеми трансформаційних процесів у суспільстві;
-    роль і діяльність психолога в навчальному закладі.
ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИЙ
Секція III Молодий природодослідник:
-    сучасні дослідження в галузі фізики, хімії, астрономії, географії, екології, біології;
-    методи, засоби і технології експериментальних досліджень.
Секція IV. Молодий програміст:
-    створення і упровадження прикладного програмного забезпечення;
-    розробка і використання прикладного програмного забезпечення та комп’ютерних моделей в різних сферах діяльності.
СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНИЙ
Секція V. Молодий історик:
-    сучасні дослідження в історії України;
-    сучасні дослідження у Всесвітній історії;
-    роль історичних досліджень у сучасних та майбутніх суспільних перетвореннях.
Секція VI. Молодий громадянин держави:
-    процеси формування громадянської та соціальної позиції молоді;
-    проблеми працевлаштування та професійної самореалізації молоді;
-    роль молоді у політичних процесах в Україні та світі.
Секція VII. Молодий філолог:
-    сучасний стан володіння мовами у населення України;
-    актуальні проблеми семантики та мовознавства. Секція VIII. Молодий мистецтвознавець:
-    розвиток мистецтва та культури українців та інших народів;
-    нові напрямки розвитку мистецтв.
Секція IX. Молодий економіст:
-    перспективи розвитку економіки держави, галузей, регіонів;
-    актуальні проблеми економічної теорії, менеджменту та маркетингу;
-    сучасні дослідження у сфері фінансів, обліку, економічного аналізу та моделювання.
Секція X. Молодий менеджер інформаційних систем:
-    актуальні проблеми фахової підготовки менеджерів інформаційної діяльності;
-    документно-інформаційні ресурси сфери управління.

Умови участі в конференції:
Бажаючим взяти участь у роботі конференції необхідно надіслати в оргкомітет до 1 квітня 2012 року:
-    Заявку на участь у конференції (додаток 1);
-    Тези доповіді обсягом 1-2 повні сторінки (додаток 2) роздруковані і підписані автором (авторами);
-    Електронний варіант тез та заявки додати на дискеті, диску або надіслати на e-mail;
-    Рецензію наукового керівника чи
рекомендацію кафедри (якщо науковий керівник буде співавтором наукової публікації, то рецензія чи рекомендація не обов’язкова);
-    Оргвнесок у розмірі 100 грн. (для студентів та працівників РДГУ 80 грн.) необхідно буде сплатити після отримання повідомлення про прийняття тез до друку і включення до програми роботи конференції (надіслати копію квитанції).
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Тези доповідей плануємо опублікувати у збірнику матеріалів конференції до початку конференції.

Вимоги до оформлення тез доповідей:
Текст доповіді (1-2 повні сторінки) друкується на білих аркушах формату А4 з однієї сторони через 1 інтервал, шрифт Times New Roman, кегль 9 пт, береги: верхній, нижній, лівий, правий по 2см. Скановані малюнки виконувати з роздільною здатністю не менше 300 dpi. Електронні варіанти тез записувати у форматі ,, doc” (Word 97-2010), назва файла повинна містити прізвище автора та номер обраної секції. Малюнки потрібно також записати окремим файлами у форматі "jpg".
Посилання на використані джерела подаються у квадратних дужках (наприклад: [3, с. 314]). Список використаних джерел повинен бути складений з дотриманням нових правил Держстандарту (Бюлетень ВАК України, №3, 2008р.).
Тези підписуються авторами на звороті останньої сторінки, чим підтверджують, що дати, цитати, експериментальні дані, бібліографія звірені, а публікація належним чином підготовлена до видання. Оргкомітет залишає за собою право на внесення редакторських правок або ж відхилення матеріалів зі значними стилістичними, граматичними, орфографічними помилками.
Матеріали, які підготовлені з порушенням вказаних вимог розглядатися не будуть!

Додаток 1 Заявка на участь у V Міжнародній конференції „Наука, освіта, суспільство очима молодих”
Прізвище
Ім’я    
По батькові     
Посада (студент, магістрант, аспірант, здобувай, вчитель, психолог, викладач, доцент, професор)
Організація (повна назва)
Секція    
Тема доповіді
Форма участі в конференції (доповідач,
співдоповідач)         
Адреса     
Телефон    
e-mail:    
Потреба в житлі (гуртожиток, готель)    

Додаток 2 Зразок оформлення тез доповіді
НАЗВА ДОПОВІДІ
{Доповідач} Прізвище, ім’я, по батькові, посада
{Керівник} Прізвище, ініціали, вчений ступінь, посада Навчальний заклад
Текст доповіді    
Список використаних джерел
1.
2.

Оргкомітет конференції:
Постоловський Руслан Михайлович - канд.іст.наук, проф., ректор- голова оргкомітету;
Поніманська Тамара Іллівна- канд.пед.наук, проф., проректор з наукової роботи РДГУ- заступник голови оргкомітету;
Гон Максим Мойсейович - докт.політ.наук, проф.;
Павелків Роман Володимирович- докт. психол. наук, проф.;
Пальчевський Степан Сергійович - докт.пед.наук, проф.;
Петрівський Ярослав Борисович - докт.техн. наук, проф.;
Сяський Андрій Олексійович- докт.техн.наук, проф.;
Батишкіна Юлія Валеріївна - канд.техн.наук, доц.;
Воробйова Ірина Анатоліївна-канд.пед.наук, доц.;
Галуха Любов Юріївна - канд.іст.наук, доц.;
Дичківська Ілона Миколаївна - канд. пед. наук, проф.;
Мельник Віра Йосипівна- канд.геогр.наук, доц.;
Сілкова Галина Василівна - канд. пед. наук., доц.;
Суржук Тетяна Борисівна - канд.пед.наук, доц.;
Сяський Володимир Андрійович - канд.техн.наук, доц.;
Чернігівець Тетяна Іванівна - канд.пед.наук, доц.;
Черній Алла Леонідівна - канд.політ.наук, доц.;
Хижнякова Надія Олександрівна - канд.екон.наук, доц.

Матеріали надсилати на адресу: 33028, м.Рівне, вул.Остафова, 31, каб.118, Батишкіній Юлії Валеріївні e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. тел. для довідок: (067) 362-64-28
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Рівненський державний гуманітарний університет
 

   

Абітурієнту  

Хочеш поступити на фізмат?
Нові освітні програми - 2018
Телеграм канал приймальної комісії
Веб версія Відкрити в додатку
 

 

   

Авторизація  

   

Новини та оголошення