Кафедра вищої математики

 

Про кафедру

Завідувач кафедри:

Гончаренко Яніна Володимирівна,

кандидат фізико-математичних наук,

професор


Гончаренко1.jpg                                                            
       Контакти:

  Результат пошуку зображень за запитом "адрес пиктограмма"01030, м. Київ, вул. Пирогова, 9, ауд. 464

  third копія 2: (044) 239-30-31
  third копія 3Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

   Кафедра вищої математики є структурним підрозділом фізико-математичного факультету, що забезпечує математичну освіту студентів і аспірантів: фізико-математичного факультету, факультету соціально-психологічних наук та управління, факультету філософської освіти і науки, факультету магістратури, аспірантури і докторантури .

   Професорсько-викладацький склад кафедри станом на 2016-17 н.р. налічує 13 осіб, з них: 2 доктори наук, 11 кандидатів наук (з них - 1 за сумісництвом), 11 членів кафедри мають вчене звання. Для підготовки аспірантів,участі в ДЕК на умовах погодинної оплати додатково залучено 3 докторів наук, з них 1 академік НАН України.  

    

    

   Співробітники

   Гончаренко1.jpg

   Гончаренко Яніна Володимирівна  - завідувач кафедри, 

   кандидат фізико-математичних наук, професор


     

   Біленко Валентин Іванович -

   кандидат фізико-математичних наук, професор
   фото очікується

   IMG_3392.JPG 

   Божонок Катерина Валеріївна -

   кандидат фізико-математичних наук, доцент


    DSC_2748_-_копия1.jpg

   Верпатова Наталія Юріївна

   кандидат фізико-математичних наук, доцент


    alt

    .Панченко Лариса Леонтіївна ––

   кандидат педагогічних наук, доцент
    
    
    pratsiovytyi2.jpg

   Працьовитий Микола Вікторович ––

   доктор фізико-математичних наукпрофесор,

   академік АН вищої освіти України, академік АН вищої школи України,

   Заслужений діяч науки і техніки України


    

    P1030567_-_копия.jpg 

   кандидат фізико-математичних наукдоцент
                                                             
   кандидат фізико-мате матичних наук, доцент
   фото очікується

    

   Требенко Оксана Олександрівна – секретар кафедри,

   кандидат фізико-математичних наук, доцент


    

   alt

   кандидат фізико-математичних наук, доцент

    

   alt
   доктор педагогічних наук, кандидат фізико-математичних наук, доцент
    
   _________________________________________________________________________________________________________________________
   У нас працювали:

    alt

   Василенко Наталія Миколаївна ––

   кандидат фізико-математичних наук, старший викладач 
   _______________________________________________________________________________________________________________________________________

   P1300419_-_копия.JPG

   Замрій Ірина Вікторівна -
   кандидат фізико-математичних наук, асистент (за сумісництвом)
    
    
    
    
    

    

    

    

    

   Літопис

   Літопис кафедри

   Математичні кафедри фізико-математичного факультету НПУ імені М.П.Драгоманова ведуть свою історію від кафедри математики, створеної в 1930 р. Її першим завідувачем був видатний український математик, академік АН УРСР М.П.Кравчук.

   З вересня 1937 р. кафедрою завідував член-кореспондент АН УРСР, професор Є.Я.Ремез. В той час на кафедріпрацювали доценти: К.О.Хлєбніков, С.Ф.Фещенко, Д.М.Майєргойз, В.В.Іваненко, А.Я.Орієвський, І.Є.Шиманський, В.П.Білоусова, О.К.Лебединцева, К.Я.Латишева.

   У 1938/39 н.р. кафедру було поділено на дві: кафедру математичного аналізу (завідувач - Є.Я.Ремез) і кафедру геометрії, яку очолив О.С.Смогоржевський. А після війни на фізико-математичному факультеті було вже три математичні кафедрикафедра математичного аналізу (завідувач - професор Є.Я.Ремез), кафедра геометрії (завідувач - професор О.С.Смогоржевський) і кафедра методики математики (завідувач - Заслужений діяч науки УРСР, професор О.М.Астряб.

   З 1944 року на кафедрі почала працювати О.П.Сергунова, з 1952 р. - В.М.Котлова. У 1955 - 1965 рр. функціонувала об'єднана кафедра математичного аналізу й геометрії (завідувачі - професори І.М.Рапопорт, М.О.Давидов), яка стала базою для створення в 1965 р. кафедр вищої математики та математичного аналізу. В ці ж роки при кафедрі була заснована обчислювальна лабораторія з першою в нашому університеті ЕОМ "Мир-1". В 1962-1965 рр. на кафедрі працював доктор фізико-математичних наук, професор С.І.Зуховицький (науковий керівник аспіранта Жалдака М.І.) З 1961 року на кафедрі почав працювати за сумісництвом доктор фізико-математичних наук, професор В.М.Остапенко, з 1964 року - член-кореспондент АН України, професор С.М.Черніков.

   З 1965 р. по 1968 р. кафедрою вищої математики керував професор С.Ф.Фещенко. В цей період на кафедрі працюють: З.О.Резніченко (з 1956), Л.С.Можарівська (з 1961), М.І.Жалдак (з 1964), В.Є.Тарасюк (з 1964 по 1982), Ю.С.Рамський (з 1966), Н.В.Ткаченко (з 1966), С.С.Левіщенко (з 1967 по 1996), Т.В.Носаль (з 1967), Ю.П.Підченко (з 1973).

   В 1968 році кафедру очолив доцент М.І.Шкіль (1969 р. — доктор фізико-математичних наук, 1970 р. — професор), в 1972-1974 рр. кафедра називалась кафедрою алгебри і геометрії. З 1969 по 1974 рр. на кафедрі працював за сумісництвом і керував аспірантурою зі спеціальності "Геометрія і топологія" доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри геометрії Київського університету імені Тараса Шевченка Кованцов Микола Іванович - науковий керівник Ломаєвої Т.В. (доцента кафедри вищої математики), Іл'яшенко В.Я. (проректора Луцького педагогічного універсмитету), Гаврилюка О.М.(старшого наукового співробітника Інституту математики АН України).

    

   1974_МожарівськаКотлова_Резніченко.jpg

   Підченко Ю.П., Можарівська Л.С., Резніченко З.О.(1974)

   1978_каф_разом_із_керівництвом.jpg

   1978 рік

   У період з 1980 р. по 1985 р. кафедру очолював кандидат фізико-математичних наук, доцент М.І.Жалдак (з 1990 р. - доктор педагогічних наук, з 1991 р. - професор, з 1992 р. - член-кореспондент АПН України, з 1995 р. - академік). У 1982 - 1986 рр. за сумісництвом на кафедрі працював доктор фізико-математичних наук А.Ф.Турбін (автор ряду відомих монографій), який читав спецкурси з основ теорії фракталів, керував написанням дипломних робіт.  

   Жалдак_МІ_зав_каф_вищої_мат.jpg

   доц. Жалдак М.І.

   lQK4rbncF5s.jpg

   Кафедра вищої математики (1982 р.)

   На передньому плані (зліва направо): доц.Ткаченко Н.В., доц.Левіщенко С.С., проф.Черніков С.М., завідувач кафедри доц.Жалдак М.І., доц.Сергунова О.П., доц.Можарівська Л.С., доц.Тарасюк В.С., доц.Резніченко З.О.

   На задньому плані: асп.Пилаєв В.В., доц.Рамський Ю.С., ст.в.Котлова В.М., ст.в. Ломаєва Т.В., доц.Підченко Ю.П., зав.лаб.Немировська Л.М., асп.Алішев А.

   У 1985 р. на базі кафедри вищої математики було створено дві кафедри: кафедра вищої математики і кафедра основ інформатики та обчислювальної техніки. Кафедру основ інформатики та обчислювальної техніки очолив член-кореспондент АПН СРСР, професор М.І.Шкіль, а кафедру вищої математики в лютому 1986 р. - кандидат фізико-математичних наук, доцент С.С.Левіщенко (з 1994 р. - доктор фізико-математичних наук, з 1994 р. - професор), автор навчальних посібників "Алгебра та теорія чисел. Практикум. Ч. 1, Ч. 2» (С. Т. Завало, В. В. Пилаєв, І. О. Рокицький), «Числові системи» (Л. М. Вивальнюк, В. К. Григоренко, С. С. Левіщенко), які й досі використовуються в навчальному процесі. 

   1986_каф_вищої_математики.jpg

   1986 рік

   jk04E3P_YQY.jpg

   Під час засідання кафедри, 1986 р.

   1987_кафедра_склад1.jpg 

   1987 рік

    1987_на_каф_ветерани.jpg

   доц.Левіщенко С.С., доц.Ткаченко Н.В., доц.Можарівська Л.С., ст. викладач Носаль Т.В. (1987) 

   mngVJSksmt8.jpg

   Доц.С.С.Левіщенко, доц.Домницький В.М., ас.Працьовитий М.В. (1987 р.)

   На кафедрі вищої математики тоді працювали: доценти Левіщенко С.С., Можарівська Л.С., Резніченко З.О., Ткаченко Н.В., Мельник В.І., ст. викладач Носаль Т.В. Згодом склад кафедри поповнили випускники факультету: Працьовитий М.В. (з 1986), Соколовська І.С. (з 1988 по 1990), Требенко Д.Я. (з 1988), Хуторянська (Панченко) Л.Л. (з 1988), Китиця О.Л. (з 1988 по 1991), Верпатова Н.Ю. (з 1989), Шаповалова Н.В. (з 1991), Листопад В.В. (з 1992 по 1994), Дюженкова О.Ю. (з 1994 по 2001), Торбін Г.М. (з 1996), а також Домницький В.М. (з 1987 по 1995), Кошманенко В.Д. (з 1988 по 1999), Процак Л.В. (з 1989), Шлапак Ю.Д. (з 1991 по 1992), Трофімчук С.Ю. (з 1990 по 1995), Хромуляк О.М. (з 1990 по 1997), Ляшко О.В. (з 1990 по 2002), Яворський Ю.В. (з 1992 по 1994), Федоренко Л.Г. (з 1992 по 1995) . В цей час при кафедрі закінчили аспірантуру: Білозьоров О.С., Драганюк С.В., Зузук Л.І., Верпатова Н.Ю. (1994), Лагно В.І. (1988), Воробйова А.І. (1988), Жданова Ю.Д. (1989), Балюк Л.В., Панченко Л.Л. (1994), Торбін Г.М. (1996). 

   2004_каф_вищої_матем.jpg  

   2004 рік 

    2004_каф_вищої.jpg

   2004 р., ауд.462

   З 1 липня 1997 р. по березень 2016 р. кафедрою вищої математики завідував М.В.Працьовитий - доктор фізико-математичних наук (1999), професор (2003), з 2008 р. по грудень 2015 р. директор Фізико-математичного інституту НПУ імені М.П.Драгоманова, з грудня 2015 р. декан фізико-математичного факультету НПУ імені М.П.Драгоманова. 

   У цей період пріоритетними напрямами наукових інтересів кафедри стали: фрактальний аналіз і фрактальна геометрія, метрична і ймовірнісна теорія чисел, теорія сингулярних розподілів ймовірностей, ймовірнісні міри зі складною локальною структурою, неперервні ніде немонотонні, звивисті та ніде недиференційовані функції тощо. Співробітники кафедри виконують ряд держбюджетних та госпдоговірних тем: з 1997 р., на кафедрі розробляються фундаментальні і прикладні держбюджетні теми: «Дослідження фракталів в теоріях чисел, функцій, розподілів ймовірностей» (1998–2000), «Фрактальна геометрія та її місце у професійній роботі вчителя» (2001–2003), «Дослідження фрактальних об’єктів алгебри, геометрії, функціонального аналізу і теорії ймовірностей» (2004–2006), «Фрактальний аналіз математичних об’єктів зі складною локальною будовою» (2007–2009), «Розробка алгоритмів автоматичного визначення ступеню зв’язку між об’єктами (учасниками фінансових операцій)» (госп. договірна тема, тендер Державного комітету фінансового моніторингу Міністерства фінансів України, 2004 р.), «Двійкове кодування дійсних чисел і фрактали» (2010–2012), «Системи кодування дійсних чисел з нескінченним алфавітом і фрактали» (2013–2015), видаються монографії та навчальні посібники. У цей час на кафедрі успішно завершили дисертаційні дослідження та захистили 30 кандидатських і 3 докторські дисертації.

   IMG_1217_-_копия.jpg

   Конференція пам'яті проф.С.С.Левіщенка, 2006 р.

   На кафедрі за сумісництвом працювали доктор фізико-математичних наук, професор Турбін А.Ф. (з 1997 по 2016 р.), доктор фізико-математичних наук, професор Кошманенко В.Д. (з 1998) та член-кореспондент НАН України Ядренко М.Й. (з січня 1999 по листопад 2004 р.), керував аспірантурою з алгебри і теорії чисел доктор фізико-математичних наук Кузенний М.Ф. В цей час на кафедрі почали працювати: Ядренко В.М. (1997-2002), Школьний О.В. (з 2000 р.), Гончаренко Я.В. (з 2001 р.), Хмельницький М.О. (2004-2010), Закусило А.І. (2005), Нікіфоров Р.О. (2007-2015), Василенко Н.М. (з 2009), Требенко О.О. (з 2009 р.), Замрій І.В. (з 2013 р.), Біленко В.І. (з 2013 р.), Божонок К.В. (з 2014 р.)

   З 2016 р. завідувачем кафедри є кандидат фізико-математичних наук, доцент Гончаренко Яніна Володимирівна.

   Навчальна діяльність

    каематики забезпечує викладання для студентів Фізико-математичного та інших інститутівНПУ імені М.оманож

   Сьогодні кафедра вищої математики забезпечує викладання для студентів фізико-математичного та інших факультетів НПУ імені М.П.Драгоманова більше 30 навчальних дисциплін:

   -       - аналітична геометрія

   -       - проективна геометрія і методи зображень

   -       - диференціальна геометрія і      топологія

   -       - лінійна алгебра

   -       - алгебра і теорія чисел

   -      - аналітична геометрія та лінійна алгебра

   -       - числові системи

   -       - математична логіка і теорія алгоритмів

   -       - основи геометрії

   -       - методи обчислень

   -       - вибрані питання алгебри і геометрії

   -       - вибрані питання сучасної математики

   -       - математичне програмування

   -       - економетрія

   -       - теорія чисел та основні структури сучасної математики

   -       - основи фрактальної геометрії та динамічних систем

   -       додаткові розділи алгебри і теорії чисел, геометрії та топології

   -       математика для економістів

   -       вища математика

   -       вища і прикладна математика

   -       економічний ризик та методи його вимірювання

   -       теорія ймовірностей та математична статистика

   -       економіко-математичне моделювання

   -       логіка

   -       геометрія

   -       оптимізаційні методи та моделі, економетрика,

   -       математичні методи в психології

   -       нарисна геометрія

   -       та ін.

   Викладачі кафедри керують написанням курсових робіт з геометрії та алгебри, кваліфікаційних та магістерських робіт.

   ні кафедра вищої математики забезпечує викладання для студентів Фізико-математичного та інших інститутівНПУ імені М.П.Драгоманова таких дисциплін:

   Наукова діяльність

   Наукова робота кафедри проводиться в наступних напрямках:

   1. Індивідуальні наукові дослідження викладачів (ініціативні і планові).
   2. Участь в розробці наукових проектів, співробітництво з установами НАНУ та АПНУ, міжнародне співробітництво.
   3. Розробка держбюджетних тем.
   4. Керівництво аспірантами і докторантами.
   5. Участь співробітників кафедри в роботі наукових конференцій, семінарів.
   6. Керівництво розвитком науково-технічної творчості студентської молоді (робота семінарів, гуртків, проблемних груп).
   7. Керівництво написанням кваліфікаційних та магістерських робіт.
   8. Рецензування наукових робіт, опонування дисертацій.
   9. Робота в спеціалізованих та експертних радах.
   10. Підготовка навчальних посібників.
   11. Популяризація наукових знань.
   12. Робота у редакційних радах та колегіях, наукове редагування наукових збірників:
   •  " Фрактальний аналіз та суміжні питання",
   • "Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 1. Фізико-математичні науки", 
   • "Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 3. Фізика і математика у вищій і середній школі",
   • "Студентські фізико-математичні етюди",
   • "Дидактика математики: проблеми і дослідження. Міжнародний збірник наукових робіт".

    


    

   Наукові дослідження на кафедрі проводяться у таких галузях математики як фрактальний аналіз та фрактальна геометрія, метрична теорія чисел, теорія ймовірностей, теорія груп, кілець, полів, геометрія многовидів, теорія диференціальних рівнянь, математичний аналіз, обчислювальна математика, варіаційне числення, топологія, теорія операторів, а також методика навчання математичних дисциплін у вищій школі.

   При кафедрі діє відома в Україні та за її межами наукова школа «Фрактальний аналіз та фрактальна геометрія», керівником якої є доктор фізико-математичних наук,професор М.В.Працьовитий (підготовлено 3 доктори наук, 27 кандидатів наук, опубліковано 6 монографій, більше трьохсот статей в провідних наукових виданнях, зокрема в престижних міжнародних виданнях). 

   IMG_1565_edit.jpg

   Проф. М.В.Працьовитий з учнями та колегами − учасниками Міжнародної конференції “Skorokhod Space 50 Years On” (червень 2007)

   Під керівництвом викладачів кафедри за останні 5 років захищено 2 докторські і 15 кандидатських дисертацій (Працьовитий М.В. ― 2 (докт.), 13 (канд.), Самойленко А.М. – 1 (канд.), Гончаренко Я.В. – 1 (канд.)).

   За останні 5 років викладачами кафедри підготовлено: монографій – 3, підручників і навчальних посібників – 29, статей – 141, тез доповідей на конференціях різного рівня – 160. З них за 2016 рік: 5 навчальних посібників, 27 статей, зокрема у журналах, що входять до міжнародних наукометричних баз даних Scopus і Web of Science - 3.   


    На кафедрі активно ведеться науково-організаційна робота. З ініціативи і під керівництвом проф. М.В.Працьовитого проведено цілий ряд конференцій і  симпозіумів. 

   _DSC7045._editjpg.jpg

   Проф. М.В. Працьовитий з академіком НАНУ, проф. В.С. Королюком, проф. Ю.Г. Кондратьєвим і проф. Г.М. Торбіним (конференція «Математичні методи в теорії складних систем», грудень 2008)

   1.jpg

    Учасники 4-ої Міжнародної київської конференції з аналітичної теорії чисел і просторових мозаїк і 5-го щорічного Міжнародного симпозіуму з діаграм Вороного (вересень 2008)

   Викладачі кафедри щороку є членами Програмних і Організаційних комітетів конференцій різного рівня. Зокрема, за останні 5 років на базі фізико-математичного факультету були проведені:

   1. Міжнародна алгебраїчна конференція, присвячена 100-річчю від дня народження С.М. Чернікова (серпень 2012 р.);
   2. Міжнародна наукова конференція «Асимптотичні методи в теорії диференціальних рівнянь»,  присвячена 80-річчю відомого українського математика, педагога та організатора освіти, почесного ректора НПУ імені М.П.Драгоманова  Шкіля М.І. (грудень 2012 р.);
   3. Міжнародна наукова конференція "Актуальні проблеми методології та методики навчання фізико-математичних дисциплін", присвячена 80-річчю від дня народження завідувача кафедри методології та методики навчання фізико-математичних дисциплін вищої школи, Заслуженого професора НПУ імені М.П. Драгоманова, академіка Академії наук вищої освіти України, голови профспілки працівників та голови ради трудового колективу університету, Заслуженого працівника освіти України Горбачука І.Т. (січень 2013 р.);
   4. П'ята Міжнародна конференція з аналітичної теорії чисел та просторових мозаїк,  присвячена 145-річчю від дня народження видатного українського математика  Георгія Вороного (1868-1908) (вересень 2013 р.);
   5. Конференція «Стохастика та нескінченновимірний аналіз», присвячена 60-річчю доктора фізико-математичних наук, професора, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, директора Міждисциплінарного науково-дослідного центру складних систем Кондратьєва Ю.Г. (листопад 2013 р.);
   6. Конференція «Методика викладання математики в середній та вищій школі», присвячена 75-річчю професора Тамари Всеволодівни Колесник (грудень 2013 р.);
   7. V Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні проблеми сучасної математики і фізики та методика їх навчання» (квітень 2016 р.);
   8. Всеукраїнська науково-методична конференція «Сучасні науково-методичні проблеми математики у вищій школі», присвяченої пам’яті професора С.С.Левіщенка (жовтень 2016 р.);

   а також ряд студентських наукових конференцій.

    

    

    


    

   Участь у розробці та реалізації наукових проектів

   Діючі наукові проекти:

   1.Project“Structure and evolution of complex systems with applications in physics and life sciences”(«Структура та еволюція складних систем із застосуваннями у фізиці й науках про життя»), Call identifier FP7-People-2013-IRSES,Project reference: 612669.

   • Термін виконання: 01.01.2015-31.12.2017
   • Координатор−UNIWERSYTET MARII CURIE-SKLODOWSKIEJ, Учасники − UNIVERSITETET I BERGEN (Norway), UNIVERSITAET BIELEFELD(Germany),HELSINGIN YLIOPISTO (Finland), ORTBRAUDE COLLEGE (Israel);
   • Учасники від НПУ імені М.П.Драгоманова:Працьовитий М.В., Торбін Г.М., Гончаренко Я.В., Нікіфоров Р.О., Кондратьєв Ю.Г.

   2. Дослідження еволюційних детермінованих та стохастичних систем складної тополого-метричної структури. Фрактальні властивості, керованість 

   • Термін виконання: 01.01.2015 по 31.12.2017
   • Установи учасники: НПУ імені М.П. Драгоманова, КНУ імені Тараса Шевченка
   • Учасники від НПУ імені М.П.Драгоманова: Працьовитий М.В. (керівник теми), Гончаренко Я.В.

   3. Моделювання та фрактальний аналіз динамічних систем з локально складними відображеннями (Держбюджетна тема №10/16-18)

   • Термін виконання: 01.01.2016 по 31.12.2018
   • Установи учасники: НПУ імені М.П. Драгоманова, Інститут математики НАНУ
   • Учасники від НПУ імені М.П.Драгоманова: Працьовитий М.В. (відповідальний виконавець проекту), Біленко В.І.

   4. Фрактальний аналізсингулярних та ніде не монотонних функцій

   • Установи учасники: Інститут математики НАНУ
   • Учасники від НПУ імені М.П.Драгоманова: Працьовитий М.В. (керівник теми)

   Завершені наукові проекти:

   Німецько-українські проекти DFG

   • Сингулярні розподіли ймовірностей та перетворення, що зберігають фрактальну розмірність
   • Структура спектральних мір та сингулярно неперервні спектри операторів Шредінгерівського типу
   • Фрактальні властивості сингулярних розподілів ймовірностей та їх застосування
   • Багаторівневий фрактальний аналіз сингулярних ймовірнісних мір і його застосування

   Загальноєвропейський (Бонн – Берлін – Рим – Трієст – Київ – Москва - Санкт-Петербург) проект INTAS

    

    


    Аспірантура і докторантура

   На кафедрі функціонує аспірантура і докторантура з таких наукових спеціальностей: 

   • 01.01.01 − математичний аналіз
   •  01.01.05 ­− теорія ймовірностей і математична статистика 
   • 01.01.06 – алгебра і теорія чисел 
   • 13.00.02 – теорія та методика навчання (математика)

   Станом на січень 1917 р.: аспірантів денної форми навчання - 5, заочної - 0.   

   Професор Працьовитий М.В. є Заступником голови спеціалізованої вченої  ради Д 26.053.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук за спеціальностями 13.00.02 – теорія та методика навчання (математика), 13.00.02 – теорія та методика навчання (інформатика), а також Членом  спеціалізованої вченої ради Д 26.206.03 при Інституті математики НАН України по захистах докторських та кандидатських дисертацій з алгебри і теорії чисел, геометрії та топології.

   Впровадження результатів наукової роботи

   Результати наукових досліджень впроваджуються в навчальний процес через: 

   • оновлення змісту навчання математичних дисциплін, введення нових теоретичних розділів, розробку нових спеціальних курсів; 
   • видання навчальних посібників;
   • введення нових робіт в лабораторний практикум 
   • керівництво студентською науковою роботою (участь в конференціях, підготовка публікацій);
   • керівництво написанням студентами курсових, магістерських робіт. 

   Впровадження результатів наукових досліджень колективу в освітні програми забезпечує сучасний і актуальний характер навчання, його високий науково-методичний рівень, зацікавленість студентів, залучає студентів до наукових досліджень. 

    Студентська наукова робота

    Студентська наукова робота традиційно ведеться на високопрофесійному рівні. Про це свідчать наступні факти:

   • Систематична робота студентських наукових гуртків та проблемних груп:

   Станом на січень 2017 р. при кафедрі працює 2 наукових гуртки: студентський науковий гурток з основ фрактального аналізу (наук. керівник: проф. Працьовитий М.В.) - 13 студентів, студентський науковий гурток «Вибрані питання фрактальної геометрії та метричної теорії чисел» (керівник: ас. Замрій І.В.) - 10 студентів.  

    Успішно працюють 8 проблемних груп:  

   1. Геометрія чисел (керівник: проф. Працьовитий М.В.).
   2. Математичні методи і моделі (керівник: доц. Гончаренко Я.В.)
   3. Вивчення основ алгебри і теорії чисел (керівник: доц. Требенко Д.Я.)
   4. Вибрані питання алгебри і теорії чисел (керівник: доц. Требенко О.О.)
   5. Методика вивчення вибраних розділів алгебри, теорії чисел та математичної логіки(керівник: доц. Требенко О.О.)
   6. Спеціальні питання шкільного курсу математики (керівник: доц. Божонок К.В.)
   7. Дослідження геометричних і топологічних властивостей фігур та особливості їх використання в навчальному процесі (керівник: доц. Шаповалова Н.В.)
   8. Актуальні проблеми сучасної математики та методики її викладання (керівник: доц. Школьний О.В.)
   9. Суміжні питання математичного аналізу та фрактальної геометрії (керівник: ас. Замрій І.В.)
   •  Наявність студентських наукових публікацій:

   Одним з показників ефективності наукової студентської роботи є велика кількість студентських публікацій. Тільки за 2016 рік було опубліковано біля 16 наукових статей, 26 тез доповідей.

   • Успішна участь студентів у предметних олімпіадах та конкурсах наукових робіт:

   Викладачі кафедри ведуть систематичну роботу з підготовці студентів до участі у Всеукраїнських предметних олімпіадах.

   Студент 3 курсу Мороз М.П. (науковий керівник: проф. Працьовитий М.В.) обидва попередні навчальні роки ( 2014-15 і 2015-2016) ставав абсолютним переможцем Всеукраїнської студентської олімпіади з математики серед студентів педагогічних вузів.

    

           

   5cyNVhipYwA.jpg

                       

   HPigbogDmjI.jpg           

   Мороз М.П.

   За останні 3 роки викладачами кафедри підготовлено 6 призерів Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Математичні науки»:

   • 2013-2014 н.р. – диплом ІІІ ст.  – Дивляш Н.В., Калюжна Н.С. (наук. кер. – доц. Гончаренко Я.В.);
   • 2014-2015 н.р. – диплом І ст. – Дивляш Н.В. (наук. кер. – доц. Гончаренко Я.В.), диплом ІІІ ст. – Ратушняк С.П. (наук. кер. – проф. Працьовитий М.В.), грамота – Цибульська Н.М. (наук. кер. – доц. Требенко О.О.);
   • 2015-2016 н.р. – диплом І ст. – Ратушняк С.П. (наук. кер. – проф. Працьовитий М.В.); диплом ІІІ ст. – Цибульська Н.М. (наук. кер. – доц. Требенко О.О.)

   1MmNI1RHrkg.jpg   6wZPVUgTz5g.jpg 

   Ратушняк С.П.

   В 2015 р. робота магістрантки Дивляш Н.В. (наук. кер. доц. Гончаренко Я.В.) перемогла в конкурсі студентських наукових робіт імені академіка А.В.Скорохода (ІІ-ІІІ місце).

    

   • Активна участь студентів у наукових конференціях:

   Викладачі кафедри заохочують студентів до участі у наукових конференціях. Щороку в рамках проведення проведення тижня науки кафедра проводить секційне засідання, на якому виступає близько двох десятків студентів. Крім того, студенти Фізико-математичного інституту традиційно беруть участь у Всеукраїнських та Міжнародних наукових конференціях, де гідно представляються результати власних наукових досліджень, а також отримують можливість опублікувати матеріали наукових доповідей.

   В рамках співпраці із Національним технічним університетом “КПІ”, Національним університетом «Києво-Могилянська академія» кожний третій рік факультет, і викладачі кафедои зокрема, проводить Всеукраїнську наукову конференцію молодих вчених з математики та фізики «Актуальні проблеми сучасної математики і фізики та методики їх навчання». В 2015-16 н.р. конференція проходила на базі фізико-математичного факультету НПУ імені М.П.Драгоманова. Викладачі і аспіранти кафедри взяли активну участь в підготовці і проведенні даної конференції.  

   Студенти долучаються до участі та організації не лише студентських конференцій. В жовтні 2016 р. на фізико-математичному факультеті було проведено Всеукраїнську науково-методичну конференції «Сучасні науково-методичні проблеми математики у вищій школі», присвячену пам’яті професора Сергія Сергійовича Левіщенка. Серед її учасників - студенти під керівництвом викладачів кафедри.

   • Щороку декілька найкращих випускників стають аспірантами як НПУ імені М.П.Драгоманова, так і академічних установ (Інститут математики НАНУ).

    

    

   Співпраця

    Міжнародне співробітництво

   Кафедра ефективно співпрацює з науковими та навчальними установами світу:

   • університетами Німеччини, Великобританії, Швеції, Франції, Болгарії,
   • Російською та Польською академіями наук,
   • Центром дослідження діаграм Вороного в Сеулі,
   • дослідницькими центром IZKS (Бонн), BiBoS (Бонн - Білефельд) та дослідницьким центром Хаусдорфа (Бонн).

   Німецько-українські проекти DFG:

   • Сингулярні розподіли ймовірностей та перетворення, що зберігають фрактальну розмірність
   • Структура спектральних мір та сингулярно неперервні спектри операторів Шредінгерівського типу
   • Фрактальні властивості сингулярних розподілів ймовірностей та їх застосування
   • Багаторівневий фрактальний аналіз сингулярних ймовірнісних мір і його застосування

   Загальноєвропейський (Бонн – Берлін – Рим – Трієст – Київ – Москва - Санкт-Петербург) проект INTAS

   Співробітництво з зарубіжними і українськими освітніми і науковими центрами:

   Університет м.Бонн (Німеччина)

      Університет м.Білефельд (Німеччина)

      Університет м.Утрехт (Нідерланди)

      Центр Хаусдорфа (м.Бонн, Німеччина)

      Інститут математики НАН України

      Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

      Київський національний університет імені Тараса Шевченка

      Національний технічний університет «КПІ»

      Національний університет «Києво-Могилянська академія»

      Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

   Бердянський державний педагогічний університет та ін.

    

    

    

    

   Методична робота

   Сторінка в стадії розробки

    

   Новини з життя кафедри

    Сторінка в стадії розробки

     

    

      

   Всього відвідувань

   10994844

      

   Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
   Всі права захищено!

   Сайти, які підтримуються службою порталу
   НПУ імені М.П.Драгоманова
   Інститути
   Інститут неперевної освіти
   Факультети
   Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
   Кафедри
   Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
   Персональні сайти
   Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
   Інші сайти
   Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ