Наукова робота

Наукова робота

Деталі

Медаль імені М.П. Кравчука

Медаль імені М.П. Кравчука Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова є найвищою відзнакою НПУ імені М.П.Драгоманова, яка присуджується за визначні досягнення в галузі фізико-математичних наук, а також методики їх навчання у вищій школі.

Нагородженні

 1. Шкіль Микола Іванович
 2. Працьовитий Микола Вікторович
 3. Торбін Григорій Мирославович
 4. Бевз Валентина Григорівна
 5. Кузьміна Наталя Миколаївна
 6. Ляшенко Олександр Іванович
 7. Вернидуб Роман Михайлович
 8. Сільвестров Дмитро Сергійович
 9. Мазаракі Анатолій Антонович
 10. Королюк Володимир Семенович
 11. Гончаренко Яніна Володимирівна
 12. Луговий Володимир Іларіонович

Положення про почесну відзнаку "Медаль імені М.П. Кравчука"

ПОЛОЖЕННЯ

про почесну відзнаку

Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова

«Медаль імені М.П. Кравчука»

 

1. Загальні положення

1.1.        Медаль імені М.П. Кравчука Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (далі –Медаль) є найвищою відзнакою НПУ імені М.П.Драгоманова, яка присуджується за визначні досягнення в галузі фізико-математичних наук, а такожметодики їх навчанняу вищій школі.

1.2.        Медаль засновано до175–річчя Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманована честь всесвітньо відомого українського математика, доктора фізико-математичних наук, академіка АН УРСР, який був першим завідувачем кафедри математики університету, створеної у 1930 році.

1.3.  Вчена рада Національного педагогічногоуніверситетуімені М.П.Драгоманова щорічно приймає рішення щодо нагородження Медаллю.

1.4.  Медаль присуджується лише окремим особам персонально, як за окремі наукові досягнення, так і за сукупність наукових праць. Медаль присуджується лише на підставі опублікованих результатів у вигляді монографій, посібників, статей тощо.

1.5.  Одна і та сама особа не може бути нагороджена Медаллю більше одного разу.

1.6.  Оголошення про проведення конкурсу на здобуття Медалі імені М.П.Кравчука
публікується в періодичній пресіщорічно не пізніше 01 жовтня.

 

2. Подання та висунення кандидата на нагородження Медаллю

2.1.        Право висунення кандидата для нагородження Медаллюнадається визнаним науковцям (зокрема, дійсним членам та членам-кореспондентам НАН та НАПН України) та структурним підрозділам НПУ імені М.П.Драгоманова (кафедрам, науковим та науково-технічним товариствам, громадським об’єднанням університету тощо).

2.2.  Право подання кандидатур на нагородженняМедаллюнадається Вченійрадіфізико-математичного інституту НПУ імені М.П. Драгоманова. Організації або окремі особи, що висунули кандидата для нагородження Медаллю, до 01 листопада подають свої пропозиції разом з мотивованим поданням до згаданої Вченої ради.

2.3.  Мотивоване подання повинно містити:

1.      Відомості про автора (прізвище, ім’я, по-батькові, дата народження, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, домашня та електронна адреса, контактний телефон);

2.      Список публікацій кандидата, у яких висвітлені результати, що претендують на нагородження Медаллю;

3.      Наукову характеристику роботи чи циклу робіт, які претендують на нагородження Медаллю, з висвітленням їх значення для розвитку науки.

2.4.Мотивовані подання розглядаються на засіданніВченоїради фізико-математичного інституту НПУ імені М.П.Драгоманова. У випадку, якщо кандидатура претендента на Медаль отримала підтримку (рішення приймається простою більшістю голосів), відповідне рішення Вченої ради інституту разом з мотивованим поданням направляється на розгляд Вченої ради НПУ імені М.П. Драгоманова не пізніше 15 листопада.

 

3. Розгляд і затвердження кандидатур Вченою радою НПУ імені М.П.Драгоманова

3.1.Після отримання рішення Вченої ради фізико-математичного інституту про підтримку кандидата на нагородження Медаллюразом з мотивованим поданням, Вчена рада НПУ імені М.П.Драгоманова направляє його на оцінку Експертної Комісії.

3.2.Експертна Комісіяпризначається Вченою радою НПУ імені М.П. Драгоманова складом у кількості від 6 до 10 осіб і терміном на 3 роки. До складу Експертної Комісії входять члени Вченої ради університету, а також сторонні експерти, яких Рада вважає за потрібне залучити до процедури оцінювання досягнень кандидатів. Після завершення терміну повноважень склад Експертної Комісії за необхідності оновлюється і перезатверджується.

3.3.Експертна Комісія Вченої ради університету на своєму засіданні розглядає всі пропозиції щодо кандидатів на нагородженняМедаллю. Комісія правомочна приймати рішення, якщо в її засіданні беруть участь не менше двох третин облікового складу її членів. Рішення Експертної Комісії приймається таємним голосуванням простою більшістю голосів присутніх членів Комісії.

3.4.Експертна Комісія має право рекомендувати для нагородження Медаллюу поточному році не більше трьох кандидатур. Рішенням Експертної Комісії Медаль у поточному році може взагалі не присуджуватися.

3.5.    Експертна Комісія не пізніше 15 грудня подає на розгляд Вченої ради університету протокол свого засідання, рішення Вчених рад інститутів та мотивовані подання підтриманих кандидатів.

3.6.Голова Експертної Комісії або його заступник доповідає Вченій радіпро рішення комісії під час засідання Вченої ради НПУ імені М.П.Драгоманова. Рішення Вченої ради університету про присудження Медалі вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала проста більшість її членів, присутніх на засіданні.

 

4. Оприлюднення рішення про присудження Медалі

4.1.    Про нагородження Медаллю приймається рішенняВченої ради університету.

4.2.Рішення Вченої ради університету про нагородження Медаллю, короткі анотації робіт, за які авторів удостоєно Медаллю, а також науково-біографічні довідки та портрети лауреатів публікуються у газеті «Педагогічні кадри» окремим матеріалом.

4.3.Вручення Медалі відбувається в урочистій обстановці на засіданні Вченої ради університету.Разом із Медаллю лауреатам вручається посвідчення встановленого зразка.

4.4.Лауреати Медалі мають право виступати з науковими доповідями на конференціях, круглих столах та семінарах, а також публікуватися у фахових виданнях НПУ імені М.П.Драгоманова за рахунок університету.

 

 

Наукова робота на факультеті

Деталі

нш.png

нціл.png

нс.png

нспівпраця.png

 снр.png

нвф.png

 

              

              

 

Дочірні категорії

   

Всього відвідувань

10994844

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ